Clicks816
csk.news
3

Rakúski biskupi pracujú na oficiálnom „požehnaní“ homosexuálov

Salzburský arcibiskup Franz Lackner, vedúci Liturgickej komisie rakúskych biskupov, poveril liturgistu otca Ewalda Volggera, aby napísal „Požehnanie partnerstiev osôb rovnakého pohlavia“.

Volgger povedal Kirchenzeitung.at diecéze Linz (28. apríla), že Cirkev by mala formálne „požehnať“ homosexuálom „čo najskôr“.

Požiadal o sfalšovanie katechizmu Katolíckej cirkvi odstránením faktického tvrdenia, že homosexualita je vnútorne narušená, aby jeho „oficiálna liturgia“ pre homosexuálov bola založená na „Cirkevnej doktríne“.

Podľa Volggera existuje „značný počet“ biskupov, ktorí si želajú „prehodnotiť“ [vážne hriešne] partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, t.j. upustiť od učenia Biblie.

V Rakúsku sú homosexuálne svadby v katolíckych kostoloch bežné.

Svätý Pavol výslovne hovorí, že biskupi "nesmú vládnuť nad vierou“ (2 Kor 1:24).

#newsKxeowxshoq

Roberto 55
Ten kto zehna hriechu je v prvom rade diabol...
apredsasatoci
Ako pracuje démon prohomosex?!
Zvádza človeka k hriechu. A potom, keď ho zvedie, zhnusene odchádza.