Do bazy VAERS zgłoszono już 1,3 miliona przypadków obrażeń spowodowanych »szczepionką« COVID

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) opublikowało w piątek nowe dane, z których wynika, że w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 5 sierpnia 2022 r. zgłoszono łącznie 1 379 438 zgłoszeń o zdarzeniach niepożądanych po szczepionkach COVID-19 do Raportu Zdarzeń Niepożądanych Poszczepiennych System (VAERS). To wzrost o 7964 niekorzystnych zdarzeń w porównaniu z poprzednim tygodniem.
Dane obejmowały łącznie 30 162 zgłoszeń zgonów — wzrost o 181 w porównaniu z poprzednim tygodniem — i 251075 poważnych obrażeń, w tym zgonów, w tym samym okresie — wzrost o 1959 w porównaniu z poprzednim tygodniem.
Spośród 30 162 zgłoszonych zgonów 19 462 przypadków przypisano szczepionce Pfizer COVID-19, 8038 przypadków firmie Moderna, 2613 przypadków firmie Johnson & Johnson (J&J) i nie zgłoszono jeszcze żadnego przypadku dla Novavax.
Wyłączając „ zgłoszenia zagraniczne ” do VAERS, w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 5 sierpnia 2022 r. w Stanach Zjednoczonych zgłoszono 854 084 zdarzenia niepożądane , w tym 13 972 zgonów i 87 488 poważnych obrażeń .
Raporty zagraniczne to raporty wysyłane przez zagraniczne oddziały do amerykańskich producentów szczepionek. Zgodnie z przepisami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), jeśli producent zostanie powiadomiony o zgłoszeniu przypadku za granicą, który opisuje zdarzenie, które jest zarówno poważne, jak i nie figuruje na etykiecie produktu, producent jest zobowiązany do przedłożenia zgłoszenia do VAERS.

Spośród 13 972 zgonów w Stanach Zjednoczonych zgłoszonych do 5 sierpnia, 7% wystąpiło w ciągu 24 godzin po szczepieniu, 15% w ciągu 48 godzin po szczepieniu, a 54% wystąpiło u osób, u których objawy wystąpiły w ciągu 48 godzin po szczepieniu.
W Stanach Zjednoczonych do 3 sierpnia podano 604 miliony dawek szczepionki COVID-19, w tym 357 milionów dawek Pfizera, 228 milionów dawek Moderna i 19 milionów dawek Johnson & Johnson (J&J).

W każdy piątek VAERS publikuje raporty dotyczące obrażeń poszczepiennych otrzymane w określonym dniu. Zgłoszenia przesłane do VAERS wymagają dalszego zbadania przed potwierdzeniem związku przyczynowego.
Historycznie wykazano, że VAERS zgłasza tylko 1% rzeczywistych zdarzeń niepożądanych poszczepiennych .
Dane VAERS od 14 grudnia 2020 r. do 5 sierpnia 2022 r. dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat pokazują:

