CÓRKA MARYI
1792

MIASTO OD BOGA - NOWE JERUZALEM (W NOWYM RAJU)

WG APOKALIPSY ŚW. JANA Rozdział 21 Jeruzalem czasów mesjańskich 9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi, i tak odezwał się do mnie …More
WG APOKALIPSY ŚW. JANA
Rozdział 21

Jeruzalem czasów mesjańskich
9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi, i tak odezwał się do mnie: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka».
10. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą,
i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem,
zstępujące z nieba od Boga,
11. mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: 12. Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. 13. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. 14. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. 15. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę mierniczą, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. 16. A Miasto układa się w czworobok, …More
CÓRKA MARYI
"Imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem"