Clicks132
Peter(skala)

Zastavme LGBT ideologickú kolonizáciu v Európe

TU podpísať: citizengo.org/…eologicku-kolonizaciu-v-europe

Európa čelí novej totalite.

Dňa 12. novembra vydala Európska únia oznámenie, v ktorom deklaruje svoj úmysel prinútiť členské štáty EÚ k prijatiu stratégie rovnosti LGBTIQ 2025.

Táto strátegia je veľmi nebezpečná, pretože chce zjednotiť európsku a národnú legislatívu v nasledujúcich bodoch:

Zavedenie trestného činu "homofóbie" na európskej úrovni.
De facto právne uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia vo všetkých európskych krajinách.
Zavedenie gender vzdelávania do škôl.
Legálna zmena pohlavia bez vekových obmedzení - dokonca aj pre deti!
Pridelenie verejných finančných prostriedkov združeniam LGBT.
Použitie fondu obnovy Next Generation s dôrazom na podporu komunity LGBT.
Tí, ktorí sa nebudú riadiť ideologickým diktátom novej dúhovej Európy, budú potrestaní tým, že nedostanú eurofondy alebo prostriedky z Fondu obnovy (Recovery Fund Next Generation) pre riešenie krízy Covid-19.

Aby mohli ľahšie presadiť LGBT diktatúru, chcú členským štátom nanútiť, aby prešli z konsenzuálneho hlasovania na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, čo by znamenalo, že by štáty nemohli dostatočne chrániť svoju kultúrno-etickú suverenitu.

Niektoré krajiny ako Maďarsko a Poľsko už vyjadrili nesúhlas s týmito praktikami, keď sa rozhodli zablokovať európsky rozpočet na roky 2021-2027 a Fond obnovy Next Generation. Samozrejme mainstreamové médiá ich za to pranierujú.

Helena Dalli, európska komisárka pre rovnosť a spravodajkyňa textu, uviedla, že európske štáty, ktoré nerešpektujú túto stratégiu, budú ekonomicky potrestané:

''Som o tom pevne presvedčená,'' povedala. „Pretože je to spôsob, ako prinútiť členský štát prispôsobiť sa, dúfajme, že povedaním: ''OK, nezískate podiel (pridelených peňazí), ktorý by ste mali získať, ak nebudete rešpektovať právny štát."

Pre ľavicovo-liberálnych ideológov s autoritárskymi maniermi sa LGBT ideológia rovná princípom právnemu štátu (a rule of law).

Uvedomujete si to? Sledujeme ekonomické vydieranie štátov v čase krízy, ktoré je na úrovni tých najhorších diktatúr!

Ľavicovo-liberálni politici a úradníci zamýšľajú ideologicky vydierať suverénne členské štáty EÚ, ktoré preukázali pevnosť a odvahu bojovať proti ideológii LGBT, a chcú im odmietnuť finančnú podporu potrebnú na obnovu po pandémii.

Ako vidíte, títo ľudia v skutočnosti zneužívajú koronakrízu na to, aby prinútili všetky európske štáty prijať novú ideologickú kolonizáciu LGBT, ktorá ničí našu kultúru, našu identitu a naše rodiny.

Bez Vašej pomoci ich nebudeme schopní zastaviť.

Zachráňte Európu, zachráňte Slovensko!

Podpíšte petíciu adresovanú Európskej komisii už teraz a chráňte slobodu!

-----------------------

Viac informácií:

Matúš Hagara: Európske peniaze by sa mali rozdeľovať spravodlivo, nie podľa ideologických kritérií.

facebook.com/…8539033/posts/100854358536829/

Postoj: Európska komisia nedávno predstavila prvú stratégiu EÚ pre rovnosť LGBTIQ osôb. Podľa Miriam Lexmann z KDH je tvorba danej stratégie mimo kompetencie EÚ.

postoj.sk/…opozicia-pripomina-koronakrizu

Speech by Commissioner Dalli: Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025

ec.europa.eu/…orner/detail/en/speech_20_2126

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara