Vyvyšování Marie k velikosti Spasitele je modloslužba (vědomé vytváření falešné náhradnice, …

Ježíš je jediný Spasitel a že řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) To znamená, že Ježíš je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi a že jen skrze …More
Ježíš je jediný Spasitel a že řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) To znamená, že Ježíš je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi a že jen skrze něj můžeme být spaseni (1 Tim 2:5; Sk 4:12).
To ale neznamená, že bychom měli ignorovat Marii, která byla Ježíšovou matkou a věrnou služebnicí Boží. Bible o ní říká, že je „požehnaná mezi ženami“ a že „všechna pokolení budou nazývat požehnanou“ (Lk 1:28; 1:48). Maria byla vyvolena Bohem, aby porodila a vychovávala Ježíše. Byla poslušná Boží vůli a věřila jeho slovu. Byla také svědkem Ježíšova života, smrti a vzkříšení. Byla součástí první církve a modlila se společně s ostatními učedníky (Sk 1:14).
Maria je tedy vzorem víry, lásky a pokory pro každého křesťana. Můžeme si ji vážit a ctít ji jako matku našeho Pána. Můžeme se také učit z jejího příkladu a následovat její rady. Když byla na svatbě v Káně, řekla služebníkům: „Co vám řekne, to udělejte.“ (Jan 2:5) Tím nám ukázala, že máme poslouchat …More
Církví Boha živého
Spasení je skrze Spasitele, nikoliv Nahraditele, či Nahraditelku, to chce pouze Satan, jelikož Bible říká:
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Římanům 10:9More
Spasení je skrze Spasitele, nikoliv Nahraditele, či Nahraditelku, to chce pouze Satan, jelikož Bible říká:

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Římanům 10:9
apredsasatoci
Sa opakujes! 🥱
Kľudne si chod svojou cestou.
Neber nám slobodnú vôľu, ktorú nám dáva Boh!
Církví Boha živého
@apredsasatoci i já mám též svobodnou vůli, podle té se mohu řídit a klidně jet dle své svobodné vůle na červenou. Mohu? Mohu. Mám? Ne, to už není dobrý nápad. Pouze Ježíš je pro vstup Domů, onou zelenou na tomto pomyslném semaforu.
Je psáno: ..nikdo nepřichází k Otci než skrze mne - řekl Ježíš.
Pokud to tam není klidně se ti ukloním za tvou pravdu a mou nepravdu.More
@apredsasatoci i já mám též svobodnou vůli, podle té se mohu řídit a klidně jet dle své svobodné vůle na červenou. Mohu? Mohu. Mám? Ne, to už není dobrý nápad. Pouze Ježíš je pro vstup Domů, onou zelenou na tomto pomyslném semaforu.

Je psáno: ..nikdo nepřichází k Otci než skrze mne - řekl Ježíš.

Pokud to tam není klidně se ti ukloním za tvou pravdu a mou nepravdu.
Církví Boha živého
1. Otec, Syn a Duch svatý
2. Bůh povolal, jako jedinou cestu, pravdu a život pouze svého Syna - Ježíše
3. Tato jediná cesta (Ježíš) je pro spasení jedinou cestou a jedinou možností
Dodatek:
Ti, co si vybrali kohokoliv jiného zrazují sebe i svého Otce, neboť všechna zapsaná slova jsou v souladu s vůlí Boha.
- Já jsem ta pravda, cesta a život. NIKDO nepřichází k Otci, než skrze mne - řekl JEŽÍŠ. …More
1. Otec, Syn a Duch svatý
2. Bůh povolal, jako jedinou cestu, pravdu a život pouze svého Syna - Ježíše
3. Tato jediná cesta (Ježíš) je pro spasení jedinou cestou a jedinou možností

Dodatek:
Ti, co si vybrali kohokoliv jiného zrazují sebe i svého Otce, neboť všechna zapsaná slova jsou v souladu s vůlí Boha.

