Clicks8

Saint Maximilian Kolbe

typo
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.