szuirad1
1515

Św. Jozafat Kuncewicz 12 listopad

Bronił praw Kościoła, był zwolennikiem idei powrotu wschodniego chrześcijaństwa do jedności z Rzymem, niósł cywilizację zachodnią daleko na wschód …
szuirad1