- Já jsem ta pravda, cesta a život. NIKDO nepřichází k Otci, než skrze mne - řekl JEŽÍŠ.

MODLÁŘI: Cože Ježíši? Ty jsi ta jediná cesta, ale jdi ty! Koukej, jak jak tě s Marií utřeme! (taktika dětí Satana)

Jak ho zradit? Jděte mimo něj - skrze Nahraditele/Nahraditelku.
apredsasatoci
Áno môžem porušiť príkaz a ísť na červenú!
Ty nebudeš brány na zodpovednosť, či?
Pre mňa sa netráp! Ako sa ja netrápil pre teba.😘
Ja pokoj mám!
Kto ťa poveril, aby si spasil celý svet?
Sám si sa poveril?🤭
Církví Boha živého
@apredsasatoci Chci říct, že pro vstup do nebe, zpět Domů si nemůže nikdo, dokonce ani ty určovat vlastní podmínky, totiž podmínky jiné, než jsou v jakém Písmu? Písmu jedině tom svatém - Bible. Amen.
JEDINÁ CESTA NENÍ NIKDO JINÝ, NEŽ JEŽÍŠ.
Urážka Boha je, že je to žena.More
@apredsasatoci Chci říct, že pro vstup do nebe, zpět Domů si nemůže nikdo, dokonce ani ty určovat vlastní podmínky, totiž podmínky jiné, než jsou v jakém Písmu? Písmu jedině tom svatém - Bible. Amen.

JEDINÁ CESTA NENÍ NIKDO JINÝ, NEŽ JEŽÍŠ.
Urážka Boha je, že je to žena.
Církví Boha živého
@apredsasatoci TOTO JE V BIBLI, NEBO-LI PÍSMU SVATÉM!
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Římanům 10:9More
@apredsasatoci TOTO JE V BIBLI, NEBO-LI PÍSMU SVATÉM!

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Římanům 10:9
apredsasatoci
Áno. Už to píšeš druhýkrát. 🥱
Nie je ti to trápne?🤫
Rozhodla som sa neísť tou cestou, ktorou ideš ty a beriem si za to zodpovednosť.😎
Sklamaný?!😉
apredsasatoci
😇 JK je Pán a uverila som v srdci, že Ho Otec vskriesil z mŕtvych!
Som spasenaaaa!
Jupiii!
Církví Boha živého
@hajaj búvaj ovečky i já vám říkám, že každý, kdo nemá Spasitele, jakožto toho, co byl ukřižovaný a čestně (jak moc dobře víme!) se prohlašuje za Syna Božího, spasení nebude hoden, neboť Spasitel je jen jeden, stejně, jako Syn Boží, co sedí po jeho pravici.
hajaj búvaj ovečky
Mať krédo je fajn, hľavne keď pochádza z Biblie. Ale tú treba poznať celú aby veriaci slová neprekrúcali.
Církví Boha živého
@hajaj búvaj ovečky Ať zapřou toho, kdo byl na kříži a zvítězil nad temnotou a nabízí nám spásu jeho vyznáním, jeho jediného, jako osobního Spasitele i Přímluvce, ať se řídí krédem bližší pravdě, ale nemohou sedět na dvou židlích (jedna ta, že chtějí být spasení a vejít Domů a druhá ta, že chtějí svou neexistující Spasitelku/Nahraditelku - to už je krédo bezbožných)
Judita Rybanska
Nikto nespochybňuje úlohu Spasiteľa a len ty spochybňuješ že to niekto v kc spochybňuje. Ale Boh sa delí o svoju slávu a začleňuje do nej aj svojich verných vyvolených. Vernosť P.M. je úplná lebo je plná Ducha sv. a preto tá odmena /aj bolestná/ je byť Matkou všetkých žijúcich. To je tak ťažké pochopiť, že Boh dáva tej čo dala všetko aj zo svojej moci? Boh buď zvelebený naveky za Jeho plán …More
Nikto nespochybňuje úlohu Spasiteľa a len ty spochybňuješ že to niekto v kc spochybňuje. Ale Boh sa delí o svoju slávu a začleňuje do nej aj svojich verných vyvolených. Vernosť P.M. je úplná lebo je plná Ducha sv. a preto tá odmena /aj bolestná/ je byť Matkou všetkých žijúcich. To je tak ťažké pochopiť, že Boh dáva tej čo dala všetko aj zo svojej moci? Boh buď zvelebený naveky za Jeho plán spásy skrze Nepoškvrnenú snúbenicu, nevestu a Matku.
Církví Boha živého
@Judita Rybanska vyvyšuješ modlu nad Spasitele,urážíš se nad pravdou v Písmu svatém. Ty zešílíš ze svých bludu, potomek zvrhlosti a lži? Obrať se k Pánu, jen k Nemu.
hajaj búvaj ovečky
20A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat;
21neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.
Církví Boha živého
@hajaj búvaj ovečky
20Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? 21Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. 22Židé požadují zázračná znamení, Řekové hledají moudrost, 23ale my kážeme Krista ukřižovaného – …More
@hajaj búvaj ovečky
20Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? 21Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. 22Židé požadují zázračná znamení, Řekové hledají moudrost, 23ale my kážeme Krista ukřižovaného – pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, 24ale pro povolané, ať Židy či Řeky, Krista – Boží moc a Boží moudrost. 25Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé.
Církví Boha živého
Abychom nepřehlédli!
Církví Boha živého
A takto vypadá svět s falešnými věřícími na prvním místě. V močále není Písmo svaté, vyjděte proto z něho ven a jděte směrem k Písmu svatému!
Metod
Hele Haleluja, kecy a žvásty,nech katolíky na pokoji hochu
Církví Boha živého
Vaše pokrytectví nedokážete napravit, nedokážete přestat sami napadat Písmo, raději přeskočíte vše, čím se vás dotýká a zas a zas vás usvědčuje z megalomanského sektářského modlářství. Vaše volba, ale Písmo nemůžeš překrucovat.
apredsasatoci
To si zle pochopil! 🤔
My nenápadame Písmo!
My na teba & tvojich IBA kašleme!😫
Viktoria Rija Gloria
a@predsasatoci
Jsi obrazem toho ,když se kašle na Boží slovo.
Pád ženy ´= Pád morálních hradeb národa......
Církví Boha živého
@apredsasatoci co je u mě špatně? Pokud najdeš jedinou věc, okamžitě mě usvědči Biblí!
apredsasatoci
Tvoj duch je špatne!
Treba ho vymeniť za Božieho!😇
Církví Boha živého
@apredsasatoci já nejsem svatý, jdu cestou pomalu a raději ještě pomaleji, než s ostatními držet tempo, s těmi, co víc radí, než si váží svých krůčků. Mnoho lidí chvátá a ani nezná celou cestu. Ty argumentuj tím, co je na mě špatně, co jsem z Bible proti tobě využil špatným způsobem. Jestli nemáš jedinou konkrétní věc, jediný argument proti mě, pak jdi svou cestou a neplivej na tu mou.
Viktoria Rija Gloria
Chtějí následovat Židovku Marii, ale jen mysticky
, kdepak se oblékat jako mravná žena, jako byla
ona ve skutečnosti.Škoda slov.
apredsasatoci
Církví Boha živého Pekne vieš o sebe písať. 🤔
Církví Boha živého
@Viktoria Rija Gloria @apredsasatoci žádná žena není nad mužem, ani Marie. Je to trik démonů, co pečou s papežem své nesvaté přijímání jeho herezí - ano (nejen) papež velebí Marii jako královnu, ale to není, nikdy nebylo a nebude z Bible.
Co tedy Bible naopak říká?
Zůstaň, jak jsi
17Ať tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo předkládám všem církvím. 18Kdo …More
@Viktoria Rija Gloria @apredsasatoci žádná žena není nad mužem, ani Marie. Je to trik démonů, co pečou s papežem své nesvaté přijímání jeho herezí - ano (nejen) papež velebí Marii jako královnu, ale to není, nikdy nebylo a nebude z Bible.

