František učí, že "Misionársky duch nie je prozelytizovanie". Ďalší príklad toho, ako heretik František odsudzuje úsilia o obrátenie ľudí na katolícku vieru a katechizáciu neveriacich. František odsudzuje prozelytizmus a jasne naznačuje, že prozelytizmus je úsilie obrátiť nekatolíkov na katolícku vieru, inokedy úplne jasne odsudzuje obracanie nekatolíkov alebo snahu presvedčiť niekoho o …More
František učí, že "Misionársky duch nie je prozelytizovanie". Ďalší príklad toho, ako heretik František odsudzuje úsilia o obrátenie ľudí na katolícku vieru a katechizáciu neveriacich. František odsudzuje prozelytizmus a jasne naznačuje, že prozelytizmus je úsilie obrátiť nekatolíkov na katolícku vieru, inokedy úplne jasne odsudzuje obracanie nekatolíkov alebo snahu presvedčiť niekoho o katolíckej viere (toto vyvracia klamstvo, ktoré šírili niektorí ľudia, že prozelytizmus je niečo iné ako obracanie ľudí na katolícku vieru alebo že František odsudzuje iba nejaký nevhodný spôsob obracania neveriacich alebo nejaký donucovací prozelytizmus. Okrem toho je jasné, že František sa nikoho nesnaží obrátiť na katolícku vieru; naopak, uisťuje ľudí, aby zostali na ceste do zatratenia, kacírov povzbudzuje v ich "duchovných úradoch" "v Cirkvi Kristovej" (heréza) a propaguje falošný ekumenizmus (ako aj ostatní antipápeži).

„Kardinál“ Walter Kasper: „...dnes už viac nechápeme ekumenizmus v zmysle návratu, ktorým by iní ‘boli obrátení’ a navrátili sa k tomu, žeby boli katolíkmi. Od tohto sa II. vatikánskym koncilom výslovne upustilo.“

Benedikt XVI., Prejav protestantom pri Svetovom dni mládeže, 19. august 2005: „A teraz sa pýtame: Čo znamená obnoviť jednotu všetkých kresťanov? ...táto jednota neznamená to, čo by mohlo byť nazvané ekumenizmom návratu: to jest, zaprieť a odmietnuť vlastnú históriu viery. Rozhodne nie!

Antipápež František hovorí, že misionár sa nesnaží obrátiť ľudí na katolícku vieru!

Františkova „katechéza“ počas generálnej audiencie z 2. decembra 2015: „...som sa stretol s evanjelickými a moslimskými komunitami, aby som sa s nimi…
Sedevakantistický kanál shares this
11
František učí, že "Misionársky duch nie je prozelytizovanie". Ďalší príklad toho, ako heretik František odsudzuje úsilia o obrátenie ľudí na katolícku vieru a katechizáciu neveriacich. František odsudzuje prozelytizmus a jasne naznačuje, že prozelytizmus je úsilie obrátiť nekatolíkov na katolícku vieru, inokedy úplne jasne odsudzuje obracanie nekatolíkov alebo snahu presvedčiť niekoho o …More
František učí, že "Misionársky duch nie je prozelytizovanie". Ďalší príklad toho, ako heretik František odsudzuje úsilia o obrátenie ľudí na katolícku vieru a katechizáciu neveriacich. František odsudzuje prozelytizmus a jasne naznačuje, že prozelytizmus je úsilie obrátiť nekatolíkov na katolícku vieru, inokedy úplne jasne odsudzuje obracanie nekatolíkov alebo snahu presvedčiť niekoho o katolíckej viere (toto vyvracia klamstvo, ktoré šírili niektorí ľudia, že prozelytizmus je niečo iné ako obracanie ľudí na katolícku vieru alebo že František odsudzuje iba nejaký nevhodný spôsob obracania neveriacich alebo nejaký donucovací prozelytizmus. Okrem toho je jasné, že František sa nikoho nesnaží obrátiť na katolícku vieru; naopak, uisťuje ľudí, aby zostali na ceste do zatratenia, kacírov povzbudzuje v ich "duchovných úradoch" "v Cirkvi Kristovej" (heréza) a propaguje falošný ekumenizmus (ako aj ostatní antipápeži).

„Kardinál“ Walter Kasper: „...dnes už viac nechápeme ekumenizmus v zmysle návratu, ktorým by iní ‘boli obrátení’ a navrátili sa k tomu, žeby boli katolíkmi. Od tohto sa II. vatikánskym koncilom výslovne upustilo.“

Benedikt XVI., Prejav protestantom pri Svetovom dni mládeže, 19. august 2005: „A teraz sa pýtame: Čo znamená obnoviť jednotu všetkých kresťanov? ...táto jednota neznamená to, čo by mohlo byť nazvané ekumenizmom návratu: to jest, zaprieť a odmietnuť vlastnú históriu viery. Rozhodne nie!
Unam Sanctam SK
Nie je správne napísať "retardovaný". dyk je kacír, ktorý vo svojej kacírskej pochabosti a zvrátenosti odmieta pravdu ohľadom toho, čo sa stalo, odmieta dogmy KC a týmto na svoju hlavu privoláva neuhasiteľný oheň.
apredsasatoci
Toto sa predsa nedeje náhodne.
Aký duch stojí za týmto ničomnikom musí predsa vidieť aj retardovaný.
dyk si retardovaný?