Agenda klimatyczna, przez redukcje CO2, ma na celu niszczenie wszelkiego życia - 7 miliardów ludzi …

Twój rząd próbuje cię zabić i wyludnić planetę; Potwierdzają to oficjalne raporty rządowe, poufne dokumenty Pfizera i kryzys kosztów utrzymania W …
karina50 shares this
21.1K
WYKLĘTY
Jeśli "człowiek" który ma na sumieniu więcej niż miliony niewinnych ofiar potrafi się z zadowoleniem uśmiechać to to już nie człowiek tylko bestia piekielna
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Cała ta masońsko -banderowska synagoga szatana z Knesejmem Polin i rezydentem Judą to jedna wielka armia lucyferian !!!
Andre Ob
Od kiedy to ataki szatańskie są uzależnione od języka jakim się posługujemy podczas modlitwy. Szatan najbardziej boi się ludzi pokornych. Nie będę podawał przykładów bo za dużo czasu mi to by zajęło. Od kiedy to ks. Kneblewski jest ekspertem od walki z szatanem. Więc co ma piernik do wiatraka. Po raz kolejny powtarzam głupota ignorantów nie zna granic a zwłaszcza w obronie czy w upieraniu się …More
Od kiedy to ataki szatańskie są uzależnione od języka jakim się posługujemy podczas modlitwy. Szatan najbardziej boi się ludzi pokornych. Nie będę podawał przykładów bo za dużo czasu mi to by zajęło. Od kiedy to ks. Kneblewski jest ekspertem od walki z szatanem. Więc co ma piernik do wiatraka. Po raz kolejny powtarzam głupota ignorantów nie zna granic a zwłaszcza w obronie czy w upieraniu się wielu mędrków przy swoich racjach. Na koniec co da odprawianie Mszy Św. po łacinie jeżeli sprawujący kapłan nie będzie rozumiał w czym uczestniczy, nie mówiąc o wiernych. Szatan wybiera tylko ludzi pysznych a ucieka od pokornych i uniżających się. Zmiana języka Mszy Św. bez zmiany serca wierzących i praktykujących nic nie wniesie
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Ofiara Mszy Św. w j. łacińskim nie jest dla kapłana czy wiernego ,ale dla Chwały Bożej ! Nawet jeśli kapłan nowy odprawia takową Mszę nie znając dokładnie znaczenia ich z treści to nie umniejsza to wagi Przenajświętszej Ofiary , gdyż Bóg to wszystko zna i rozumie a my w posłuszeństwie naszym doktorom Kościoła i Twórcą tej Ofiary oddajemy się w ufności i wierze ,że wszystko co przetłumaczone i …More
Ofiara Mszy Św. w j. łacińskim nie jest dla kapłana czy wiernego ,ale dla Chwały Bożej ! Nawet jeśli kapłan nowy odprawia takową Mszę nie znając dokładnie znaczenia ich z treści to nie umniejsza to wagi Przenajświętszej Ofiary , gdyż Bóg to wszystko zna i rozumie a my w posłuszeństwie naszym doktorom Kościoła i Twórcą tej Ofiary oddajemy się w ufności i wierze ,że wszystko co przetłumaczone i ustalone jest prawe i zgodne z Nauką KK-go ,Ewangelii i Tradycji a Duch Święty z czasem napełni nasze serca i wiedzę na tyle, abyśmy wszystko pojęli !
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Andre Ob
Może zacznijmy porozumiewać się tylko po łacinie. Głupota goni głupotę
**********************************
Łaciną wystarczy posługiwać się, tylko przy modlitwie. A jeśli nie wiesz dlaczego, to najpierw dowiedz się, a później wyśmiewaj. A to zdanie ,,Głupota goni głupotę'' zastosuj do siebie.
Tu poniżej wyjaśnienie dlaczego Łacina jest taka ważna:
O istotności łaciny - ks. Roman Kneble…More
Andre Ob
Może zacznijmy porozumiewać się tylko po łacinie. Głupota goni głupotę
**********************************
Łaciną wystarczy posługiwać się, tylko przy modlitwie. A jeśli nie wiesz dlaczego, to najpierw dowiedz się, a później wyśmiewaj. A to zdanie ,,Głupota goni głupotę'' zastosuj do siebie.
Tu poniżej wyjaśnienie dlaczego Łacina jest taka ważna:
O istotności łaciny - ks. Roman Kneblewski

