Clicks1.2K
Edward7
8

Komunia na rękę, triumf nieposłuszeństwa

Książka różnych autorów, na temat Komunii na rękę ( Jean-Pierre Maugendre et al. Bref exam Critique de la Communion dans la main, Contretemps, 2021 ) właśnie ukazała się kilka tygodni temu we Francji . W oddzielnych rozdziałach autorzy analizują historyczne aspekty tej praktyki w różnych okresach oraz jej sytuację prawną w czasie "pandemii". Cały ten materiał pomaga zrozumieć różne aspekty tego tematu w czasie, gdy w wielu miejscach budzi niepokój wiernych.
Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na tekst biskupa Nicoli Bux, którym kończy się książka [ La Communion dans la main, une désobèissance autorisée . Str. 149-164.], Ponieważ wyraźnie porusza pewne kwestie związane z najnowszą historią, które są zwykle słabo znane lub niezrozumiane, a czasem nawet sprzeczne z prawdą. Rzeczywiście, często słyszymy, że Komunia na rękę została zatwierdzona przez św. Pawła VI w dokumencie zwanym Memoriale Domini.w 1969 r. i że , zostało to potwierdzone przez św. Jana Pawła II, a następnie zaakceptowane bez problemów przez Papieża Benedykta XVI jako jeden z dwóch normalnych sposobów przyjmowania Komunii. Tak więc obecnie Kościół daje dwie możliwości przyjęcia sakramentu: w ustach lub w dłoni, tak jak są dwie równorzędne pozycje ciała: klęcząca lub stojąca.

Jednak tekst Mons Bux, poparty dwoma monograficznymi pracami na ten temat (książką argentyńskiego biskupa Juana Rodolfo Laise'a i rozprawą doktorską włoskiego księdza Don Federico B ortoli ), pokazuje, jak Paweł VI, był daleki od upoważnienia lub wprowadzenia komunii na rękę, formalnie potwierdził jej zakaz, wzywając biskupów, kapłanów i wiernych, aby „skrupulatnie podporządkowali się temu nowo potwierdzonemu prawu”. Jednak - i tutaj mamy do czynienia z jednym z głównych punktów wspomnianego zamieszania - przewidując, że niektóre sektory nie będą skłonne do przestrzegania tego prawa, postanowił ustanowić mechanizm prawny, który pozwoliłby biskupom, w których diecezjach byłby masowy opór, i byli nieugięci wobec papieskiego zakazu; "przebaczajcie nieposłusznym, jeśli ich sumienie i roztropność uznały to za konieczne". Tę ostatnią możliwość, wyraźnie ograniczoną, Papież dał nie bez wielkiej powściągliwości i obaw, gdyż obawiał się bowiem, że fakt przyjęcia Komunii na rękę może osłabić wiarę wiernych do rzeczywistej obecności Chrystusa.

Wiele lat później, u schyłku swego życia i jeszcze przed potwierdzeniem tych obaw, usiłując powstrzymać nadmierne wykorzystywanie ułaskawienia, nakazał podjęcie środków zmierzających do zawieszenia udzielania nowych ułaskawień, a także by je uczynić , jasne, że nawet tam, gdzie udzielono ułaskawienia, należy odradzać praktykowanie Komunii na rękę. Jednak rozkaz ten nie został wykonany. Kilka miesięcy później nowo wybrany Papież Jan Paweł II, potwierdził decyzję swojego poprzednika i nakazał zakazać używania Komunii Świętej na rękę w większej liczbie krajów, zawieszenie, które utrzymano przez pięć lat i doprowadziło do nacisków, a nawet niektórych zuchwałych wypowiedzi jakiegoś biskupa. Teksty, które biskup Bux przepisuje na temat tego nieposłuszeństwa i frontalnego oporu, są naprawdę imponujące.

Wreszcie Papież Benedykt XVI nakazał, aby podczas Mszy św., Które sprawował, wierni przyjmowali Komunię wyłącznie ustną. Później wyjaśnił im dlaczego: „Przyjmując Komunię na kolanach i do ust, chcemy okazać głęboki szacunek i zwrócić uwagę na prawdziwą Obecność… Chciał dać mocny sygnał; Powinno być jasne: to jest coś wyjątkowego!

Biskup Bux pokazuje następnie, jak najbliżsi współpracownicy papieża niemieckiego w sprawach liturgicznych przy różnych okazjach przytaczali jego myśl o sposobie udzielania Komunii, która w pełni pokrywała się z myślą św.Pawła VI, wyrażając niekiedy możliwość powrotu do legalnego wymuszenia tej praktyki, ze szkodą dla ułaskawionych.
Biskup Bux cytuje ważną serię tekstów tych współpracowników, świadków stanowiska papieża Benedykta, ale wśród nich powinniśmy dodać samego autora tekstu; Rzeczywiście: biskup Bux ma długą osobistą relację z kard. Ratzingerem, dzięki czemu został mianowany konsultantem Kongregacji Nauki Wiary i ekspertem w pracach przygotowawczych do Światowego Synodu Biskupów poświęconego Eucharystii. Na początku Synodu, Benedykt XVI, który został już papieżem, mianował go "adiutor secretarii specialis" ; Później został konsultantem w Biurze Obchodów Liturgicznych Papieża i Kongregacji ds. Kultu Bożego. Ta wieloletnia współpraca stawia biskupa Bux w gronie uprzywilejowanych świadków myśli liturgicznej Benedykta XVI.

