Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.