hr.news
352

Novac, novac, novac: Sladoledarnica u Santa Maria Maggiore

SilereNonPossum.it (3. kolovoza) piše o Franjinom neuspjehu rješavanja problema u bazilici Santa Maria Maggiore koja je pet kilometara udaljena od Vatikana, ali pripada vatikanskom teritoriju.

• Franjo je 2021. godine postavio litvanskog monsinjora Rolandasa Makrickasa (Državno tajništvo) za povjerenika Bazilike, riješivši se nadsvećenika Stanisława kardinala Ryłka, ranog Franjinog obožavatelja.

• Franjo koristi "komesare" da zaobiđe vatikanska pravila.

• Otvorena je slastičarnica u dvorištu bazilike jer je Franji potreban novac pa je prestao sa svojim mantrama o "siromašnoj Crkvi".

• Turisti u ograđeno dvorište/parkiralište mogu ući samo kroz baziliku. Zaštitari im moraju objasniti da ne mogu ponovno ući u Baziliku s kapajućim sladoledom, pa ga moraju završiti na malom prostoru pokraj parkirališta.

• Kršeći vatikanske zakone, Makrickas je salon povjerio tvrtki Antica Gelateria al Corso (Nestlé) i tražio je njezino osoblje: "Zašto entitet Svete Stolice traži osoblje za vanjsku tvrtku?"

• Franjin Motu Proprio iz lipnja 2020. godine o "Transparentnosti" u gospodarskim aktivnostima Vatikana nije poštivan jer Franjini zakoni ne vrijede za Franjine prijatelje.

Slika: © sheyneg, CC BY-NC-ND, #newsLvfuljedvt