Clicks739
csk.news

Vatikán rozhoduje o neplatných krstoch

Kongregácia pre náuku viery dňa 6. augusta týmito slovami zdôraznila uskutočnené krsty:

„V mene otca a matky, krstného otca a krstnej mamy, starých rodičov, rodinných príslušníkov, priateľov, v mene spoločenstva vás krstíme v mene Otca a Syna a Ducha Svätého“.

Kongregácia pre náuku viery dospela 6. augusta k záveru, že krsty pomocou my-formy sú neplatné a že deti, ktoré boli vystavené takýmto liturgickým zneužitiam, musia byť znovu pokrstené.

Obrázok: © Matthew Doyle, CC BY-NC, #newsFncrxnocyu