Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks393
vi.news

Hồng y Lisbon cho phép cửa hành Rước Lễ với những người ngoại tình

Đức Hồng y Manuel Clemente của Lisbon, Bồ Đào Nha, đã đưa ra các hướng dẫn thực hiện Amoris laetitia trong Latin Patriarchate of Lisbon.

Văn bản này tuân theo nguyên tắc gây tranh cãi của Buenos Aires, mà đã được chấp nhận bởi Giáo hoàng Francis.

Clemente cho phép những người ly dị sống trong một mối quan hệ ngoại tình thứ hai được nhận hôn ước trong "những hoàn cảnh đặc biệt". Tuy nhiên, các hướng dẫn mơ hồ của ông lại không xác định được những "hoàn cảnh đặc biệt" như thế nào sẽ được hình thành như thế nào.

Hơn nữa là nói rằng cả Giáo hoàng Francis lẫn Hồng y Clemente đều không có thẩm quyền thay đổi học thuyết Công giáo. Theo 2 Cor 1,24 họ không có quyền "trị vì đức tin".

Hình ảnh: Manuel Clemente, © Patriarcado de Lisboa, CC BY-SA, #newsIolmnvpxyv