Athos Monach
381.9K

Súhrn zázrakov, za ktoré bol Paisij Svätohorec v roku 2015 kanonizovaný..

Nespočetné množstvo úžasných príbehov svedčí o milostivých daroch, ktoré starec Paisij vlastnil a rozdával v prospech tisícok ľudí, ktorí hľadali jeho pomoc a radu. Preto sa jeho meno stalo symbolom …More
Nespočetné množstvo úžasných príbehov svedčí o milostivých daroch, ktoré starec Paisij vlastnil a rozdával v prospech tisícok ľudí, ktorí hľadali jeho pomoc a radu. Preto sa jeho meno stalo symbolom radosti pre každého, kto sa dotkol jeho osobnosti a duchovnej múdrosti. Priložený text stručne predstavuje viaceré dary, ktorými starec nepochybne disponoval, hoci sa vo svojej hlbokej pokore vyhýbal ich rozprávaniu...
Dar uzdravenia
Starec Paisij uzdravil mnoho ľudí trpiacich ťažkými a často nevyliečiteľnými chorobami, vrátane: rakoviny, paralýzy, slepoty, srdcových chorôb, neplodnosti. Starec Paisij niekedy liečil len slovami: „Nič ti nie je, si v poriadku“, a človek sa naozaj vyliečil, pretože trpel mentálnym blokom. Inokedy liečil chorých pomocou svätých relikvií, alebo ich pomazal olejom zo sviece sv. Bohorodičky, robiac znamenie kríža, a inokedy sa veľmi dlho modlil za chorých.
Dar exorcizmu
Ctihodný Paisij oslobodil mnohých ľudí od démonov tým, že ich od nich odohnal, tiež mnohokrát …More
TerezaK
Je to výzva pro nás, že může přijít doba, kdy budou dělat zázraky všichni křesťané. (Pán to od nás v této době vlastně chce.)
Marek 938 Jan mu řekl: "Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil."
39 Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit.
40 Kdo …More
Je to výzva pro nás, že může přijít doba, kdy budou dělat zázraky všichni křesťané. (Pán to od nás v této době vlastně chce.)
Marek 938 Jan mu řekl: "Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil."
39 Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit.
40 Kdo není proti nám, je pro nás
Athos Monach
Paradoxne svätci východu zhodne tvrdia, že na konci sveta kresťania už zázraky konať nebudú. Že veľký zázrak, najväčší zázrak posledných časov bude ten - že sa vôbec niekto obráti ku Kristovi - že uverí v Krista. Veď aj Ježiš si pokladá otázku, či nájde vieru na zemi keď príde?! A inde slovo Božie hovorí, že Boh skráti posledné dni, lebo by všetci odpadli od viery. Na konci skôr diabol dostane …More
Paradoxne svätci východu zhodne tvrdia, že na konci sveta kresťania už zázraky konať nebudú. Že veľký zázrak, najväčší zázrak posledných časov bude ten - že sa vôbec niekto obráti ku Kristovi - že uverí v Krista. Veď aj Ježiš si pokladá otázku, či nájde vieru na zemi keď príde?! A inde slovo Božie hovorí, že Boh skráti posledné dni, lebo by všetci odpadli od viery. Na konci skôr diabol dostane moc konať zázraky a zjavenia a jeho poskok antikrist. Tí budú znameniami a ilúziami zvádzať národy, ako spomína zjavenie Jána...
TerezaK
ZJ 11: 3 A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní."
4 To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
5 A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.
6 Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich …More
ZJ 11: 3 A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní."

4 To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
5 A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.
6 Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
7 Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
8 Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.
9 Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.
10 Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.
11 Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.
12 Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: "Vstupte sem!" A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.
13 V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.