2975 zdarzeń niepożądanych , w tym 140 przypadków uznanych za poważne i 5 zgłoszonych zgonów .
4 doniesienia o zapaleniu mięśnia sercowego i zapaleniu osierdzia (zapalenie serca).
CDC stosuje zawężoną definicję przypadku „zapalenie mięśnia sercowego”, która wyklucza przypadki zatrzymania akcji serca, udarów niedokrwiennych i zgonów z powodu problemów z sercem, które występują, zanim ktoś będzie miał szansę udać się na oddział ratunkowy.
20 doniesień o zaburzeniach krzepnięcia krwi.
38 zgłoszeń konfiskat.
Dane VAERS od 14 grudnia 2020 r. do 5 sierpnia 2022 r. dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat pokazują:
13 364 zdarzenia niepożądane , w tym 620 oceniono jako poważne i 22 zgłoszone zgony .
45 doniesień o zapaleniu mięśnia sercowego i zapaleniu osierdzia.
64 doniesienia o zaburzeniach krzepnięcia krwi.
169 zgłoszeń konfiskat.
Dane VAERS od 14 grudnia 2020 r. do 5 sierpnia 2022 r. dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat pokazują:
32 945 zdarzeń niepożądanych, w tym 4189 uznanych za poważne i 118 zgłoszonych zgonów.
Według CDC „dane VAERS dostępne publicznie obejmują tylko wstępne dane zgłoszone do VAERS. Zaktualizowane dane, które zawierają dane z dokumentacji medycznej i korekt zgłoszonych podczas obserwacji, są wykorzystywane przez rząd do analizy. Jednak z wielu powodów, w tym spójności danych, te zmienione dane nie są dostępne publicznie”.
268 doniesień o anafilaksji wśród dzieci w wieku od 12 do 17 lat, w przypadku których reakcja zagrażała życiu, wymagała leczenia lub prowadziła do śmierci — przy czym 94% przypadków przypisano szczepionce firmy Pfizer.
1304 doniesienia o zapaleniu mięśnia sercowego i zapaleniu osierdzia, z których 650 przypisano szczepionce firmy Pfizer.
298 doniesień o zaburzeniach krzepnięcia krwi z 275 przypadkami przypisanymi firmie Pfizer.
26 przypadków zespołu tachykardii ortostatycznej posturalnej (POTS) ze wszystkimi przypadkami przypisywanymi szczepionce firmy Pfizer.
Dane VAERS od 14 grudnia 2020 r. do 5 sierpnia 2022 r. dla wszystkich grup wiekowych łącznie pokazują:
20% zgonów było związanych z zaburzeniami kardiologicznymi.
55% zmarłych stanowili mężczyźni, 41% stanowiły kobiety, a pozostałe zgłoszenia zgonów nie zawierały płci zmarłego.
Średnia wieku zgonu wynosiła 73 lata.
Na dzień 5 sierpnia 12 010 kobiet w ciąży zgłosiło zdarzenia niepożądane związane ze szczepionkami przeciw COVID-19, w tym 4801 doniesień o poronieniu lub przedwczesnym porodzie.
Spośród 16 124 zgłoszonych przypadków porażenia Bella 75% przypisano szczepionkom firmy Pfizer, 23% firmie Moderna i 4% J&J.
2881 doniesień o zespole Guillain-Barré, przy czym 66% przypadków przypisano firmie Pfizer, 20% Moderna i 17% J&J.
9884 doniesień o anafilaksji, w której reakcja zagrażała życiu, wymagała leczenia lub prowadziła do zgonu.
4663 doniesienia o zawale mięśnia sercowego.
42 180 doniesień o zaburzeniach krzepnięcia krwi w USA Spośród nich 28 921 doniesień przypisano firmie Pfizer, 9445 doniesień do Moderny i 3754 doniesień do J&J.
23 535 przypadków zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia, w tym 17 890 przypadków przypisywanych firmie Pfizer, 5226 przypadków przypisywanej firmie Moderna i 399 przypadkom przypadającej firmie J&J.
64 przypadki choroby Creutzfeldta-Jakoba z 51 przypadkami przypisywanymi firmie Pfizer, 12 przypadkom Moderna i 1 przypadkowi J&J.
493 sprawy POTS, z czego 375 spraw przypisano firmie Pfizer, 109 spraw spółce Moderna i 21 sprawom J&J.
Organizacja Children’s Health Defense (CHD) prosi każdego, kto doświadczył niepożądanej reakcji na jakąkolwiek szczepionkę, o złożenie zgłoszenia.
Nowe wytyczne CDC COVID porzucają rozróżnienie między zaszczepionymi i nieszczepionymi
W czwartek CDC wydała gruntowne nowe zalecenia w ramach wysiłków agencji mających na celu zmianę wytycznych dotyczących COVID-19 .
„Te wytyczne potwierdzają, że pandemia się nie skończyła, ale także pomaga nam przejść do punktu, w którym COVID-19 nie zakłóca już naszego codziennego życia” – powiedziała Greta Massetti z CDC w komunikacie prasowym.
Oto największe zmiany w wytycznych CDC:
Osoby nieszczepione mają teraz takie same wskazówki jak osoby zaszczepione.
Osoby narażone na wirusa nie muszą już poddawać się kwarantannie, niezależnie od statusu szczepienia.
Uczniowie mogą pozostać w klasie, nawet jeśli byli narażeni na COVID-19.
Nie zaleca się już dystansowania społecznego na odległość sześciu stóp.
W większości placówek nie zaleca się już śledzenia kontaktów i rutynowych badań obserwacyjnych osób z objawami.
Według The New York Times, CDC od miesięcy pracuje nad nowymi wytycznymi, które opierają się na poprzednich wytycznych wydanych w lutym, które skróciły czas izolacji dla osób, które zarażą się COVID-19.
Agencja poinformowała, że obecnie wprowadza zmiany w swoich wytycznych, ponieważ „szczepienia i wcześniejsze infekcje zapewniły wielu Amerykanom pewien stopień ochrony przed wirusem, a dostępne są leczenie, szczepionki i wzmacniacze w celu zmniejszenia ryzyka ciężkiej choroby”.
Według The National Law Review:

