Clicks814
pl.news

Franciszek – nie Kościół – jest "w głębokiej wspólnocie wiary" z greckimi prawosławnymi

Franciszek jest "w głębokiej wspólnocie wiary i miłosierdzia" z "Kościołem Konstantynopola", napisał sam w wiadomości z 30 listopada do Patriarchy Konstantynopola, Bartłomieja.

Zapewnia Bartłomieja o "niezachwianych intencjach Kościoła Katolickiego i własnych", by ustanowić ponownie "pełną wspólnotę między Chrześcijanami Wschodu i Zachodu".

Jednak w 2018 Bartłomiej zniszczył wspólnotę wschodnich kościołów, uznając schizmatyczną grupę ukraińską i odtrącając Kościół Rosyjski, który stanowi połowę Prawosławia.

Prawosławni są podporządkowani państwu, zaprzeczają istnieniu czyśćca, nierozwiązywalności małżeństwa, prymatowi papieża, tolerują antykoncepcję i żonatych księży, ale nie klękają przed Najświętszym Sakramentem. To rzeczywiście "głęboka wspólnota wiary" z Franciszkiem, ale nie Kościołem katolickim.

Patriarchat Konstantynopola jest pod przemożnym wpływem masonerii.

#newsKyjxtjjyui