Co tedy Bible naopak říká?

Zůstaň, jak jsi
17Ať tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo předkládám všem církvím. 18Kdo byl povolán jako obřezaný, ať se nedělá neobřezaným. Kdo je povolán jako neobřezaný, ať se nedává obřezat. 19Nezáleží přece na obřízce nebo neobřízce, ale na poslušnosti Božích přikázání.

10

Svoboda a svatost
1Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem. 2Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. 3Všichni jedli tentýž duchovní pokrm 4a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus). 5Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení – vždyť „byli pobiti na poušti“.
6To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. 7Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: „Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili.“ 8Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. 9Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. 10Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. 11To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.
12Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. 13Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
14A tak, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. 15Mluvím jako k rozumným lidem; sami posuďte, co říkám. 16Kalich požehnání, za který děkujeme – není to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme – není to snad společenství Kristova těla? 17Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. 18Všimněte si tělesného Izraele: copak ti, kdo jedí z obětí, nesdílejí společenství oltáře?
19Co se tu snažím říci? Že maso obětované modlám něco znamená? Anebo že modla něco znamená? 20Nikoli. Říkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A já nechci, abyste měli co společného s démony. 21Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů! 22Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?
apredsasatoci
Čo by to bolo za Boha, ktorý podriaďuje ženu mužovi, alebo muža žene? 😂
Neexistuje!!!🥱
Žena je rovná mužovi!
Muž je rovný žene!
To, že sa má žena zaradiť za muža (ako hovorí apost. Pavol) je o hierarchii, ktorá je nutná v rodine. Ak chcem, aby rodina fungovala ako má.
Aj v nebi je hierarchia!
Aj Boží štát je postavený na hierarchii!
Demo(n)kracia je diablov výmysel!🤮
hajaj búvaj ovečky
@apredsasatoci "Aj Boží štát je postavený na hierarchii!"
44a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech.
45Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit,More
@apredsasatoci "Aj Boží štát je postavený na hierarchii!"

