Clicks366
hr.news

On zna: Koronavirus "NIJE" Božja kazna - kardinal Marx

"Ne", koronavirus nije "Božja kazna", minhenski kardinal Marx uvjeravao je Merkur.de (20. ožujka).

Njegov lagani argument: "To bi nas dovelo do vrlo teške i negativne slike o Bogu".

Izrazom "Bog nas ljubi i prihvaća, pa je Isusova poruka" Marx se riješava Boga.

Ne iznenađuje da Krist kaže suprotno: "Bit će gladi, kuga i potresa" (Mt 24, 7).

U postojećoj situaciji Marx vjeruje u "Njemačku", "državu", "liberalnu demokraciju", "solidarnost", "zajedništvo našeg društva" i u "one koji snose političku odgovornost".

Drugim riječima: Marx se odbija preobratiti - Božja kazna će se nastaviti.

#newsDihupxtfnz