Zjevení Janovo 12>

14 Druhé `běda´ pominulo; hle, už je tu třetí!
15 Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: "Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků."
16 Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali:
17 "Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.
18 Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi."
19 Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití.
TerezaK
než je v katolické církvi někdo kanonizován, je právě třeba zázraku, často uzdravení na jeho přímluvu a většinou též ti svatí za svého života uzdravovali nemocné a vyháněli démony. Takže pokud se ptá David Michael, kteří, tak skoro všichni. (Ale je to určitě dobrá otázka.)
One more comment from TerezaK
TerezaK
David Michael Emeth: Milovaný v Kristu a Marii. V případě potřeby vyslyšení modlitby doporučuji přímluvce u Nebeského Trůnu: Abecední seznam svatých a význam jmen - T / Tadeáš - Tuto . Je to patron pro beznadějné případy. Také se na něj budu obracet. A patří historicky do sv. Církve ještě před jakýmkoli rozdělením. Byl to pravděpodobně bratranec Páně. I on umí zázračně uzdravit, obrátit …More
David Michael Emeth: Milovaný v Kristu a Marii. V případě potřeby vyslyšení modlitby doporučuji přímluvce u Nebeského Trůnu: Abecední seznam svatých a význam jmen - T / Tadeáš - Tuto . Je to patron pro beznadějné případy. Také se na něj budu obracet. A patří historicky do sv. Církve ještě před jakýmkoli rozdělením. Byl to pravděpodobně bratranec Páně. I on umí zázračně uzdravit, obrátit situaci, vymést démony. Bůh Ti žehnej.
Peter(skala)
David Michael Emeth
Zajímavé, že katolíci nikoho takového nemají! Jen samé falešné svaté...❗
apredsasatoci
To nie je pravda!
David Michael Emeth
Tak jmenuj římské katolíky, kteří uzdravovali, či vymítali démony! Rád se poučím. 😇
Světlana ranní rosa
To jsou Pravoslavní. Čerpají přímým spojením s Bohem,
skrze jeho nestvořenou energii Svatého Ducha
Maria Maria
Třeba Pater Pio z těch novodobých... Jsou jich zástupy a ty se budeš ze svého zvracení na Bohem požehnané zodpovídat....
apredsasatoci
Ženy: Terézia z Avily, Terézia z Lisieux, Katarína Sienska, Edita Steinova, Veronika, Emmerichova,
Terézia Neumannová...
Mužov je podstatne viac.
David Michael Emeth
A která z těch jmenovaných žen někoho uzdravila? 😇
David Michael Emeth
A koho uzdravil ten stigmatizovaný klaun Pio? 😄
Světlana ranní rosa
Myslím, že máme jednu Češku
paní Zdislavu
- 5 mrtvých vzkřísila
a oči otvíral, sluch a jinak
uzdravovala. Ale to byla matka
několika dětí, ne řádová sestra.
David Michael Emeth
Že by výjimka potvrzující pravidlo? 🙂
Peter(skala)
Dávid, pozor na ruhanie ... ked nepoznaš život kanonizovaných ... tak treba davať pozor, aby si sa neruhal, lebo Ježiš často hovoril: Kto nemiluje v "malom" nebude ani vo velkom.
Ináč povedané: kto ODSUDZUJE maličkých... ťažko bude milovať NajvyššiehoMore
Dávid, pozor na ruhanie ... ked nepoznaš život kanonizovaných ... tak treba davať pozor, aby si sa neruhal, lebo Ježiš často hovoril: Kto nemiluje v "malom" nebude ani vo velkom.

Ináč povedané: kto ODSUDZUJE maličkých... ťažko bude milovať Najvyššieho
David Michael Emeth
Rouhal se snad Jesus, když kritizoval farizeje? Já kritizuju jen falešné svaté, ne ty pravé. 🙂
Peter(skala)
Falošný svätý p.Pio?
Ved porovnaj svoj život s jeho a uprimne si polož otazku: kolko utrpenia si v živote PRIJAL TY a kolko ON?
... a to hovorím o zakladnej podmienke svätosti: prijatie utrpenia
Tie zazkraky, uzdravenia, bilokacie, oslobodzovania (charizmy) su druhoradé, ale ani v tomto by si mu nekonkuroval a chceš povedať, že pre jeho umučenie nebol hodný svätosti, či dokonca bol falošný?
Možno …More
Falošný svätý p.Pio?
Ved porovnaj svoj život s jeho a uprimne si polož otazku: kolko utrpenia si v živote PRIJAL TY a kolko ON?

... a to hovorím o zakladnej podmienke svätosti: prijatie utrpenia
Tie zazkraky, uzdravenia, bilokacie, oslobodzovania (charizmy) su druhoradé, ale ani v tomto by si mu nekonkuroval a chceš povedať, že pre jeho umučenie nebol hodný svätosti, či dokonca bol falošný?

Možno o tom nevieš, ale to isté tvrdil biskup, ktorý ho skušal, mal preveriť jeho svätosť, dokonca tvrdil, že tie rany (stigmy) si spôsobil intenzivnym namýšľanim
😲
nakoniec sa biskup obratil, ale aj to vdaka nemu
David Michael Emeth
Určitě se už ten náboženský klaun smaží v pekle, spolu s "Matkou" Terezou a jim podobnými! Nenech se nachytat na falešnou zbožnost. ❗
2 Kor 11:14-15: "A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!"
majs
Jejich konec bude jako jejich skutky. To se vztahuje i na Davida Michaela Emetha.
Maria Maria
Ten "náboženský klaun" má na 5000 lékařsky potvrzených zázraků na kontě. Gemma Di Giorgi di Ribera je žena, která vidí aniž má zorničky. Co to ale je proti "duchovnímu daru" blití na světce kterým disponuje Davídek viď???
Janko333
Mýliš sa Katolícka cirkev má veľa svätých a diali sa veľké divy. Napríklad Svätý Páter Pio, svätý charbel, Svätá Filoména, svätý Patrik, Svätý Anton paduánsky atď. Svätý Patrik vzkriesil 33 mŕtvych mužov (niektorí pochovaní niekoľko rokov) vzkriesil tento veľký oživovateľ z mŕtvych. Svätý Patrik. moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia, moc jeho p…
. ARMATA .
Rouhal se snad Jesus, když kritizoval farizeje? Já kritizuju jen falešné svaté, ne ty pravé. Autor tejto vety nech sa nenechá oklamať diablom...Ježiš mal zvrchované právo napomínať každého,lebo bol Boží syn a videl do každého aj poznal každého myšlienky a zmýšľanie.Ty sa neprirovnávaj ani sa neporovnávaj s Ježišom, lebo si len obyčajný človek. To by bol taký môj malý postreh.
David Michael Emeth
Nevím jak ty, ale já jsem skrze víru Boží syn, nejsem již tedy jen obyčejný člověk:
Ef 2:19: "Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny..."
Ga 3:26: "Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši."❗
apredsasatoci
Kresťan - Božie dieťa - Boží syn