„Koncentracja CDC na indywidualnej odpowiedzialności, usunięcie rozróżnienia między osobami zaszczepionymi i nieszczepionymi, usunięcie zaleceń dotyczących kwarantanny oraz dyskusja na temat noszenia masek jako indywidualnej odpowiedzialności to dobra wiadomość dla pracodawców, którzy rozważają złagodzenie wymagań dotyczących miejsca pracy wobec COVID-19”.
„Prawdopodobnie nie będzie to ostatnia wiadomość, jaką usłyszymy od CDC na ten temat. Rzeczywiście, CDC stwierdziło, że zamierza wydać bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące takich sytuacji, jak opieka zdrowotna, życie zbiorowe i podróże”.
Skuteczność »szczepionki« Pfizer u nastolatków słabnie 27 dni po drugiej dawce
Badanie opublikowane 8 sierpnia w The Lancet wykazało, że skuteczność szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 przeciwko objawowym infekcjom wśród nastolatków „szybko spadała z czasem”, zmniejszając się zaledwie 27 dni po drugiej dawce.
Naukowcy przeanalizowali dane z 503776 testów COVID-19 na 2 948 538 nastolatków — w wieku 12-17 lat — w Brazylii od 2 września 2021 do 19 kwietnia 2022 roku oraz 127 168 testów na 404 673 nastolatków w Szkocji od 6 sierpnia 2021 do kwietnia 19, 2022.
Badanie wykazało, że skuteczność szczepionki zaczęła spadać 27 dni po podaniu drugiej dawki w obu krajach, spadając do 5,9% (95% CI 2,2–9,4) w Brazylii i spadając do 50,6% (95% CI 42,7–57,4) w Szkocji po 98 dniach po otrzymaniu drugiej dawki przez młodzież.
Podczas gdy ochrona przed objawowym COVID-19 spadła dramatycznie w obu krajach mniej niż miesiąc po drugiej dawce, ochrona przed ciężką chorobą – definiowaną jako hospitalizacja lub zgon w ciągu 28 dni – pozostała powyżej 80% w Brazylii od 28 dni do 98 dni i później.
Autorzy starali się ocenić ochronę przed ciężką chorobą w Szkocji, ale nie byli w stanie tego zrobić, ponieważ w czasie badania zgłoszono tak niewiele przypadków ciężkiego COVID-19 u nastolatków w Szkocji.
Autorzy doszli do wniosku, że „dwie dawki są niewystarczające do utrzymania ochrony przed chorobą objawową” u nastolatków i zalecili przeprowadzenie dalszych badań nad potrzebą dawek przypominających.
Badania pokazują, że „oszałamiający” związek między szczepionką Pfizer a zapaleniem mięśnia sercowego u nastolatków
Badanie preprint przeprowadzone podczas krajowej kampanii szczepień przeciwko COVID-19 w Tajlandii wykazało coś, co jeden z lekarzy określił jako „oszałamiający” związek między zapaleniem mięśnia sercowego a szczepionką Pfizer-BioNTech.
W badaniu przeanalizowano 301 uczestników w wieku 13-18 lat, którzy byli zdrowi i bez nieprawidłowych objawów po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki. Uczestnicy z historią kardiomiopatii, gruźliczego zapalenia osierdzia lub zaciskającego zapalenia osierdzia oraz ciężkiej reakcji alergicznej na szczepionkę COVID-19 zostali wykluczeni z badania.
Naukowcy odkryli, że 18% z 301 badanych nastolatków miało nieprawidłowy elektrokardiogram lub EKG po otrzymaniu drugiej dawki Pfizera, 3,5% mężczyzn rozwinęło zapalenie mięśnia sercowego lub subkliniczne zapalenie mięśnia sercowego, dwóch było hospitalizowanych, a jeden został przyjęty na OIOM z powodu problemów z sercem.
Zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego obserwowane podczas badania obejmowały tachykardię (7,64%), duszność (6,64%), kołatanie serca (4,32%), ból w klatce piersiowej (4,32%) i nadciśnienie (3,99%).
Pięćdziesięciu czterech nastolatków miało nieprawidłowe elektrokardiogramy po szczepieniu, trzech pacjentów miało minimalny wysięk osierdziowy z objawami zgodnymi z podostrym zapaleniem mięśnia osierdziowego, a sześciu pacjentów doświadczyło wypadnięcia płatka zastawki mitralnej.
Wszyscy pacjenci byli mężczyznami i mieli nieprawidłowe elektrokardiogramy, szczególnie częstoskurcz zatokowy. Naukowcy stwierdzili, że przebieg kliniczny był we wszystkich przypadkach łagodny.
Wojsko stosujące szczepionkę „Comirnaty” wyprodukowaną w zakładzie niezatwierdzonym przez FDA
W ekskluzywnym wywiadzie dla The Defender członek US Coast Guard (USCG) twierdził, że Departament Obrony USA (DOD) podaje szczepionki przeciw COVID-19 z fiolek szczepionek oznaczonych znakiem Comirnaty firmy Pfizer, które nie są produkowane w zakładzie zatwierdzonym przez FDA.
Porucznik Chad R. Coppin, w oświadczeniu z 30 lipca złożonym senatorowi Ronowi Johnsonowi (R-Wis.) pod karą krzywoprzysięstwa, szczegółowo opisał swoje osobiste śledztwo w sprawie dostępności i pochodzenia fiolek ze szczepionką COVID-19 oznakowanych przez Comirnaty w armii amerykańskiej udogodnienia.
Coppin podzielił się swoimi obawami w wywiadzie dla The Defender, podobnie jak Holly Freincle, żona członka amerykańskiej służby wojskowej stacjonującego w Fort Detrick w stanie Maryland, która potwierdziła twierdzenia Coppina, że fiolki ze szczepionkami ze znakiem Comirnaty pojawiają się w obiektach wojskowych.
Do tej pory DOD twierdził, że szczepionka Pfizer-BioNTech COVID-19, podawana na podstawie zezwolenia na użycie w nagłych wypadkach, jest „wymienna” z w pełni licencjonowaną szczepionką Pfizer Comirnaty – która do niedawna była niedostępna w obiektach wojskowych.

