3
4
1
2
Clicks486
*Mikael
Existují židovské rituální vraždy? Rituální vraždy nežijí pouze v „hysterické fantazii pověrčivých lidí“, a ani přiznání rituálních vrahů nelze dodatečně označovat za „vynucená mučením“, nýbrž jsou …More
Existují židovské rituální vraždy?

Rituální vraždy nežijí pouze v „hysterické fantazii pověrčivých lidí“, a ani přiznání rituálních vrahů nelze dodatečně označovat za „vynucená mučením“, nýbrž jsou doložena spisovými materiály i svědectvími židovských vražd, která jejich existenci až do našich dnů prokazují jako skutečnosti.
Autorova studie je cenná především tím, že se nespokojuje jen s výčtem nejznámějších případů rituálních vražd a průběhem i důsledky soudních procesů s vrahy, ale také a hlavně dokládá, že kořeny postmesiánské rituální vraždy spočívají v samém nejzákladnějším zdroji judaismu!