Gdzie jest Kościół?

13 maja 2022 ·

Ecclésia íbi est, úbi fídes véra est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(Św. Hieronim, Doktor Kościoła).

Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki i o wiarę katolicką, którą Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, pod przewodem prawowitych Papieży nieomylnie krzewił przez wieki.
Rzecz oczywista, że chodzi tu o wiarę katolicką, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie.

Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com

actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.