Diabeł się boi Łaciny!!! Powtarzają to zgodnie wszyscy Egzorcyści! Dlaczego? Dlatego, bo Łacina wchodzi w sferę Sacrum, jest to Święty Język!
I skoro tak bardzo boi się Łaciny nasz przeciwnik, dlaczego nie mielibyśmy z tego korzystać?
Andre Ob
Może zacznijmy porozumiewać się tylko po łacinie. Głupota goni głupotę
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
W nurcie wierności Tradycji: piękny i nieodzowny język łaciński
Rzymski katolik poważnie traktuje wskazania Kościoła zakorzenione w Tradycji. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności.
Kościół jasno wyraża swoją wolę zachowania języka łacińskiego, zwłaszcza w świętej liturgii.
W Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykański…More
W nurcie wierności Tradycji: piękny i nieodzowny język łaciński

Rzymski katolik poważnie traktuje wskazania Kościoła zakorzenione w Tradycji. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności.
Kościół jasno wyraża swoją wolę zachowania języka łacińskiego, zwłaszcza w świętej liturgii.
W Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II czytamy:
W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego, poza wyjątkami określonymi przez prawo szczegółowe” (SC 36 § 1).
Należy (…) dbać o to, aby wierni umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne, dla nich przeznaczone, także w języku łacińskim” (SC 54).

W kontekście powyższego rodzą się pytania nieodzowne:
Czy te wskazania znajdują realizację w codzienności duszpasterstwa parafialnego i wielkich sanktuariów w Polsce?
Czy te wskazania znajdują realizację w codzienności diecezji i zakonów?
Czy te wskazania znajdują realizację w codzienności katolickich szkół i uniwersytetów?
Czy te wskazania znajdują wyraz w mentalności polskiej inteligencji katolickiej?
Czy te wskazania znajdują realizację w codziennej ramówce (sic!) mass mediów, które mienią się być katolickimi?
Czy te wskazania znajdują realizację w naszej modlitwie?

Kard. Alfons Maria Stickler SDB (1910–2007)→ – salezjanin i hierarcha wielce zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji, tradycyjnej Mszy Świętej (tzw. trydenckiej)→ oraz języka łacińskiego, przytacza argumenty za zachowaniem języka, którym Kościół posługuje się od wieków:
a) język łaciński jest ochroną przeciwko profanacji i niebezpieczeństwu wulgaryzacji liturgii,
b) jest niezwykle precyzyjnym językiem,
c) strzeże jasno wyrażonej doktryny katolickiej,
d) jest manifestacją jedności Kościoła,
e) jest umocnieniem całego Kościoła,
f) jest językiem Misterium.

Rzymski katolik opiera swoje życie na pewnych fundamentach, na Prawdzie niezmiennej, a nie na ulotnych piaskach zmienności. Rzymski katolik jest wierny wskazaniom Kościoła zakorzenionym w Tradycji→. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności.
Tradycja nie jest rezerwatem dla snobów i typów nostalgicznych. Tradycja jest nieusuwalnym postulatem katolickości. Tradycja jest niewyczerpanym skarbcem Prawdy i łaski – życzliwie i zapraszająco otwartym…
Rzymski katolik stawia opór destrukcyjnym tendencjom wyrugowania języka łacińskiego z życia Kościoła. Rzymski katolik posługuje się językiem łacińskim, zwłaszcza w liturgii. Tego nas uczy Kościół. Kompetencje zaszczytne i nobilitujące!

Przejdźmy do praktyki. Podstawowe modlitwy w zapisie tekstowym i nagraniu audio okażą się dla wielu katolików podręczną pomocą w zachowaniu skarbów modlitwy Kościoła i drogocennych elementów naszej polskiej wielowiekowej kultury.
.
Chętnie i hojnie rozsyłajmy link!
.

Signum Sanctae Crucis – Znak Krzyża (W imię Ojca…)

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

AUDIO i TEKST:

Oratio Dominica – Modlitwa Pańska (Ojcze nasz…)

Pater noster, qui es in caelis: Sanctificétur nomen tuum: Adveniat regnum tuum: Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hodie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentationem. Sed líbera nos a malo.
Amen.

AUDIO i TEKST:

Salutatio angelica – Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo…)

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedicta tu in muliéribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nóstrae.
Amen.

AUDIO i TEKST:

Doxologia in honorem Sanctissimae Trinitatis – Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej (Chwała Ojcu…)

Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper:
et in saecula saeculorum.
Amen.

AUDIO i TEKST:
.
Katolickie pozdrowienie (Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…)

Laudetur Iesus Christus
in saecula saeculorum.
Amen.

AUDIO i TEKST:

Więcej modlitw w języku łacińskim znajdziemy
m.in. na stronie Lingua Latina oraz w Elementarzu katolika.
.
treści katolickie: sacerdoshyacinthus.com verbumcatholicum.com twitter.com/SacHyacinthus YouTube
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Wszystko jest przepowiedziane w Piśmie Świętym, które musi się wypełnić.
Jedyną naszą ochroną jest Krew i Rany Jezusa Chrystusa. A jedyną bronią Różaniec Święty najlepiej odmawiany publicznie i po Łacinie.