Téma 5 - Nejsvětější Trojice

Ústředním tajemstvím víry a křesťanského života je tajemství Nejsvětější Trojice. Křesťané jsou křtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. SOUHRN KŘESŤANSKÉ VÍRY14.01.2018 Tak jsou tři božské …
Theodorá-Máriá
Šestý smysl Po stopách léčitelů 2
Lidé se uzdravují pomocí magie a tím upadají do moci démonů.
Kde je VÍRA - v Krista Ježíše, v Jeho Moc?
Kdo je na vině? Kdo má pod svou mocí 1 200 000 duší, které uvedl
pod moc démonského babylonského náboženství,čímž završil
ZAVĚREČNÝ CEREMONIÁL POSLEDNÍHO PAPEŽE
svoje působení v dějinách lidstva a uvrhl tyto duše do zajetí
démonů.