44a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech.
45Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit,
apredsasatoci
Od veci ako vždy! 🥱
hajaj búvaj ovečky Už včera som ťa žiadala, aby si na mňa neťukal. Zablokoval si ma. Tak sa drž V SLUŠNOSTI svojho rozhodnutia.
Potom vyzeráš ako hulvát.
Ďakujem za pochochopenie!😎
hajaj búvaj ovečky
Nemusíš ma predsa čitať. Ostatní sa poučia na tvojich lapsusoch keď si prečítajú miesto teba 😂
Judita Rybanska
Kresťan nie je moslim ktorý narába so ženou ako menejcennou osobou. Ona je tiež stvorená z lásky na obraz Boží. Ľudia-chlapi čo chcú ovládať jemnejšie bytosti im neslúžia ako silnejší druh ale ich ubíjajú a ovládajú /ako v raji bol vyrieknutý trest pre ženu/. To je ďaleko od kresťana, ktorý pomáha a chráni ženu ako svoju manželku vo všetkom rovnú mužovi. Naša viera nikomu nekrivdí a nikoho …More
Kresťan nie je moslim ktorý narába so ženou ako menejcennou osobou. Ona je tiež stvorená z lásky na obraz Boží. Ľudia-chlapi čo chcú ovládať jemnejšie bytosti im neslúžia ako silnejší druh ale ich ubíjajú a ovládajú /ako v raji bol vyrieknutý trest pre ženu/. To je ďaleko od kresťana, ktorý pomáha a chráni ženu ako svoju manželku vo všetkom rovnú mužovi. Naša viera nikomu nekrivdí a nikoho neumenšuje ale dáva mu miesto podľa povolania.
sekul
Hele ty popleto, Pannu Marii žádný katolický věřící neuctívá jako boha, ale vždycky jako Pannu Marii, narozenou bez prvotního hříchu, ve které Bůh našel zalíbení a která počala z Boha skrze Ducha Svatého a porodila Pána Ježíše Spasitele světa.
Církví Boha živého
@sekul opravdu ne?? Co komentář níže, jisté @Judita Rybanska
Církví Boha živého
@sekul i přesto je mnoho modlářů, je tedy dobré se za ty skutečné modláře modlit, aby byly obráceni a upustili od svých královen model a šli k jedinému Spasiteli a jedinému Přímluvci?
Judita Rybanska
My všetci sme hriešny a preto potrebujeme u J.K. ešte ďalších príhovorcov svätých v nebi medzi ktorými je najvznešenejší poklad pred Bohom, Jeho vznešená Matka a tá o čo poprosí to dostane lebo je Jeho Matka. Kto si nectí Matku nectí si ani Syna ani Otca a tak to je a nik to nezmení. Komu prekáža Matka, ťažko sa spasí pre svoju pýchu. Niet o čom ďalej diskutovať.
Judita Rybanska
Matka Božia kráľovná neba a zeme je prostredníčkou každej milosti a tak určil Boh ako Neveste Ducha svätého prináleží viesť duše k Bohu, Magnifikát je dôkazom jej podriadenosti Bohu a milosti Ducha sv. pre ktoré ju budú blahoslaviť všetky národy Zeme. Duch sv. pôsobí naďalej v Cirkvi a posiela svoju Nevestu do celého sveta ohlasovať evanjelium ktoré jediná dokonale žila na Zemi a ako Matka …More
Matka Božia kráľovná neba a zeme je prostredníčkou každej milosti a tak určil Boh ako Neveste Ducha svätého prináleží viesť duše k Bohu, Magnifikát je dôkazom jej podriadenosti Bohu a milosti Ducha sv. pre ktoré ju budú blahoslaviť všetky národy Zeme. Duch sv. pôsobí naďalej v Cirkvi a posiela svoju Nevestu do celého sveta ohlasovať evanjelium ktoré jediná dokonale žila na Zemi a ako Matka so srdcom Matky plače pre svoje neverné deti nad ich skazou. Spása je pre pokorných v Duchu a Pravde.
Církví Boha živého
Jak přinutíš skutečné věřící, aby následovali tvá slova, pokud je prokouknou???
sekul
Církvi, nevyjadřuj se obecně, ale napiš co konkrétně proti komentáři Judity R máš?
Spolu s církevním říká, že PM je Matkou Boží - to je pravda.
Spolu s církví neříká, že PM je zdrojem všech milostí ale prostředníkem. - co proti tomu máš?
Co máš proti Magnificat a dalším?
sekul
A pokud jde o reakci Haleluja Amen na kterou taky poukazuješ - tak to je jeho osobní názor, založený na ničem jiném než na jeho domněnce. Kdežto komentář Judita R nejsou žádné její osobní názory, ale část nauky církve katolické.
Judita Rybanska
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“. Prečo jej /Márii/ toto povedal? Nie každý kto mi hovorí Pane atď. Kto nemá za prostredníčku P.M. nedokáže sa s čistým srdcom priblížiť k Bohu a nič nedosiahne ak …More
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“. Prečo jej /Márii/ toto povedal? Nie každý kto mi hovorí Pane atď. Kto nemá za prostredníčku P.M. nedokáže sa s čistým srdcom priblížiť k Bohu a nič nedosiahne ak útočí na Jeho Matku. Jej bolesť Srdca bola potrebná na odhalenie a pravdivosť zmýšľania mnohých sŕdc, ktorí sa k jej Synovi hlásia. To ma len tak napadlo prečo jej to sv. Simeon asi povedal.
Církví Boha živého
@Judita Rybanska o svou modlu (náhradu za Ježíše) se s nikým neděl!
Další megalomanská zlomyslná lež, která na 120 % z Bible skutečně nepochází. Stojí vám to skutečně za to?? Legračně vytrhnuté a náhodné sestavené verše z Bible, jsou tvým problémem, nikoli výhodou. Nechápu čím se pyšníš, tohle by si k Písmu svatému nikdo nedovolil.
Církví Boha živého
Desatero
Není snadné říct, které členění a číslování Desatera je skutečně správné. Jak jsem již řekl, Bible neuvádí žádné číslování ani dělení přikázání. To jsou lidské konvence, které mohou odrážet různé teologické nebo historické vlivy. Důležité je porozumět smyslu a obsahu Desatera jako celku a aplikovat jeho principy do našeho života.
Pokud bychom chtěli sepsat Desatero ve své …
More
Desatero

