Libor Halik
11860
Libor Halik
Prezident USA Trump rozhodl, že v armádě nebudou mít vojáci a vojačky společnou koupelnu, společnou sprchu a společné WC. L: Docházelo by totiž logicky k mnohonásobnému znásilňování žen od nadržených vojáků. Už tak je znásilňováním vojaček USA armáda pověstná. www.lifesitenews.com/news/conservatives-a…
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
„Klášterní sestra (Monika Astorga) a transsexuální aktivisti spolupracují po dobu 10 let.“ Před 20 lety se vytvořila partnerství; za 10 let je klášterní jeptiška poznala a rozhodla se je podporovat každodenně. Nevládní organizace pracuje v prostoru biskupství. S podporou ze strany zemské vlády. www.pagina12.com.ar/…/3-314035-2016-1…
Transvestita homosexuální Lujan Acuna, transsexuální aktivist…More
„Klášterní sestra (Monika Astorga) a transsexuální aktivisti spolupracují po dobu 10 let.“ Před 20 lety se vytvořila partnerství; za 10 let je klášterní jeptiška poznala a rozhodla se je podporovat každodenně. Nevládní organizace pracuje v prostoru biskupství. S podporou ze strany zemské vlády. www.pagina12.com.ar/…/3-314035-2016-1…
Transvestita homosexuální Lujan Acuna, transsexuální aktivista a prezident nevládní organizace „Skryté životy“ Neuquen Argentina, vypráví, jak byla homosexuální aktivita před počítáním se spoluúčastí jeptišky, jak byla homosexuální NGO navržena k provozu z kláštera s prvotní spoluúčastí Marcelo Angiolo MELANI biskupa, který byl suspendovaný (sesazený) papežem Benediktem XVI. twitter.com/…/772147108791156…
Transvestita Lujan Acuna je určen k tomu, aby gay aktivismem (tj. učí školní chlapečky, že jsou děvčaty a školní děvčata, že jsou chlapečky) podporoval genderovou ideologii u dětí v Argentině. www.cdnqn.gov.ar/en-el-concejo-s…
twitter.com/…/873203973385224…
laicosunidosencristo.wordpress.com/…/bergoglio-apoya…
Angie W.
"La monja de clausura y las activistas trans trabajan juntas hace diez años". Hace veinte años, formaron una asociación; hace diez, una monja de clausura conoció su trabajo y resolvió apoyarlas en el día a día. La ONG funciona en un espacio del obispado. Planean un microemprendimiento con apoyo del Estado provincial.
www.pagina12.com.ar/…/3-314035-2016-1…
El homosexual travesti Luján Acuña, …More
"La monja de clausura y las activistas trans trabajan juntas hace diez años". Hace veinte años, formaron una asociación; hace diez, una monja de clausura conoció su trabajo y resolvió apoyarlas en el día a día. La ONG funciona en un espacio del obispado. Planean un microemprendimiento con apoyo del Estado provincial.
www.pagina12.com.ar/…/3-314035-2016-1…
El homosexual travesti Luján Acuña, activista trans y presidente de la ONG “Vidas Escondidas” de Neuquen Argentina, cuenta como ellos eran activistas gay antes de contar con la complicidad de la monja que se ideó una ONG Gay para operar desde su monasterio con la complicidad inicial del Obispo Marcelo Angiolo Melani que por cierto fue suspendido por el Papa Benedicto XVI.
twitter.com/…/772147108791156…

El travesti Luján Acuña se dedica a hacer activismo gay promoviendo la ideología de genero en niños en Argentina.
www.cdnqn.gov.ar/en-el-concejo-s…
twitter.com/…/873203973385224…
laicosunidosencristo.wordpress.com/…/bergoglio-apoya…
Libor Halik
Lucie z Fatimy říkávala, že až se budou rouhat Duchu Svatému, až spáchají neodpustitelný hřích, tak přijde 3. světová válka. L: Čili v dnešní době.
Libor Halik
Kdo věří rouhači proti Duchu Svatému, ten s ním skončí v pekle navěky. Sodomie oslepuje nejvíc. Kristus: "Vede-li slepý slepého, oba do jámy padnou." Je nutno se opřít o Bibli a sv. Tradici. Poslední PLNĚ důvěryhodný papež byl sv. Pius X., který zemřel r.1914. Zhruba 1917/18 začalo 100 leté ničení Církve satanem, které skončí 2017/18.
