Clicks33
vi.news

Phá thai là "Giết người": Francis bị lưỡng cực?

Trong chuyến bay Bratislava đến Rome ngày 15 tháng 9, Franics gọi hành vi phá thai là “giết người”.

Specola (InfoVaticana.com, ngày 17 tháng 9) nhận thấy rằng điều này đi kèm với sự cảm thông lưỡng cực của Franics đối với các chính phủ và các tổ chức công khai cổ vũ phá thai, cũng như sự ác cảm của ông đối với những người phá thai vì cuộc sống và gia đình.

“Những lời tốt đẹp luôn được hoan nghênh,” Specola bình luận về tuyên bố của Francis, “nhưng chúng tôi đã được một người có thẩm quyền lớn cảnh báo cách đây khá lâu,'nhìn vào kết quả của họ để hiểu rõ về họ', và kết quả thể hiện con người họ.”

#newsYthrizelku