Není snadné říct, které členění a číslování Desatera je skutečně správné. Jak jsem již řekl, Bible neuvádí žádné číslování ani dělení přikázání. To jsou lidské konvence, které mohou odrážet různé teologické nebo historické vlivy. Důležité je porozumět smyslu a obsahu Desatera jako celku a aplikovat jeho principy do našeho života.

Pokud bychom chtěli sepsat Desatero ve své správné podobě, mohli bychom se držet toho, co je napsáno v Bibli. V knize Exodus 20:2–17 a v knize Deuteronomium 5:6–21 najdeme oba výčty Desatera. Tyto výčty se liší jen v některých detailech, například v odůvodnění čtvrtého přikázání o sobotním odpočinku. Můžeme si vybrat jeden z těchto výčtů nebo je srovnat a sloučit.

Například takto by mohl vypadat sloučený výčet Desatera podle Bible:


Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.
Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo.
Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Pamatuj si také, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin vyvedl odtud mocnou rukou a vztaženou paží. Proto ti Hospodin přikázal zachovávat den sobotní.
Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi (v zemi), kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nebudeš vraždit!
Nebudeš cizoložit!
Nebudeš krást!
Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!
Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Důležité je chápat smysl a účel Desatera jako Božího daru lidem pro jejich dobro.
sekul
A ještě něco Popleto. Pověsíš sem příspěvek zpochybňující roli Panny Marie v dějinách spásy a dole k tomu přidáváš komentář o desteru který s tím nemá nic společného.
Navíc jak sám uvádíš, ani nevíš přesně jak se má desatero číslovat a to jak by mělo desatero vypadat uvádíš jen jako příklad (například) a navíc v podmíněné formě (by). Z toho plyne že ani ty sám si nejsi ničím jistý …More
A ještě něco Popleto. Pověsíš sem příspěvek zpochybňující roli Panny Marie v dějinách spásy a dole k tomu přidáváš komentář o desteru který s tím nemá nic společného.

Navíc jak sám uvádíš, ani nevíš přesně jak se má desatero číslovat a to jak by mělo desatero vypadat uvádíš jen jako příklad (například) a navíc v podmíněné formě (by). Z toho plyne že ani ty sám si nejsi ničím jistý, a přesto se tady v diskuzích pasuješ na poučovatele a karatele.
Církví Boha živého
@sekul měl jsi možnost hledat pravdu a pravdu následovat, ale místo toho vyvyšuješ nejfantastičtější (vždy jsou to jen a pouze anti-biblické) nepravdy, které Bibli pronásledují, jako něco negativního, nepotřebného, chybného, či nedokonalého - jen ne pravdivého! TY děláš z jediného Písma svatého parodii na Pravdu!!
Václav Lukeš
Církvi, řekni konkrétně jaké nepravdy máš v příspěvcích sekula na mysli.
Církví Boha živého
@Václav Lukeš Usvědči si kohokoliv Písmem, bratře, jedině Písmem! Snad vidíš, co píše on, a co Bible.
Václav Lukeš
Neodpovídáš k věci. Jsi kluzký jako had.
Církví Boha živého
@Václav Lukeš ať tedy tvé tvrzení potvrdí i ostatní, ale z řad skutečných věřící, ne pohané, modláři ani Mariánská sekta odmítačů Boha, desatera Božích přikázání a Zákona!