2 more comments from Libor Halik
Libor Halik
"Kdo žil praktikováním sodomie (dnešní LGBT: lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové) utrpí větší bolest v pekle, než kdokoliv jiný, protože to je nejhorší hřích co neexistuje." Sv. Bernardin ze Sieny, Predica XXXIX v Le prediche volgari (Milán:... Rizzoli, 1936), str 869ff, 915, F . Bernadei, op cit, p 11f) enraizadosencristo.wordpress.com/…/bergoglio-apoya…
Libor Halik
"Svatá Kateřina Sienská učitelka církve a sv. Bernardin Sienský dokonce tvrdili, že sodomie je po hříchu rouhání se Duchu Svatému nejtěžší hřích, nicméně pokud se sodomie praktikuje opakovaně a porušuje vědomě přikázání Boha (L: zejména od kněží a řeholnic), také se stává hříchem ze kterého není odpuštění." Bergoglio (František) podporuje změnu pohlaví a genderové ideologie, transvestitní …More
"Svatá Kateřina Sienská učitelka církve a sv. Bernardin Sienský dokonce tvrdili, že sodomie je po hříchu rouhání se Duchu Svatému nejtěžší hřích, nicméně pokud se sodomie praktikuje opakovaně a porušuje vědomě přikázání Boha (L: zejména od kněží a řeholnic), také se stává hříchem ze kterého není odpuštění." Bergoglio (František) podporuje změnu pohlaví a genderové ideologie, transvestitní homosexuální prostituci a z Moniky Astorgy dělá gay misionářku nevládních organizací, která pracuje v katolickém klášteře Neuquén v Argentině. Bergoglio podporuje karmelitánskou jeptišku gay aktivistku, která před 11 lety kontaktovala skupinu homosexuálních prostitutů a drogově závislých, kteří se oblékají jako ženy, údajně proto, že „odešla“ na ulici, začala krejčovské a kadeřnické družstvo. Ale gay aktivistka řeholnice Monica Astorga Cremona, ve vzpouře proti Božímu Slovu schvaluje jejich změnu pohlaví. Tato odpadlá jeptiška, která se bouří proti morálnímu učení Církve se nesnaží o konverze, které mají být uloženy bláznům, kteří se oblékají za ženy, ale říká jim, že je Bůh chce takové, jak jsou - bláznivé. Tím, že gay transvestiti přetrvávají v jejich hříchu, jsou hrdí a chlubí se z gay- hrdosti a nezříkají se té pýchy, způsobuje, že pošlapávají Kristovu krev a otevřeně vzdorují Božímu slovu a neposlouchají, ale napadají Pravdu odhalenou v Písmu svatém, otevřeně se bouří proti Bohu a vzpírají se Jeho zákonům, což je předpoklad že spáchali hřích rouhání Duchu svatému. Svatá Kateřina Sienská učitelka církve a sv. Bernardin Sienský dokonce tvrdili, že sodomie je po hříchu rouhání se Duchu svatému nejtěžší hřích, nicméně pokud se sodomie praktikuje opakovaně a porušuje vědomě přikázání Boha (L: zejména od kněží a řeholnic), také se stává hříchem ze kterého není odpuštění. V Dialogu s Boží prozřetelností zapsaném od sv. Kateřiny Sienské, což lze číst v kapitole 124, Bůh sám zjevuje závažnost tohoto hříchu. Prohomosexuální jeptiška také otevřeně podporuje přijímání homosexu. Tato řádová gay aktivista Monica Astorga Cremona, která získala několik ocenění za svůj gay aktivismus je vrahem duší. V roce 2016 se představil projekt, kde lze rozpoznat gay aktivismus Moniky Astorgy, jeptišky, který oznamuje: Od roku 2005, sestra Monica Astorga Cremona plní úkoly za účelem podpory stejných práv a příležitostí pro lidi transgender (tj. bláznů přesvědčených, že jsou jiným než biologicky daným pohlavím). enraizadosencristo.wordpress.com/…/bergoglio-apoya…
Angie W.