W swoim oświadczeniu z 30 lipca Coppin, który służył w USCG od marca 2002 roku, poinformował, że po długim okresie niedostępności szczepionka „Comirnaty” zaczęła pojawiać się w amerykańskich obiektach wojskowych w czerwcu.

Do bazy VAERS zgłoszono już 1,3 miliona przypadków obrażeń spowodowanych »szczepionką« COVID
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
DOBRA ZABAWA Z DEMONEM W TLE:
.
- i oni naprawdę uwierzyli w tego wirusa ?
.
- NAPRAWDĘ !!!!
.
- HA HA HA HA
.

Prawdziwa agenda WHO: Nowy Porządek Świata Wzorowany na Chinach
.
...More
.
DOBRA ZABAWA Z DEMONEM W TLE:

.
- i oni naprawdę uwierzyli w tego wirusa ?

.
- NAPRAWDĘ !!!!

.
- HA HA HA HA
.

Prawdziwa agenda WHO: Nowy Porządek Świata Wzorowany na Chinach
.
...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
..
.

Tysiące kobiet zgłasza nietypowe miesiączki po szczepieniu na COVID-19
.
Kobiety na całym świecie masowo doświadczają negatywnych odczynów poszczepiennych po przyjęciu preparatów nazywanych szczepionkami przeciw COVID.
.
Wiele z nich deklaruje, że doświadczają najcięższych okresów. Często nazywa się
powodzią menstruacyjną.
.
..
More
..
.


Tysiące kobiet zgłasza nietypowe miesiączki po szczepieniu na COVID-19
.
Kobiety na całym świecie masowo doświadczają negatywnych odczynów poszczepiennych po przyjęciu preparatów nazywanych szczepionkami przeciw COVID.
.

Wiele z nich deklaruje, że doświadczają najcięższych okresów. Często nazywa się
powodzią menstruacyjną.

.
..
POLSKA ZNÓW POD OKUPACJĄ
....a końca nie widać ! Wisielski szykuje kolejną dawkę dla kretynów i samobójców !