Cały materiał przedstawiony przez niego w omawianym przez nas tekście jako całość nie tylko potwierdza, ale wzmacnia konkluzję, do której biskup Laise doszedł w swojej książce: "Uważamy, że z tego wszystkiego możemy stwierdzić, że wprowadzenie i rozpowszechnienie na całym świecie Praktyka Komunii na rękę stanowi w ostatnich czasach największe nieposłuszeństwo wobec władzy papieskiej".

Na koniec zauważmy, że jest zdumiewające, to nadużycie, które zostało narzucone przez postawę frontalnego nieposłuszeństwa i buntowi papieskiemu mandatowi (obowiązku posłuszeństwa) , w latach sześćdziesiątych XX wieku, jest bardzo zbliżone do tego, jakie biskupi niemieccy przyjmują w odniesieniu do dokumentu Kongregacja Nauki Wiary o błogosławieństwie par homoseksualnych, co jest teraz narzucane wiernym, którzy od ponad 50 lat wiernie wypełniają nie tylko życzenia i dyspozycje św. Pawła VI, Papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI, ale także wielokrotne potwierdzenie tego samego stanowiska przez Prefekta Kultu Bożego, którego (..) Franciszek powołał; kard.Robert Saraha, który kilka tygodni temu przeszedł na emeryturę z powodu przekroczenia granicy wieku, napisał: „Sposób, w jaki praktyka Komunii na rękę się rozprzestrzenia, jawi się jako coś, co zostało narzucone w sposób niezgodny z drogami Bożymi”.

Dzisiejszy paradoks polega na tym, że ci wierni są oskarżani o nic innego jak o „nieposłuszeństwo”, właśnie za to, że nie chcą korzystać z warunku , który nie tylko został trwale odrzucony przez papieży, ale jest tolerowany jedynie przez "ułaskawienie", które zostało udzielone tym, którzy jawnie nie posłuchali papieskiej władzy. Obecna sytuacja wydaje się wskazywać, że nieposłuszeństwo w końcu zatriumfowało; Potwierdzenie tego triumfu drakońskimi podjętymi środkami , przeciwko tym, którzy; nie byli nieposłuszni, a tym samym nagle przekształcając ich w „nieposłusznych ”, jest szczytem paradoksu, i zawiera bardzo niebezpieczne, ukryte przesłanie: nieposłuszeństwo jest drogą, o ile jest nieelastyczne.

Tekst arcybiskupa Buxa, którego komentujemy i którego można tu przeczytać w całości po hiszpańsku , został pierwotnie opublikowany z okazji pierwszej rocznicy śmierci arcybiskupa Juana Rodolfo Laise, biskupa argentyńskiego, który był posłuszny woli Pawła VI, by utrzymać zakaz udzielania Komunii Świętej do ręki.

Źródło: Infocatólica - przez - blogger.com/comment-iframe.g?blogID=3867065999767864372&postID
Wieczne Odpoczywanie Amen
Cały materiał przedstawiony przez niego w omawianym przez nas tekście jako całość nie tylko potwierdza, ale wzmacnia konkluzję, do której biskup Laise doszedł w swojej książce: "Uważamy, że z tego wszystkiego możemy stwierdzić, że wprowadzenie i rozpowszechnienie na całym świecie Praktyka Komunii na rękę stanowi w ostatnich czasach największe nieposłuszeństwo wobec władzy papieskiej".
RKL25.
franciszek44
Z pism Marii Valtorty:
Jezus: "gdzież jest w sercach - zwłaszcza w tych, które są w głównej mierze winne dzisiejszych nieszczęść - ta resztka wiary i bojaźni, która spowodowałaby pochylenie się z twarzą do ziemi, aby prosić o litość i przebaczenie?
Mógłbym uczynić cud i uczyniłbym go, gdybym wiedział, że po nim okażecie skruchę i staniecie się lepszymi: wy, wielcy winowajcy - którzy prowadzicie …More
Z pism Marii Valtorty:
Jezus: "gdzież jest w sercach - zwłaszcza w tych, które są w głównej mierze winne dzisiejszych nieszczęść - ta resztka wiary i bojaźni, która spowodowałaby pochylenie się z twarzą do ziemi, aby prosić o litość i przebaczenie?
Mógłbym uczynić cud i uczyniłbym go, gdybym wiedział, że po nim okażecie skruchę i staniecie się lepszymi: wy, wielcy winowajcy - którzy prowadzicie małych do rozpaczy i do wołania o pomstę - i wy, mali winowajcy, którzy prosicie o pomstę.
Ale ani wy, wielcy winni, ani wy, mali winni, nie okazalibyście skruchy ani nie stalibyście się lepszymi po cudzie".
TOMCAT T COL
Zabrali wodę święconą z Kościoła kazali zakladać maski i przyjmować cialo Pańskie na rękę co dalej . Aby dopełnić dzieło usuną eucharystię z Kośiola OCHYDA SPUSTOSZENIA.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wreszcie Papież Benedykt XVI nakazał, aby podczas Mszy św., Które sprawował, wierni przyjmowali Komunię wyłącznie ustną. Później wyjaśnił im dlaczego: „Przyjmując Komunię na kolanach i do ust, chcemy okazać głęboki szacunek i zwrócić uwagę na prawdziwą Obecność… Chciał dać mocny sygnał; Powinno być jasne: to jest coś wyjątkowego!''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Uważamy, że z tego wszystkiego możemy stwierdzić, że wprowadzenie i rozpowszechnienie na całym świecie Praktyka Komunii na rękę stanowi w ostatnich czasach największe nieposłuszeństwo wobec władzy papieskiej".