Clicks76

O Milicji Niepokalanej

Coraz częściej otrzymujemy listy z prośbą o bliższe zapoznanie z Milicją Niepokalanej – niechże więc kilka słów o niej skreślę.

Powstała ona w Rzymie w roku 1917 wśród alumnów Międzynarodowego Kolegium OO. Franciszkanów (Via S. Teodoro 41F). Okazją do jej zawiązania były coraz to bardziej jawne poczynania masonów i innych wrogów Kościoła Chrystusowego w samej stolicy chrześcijaństwa; podstawą zaś tradycyjne nabożeństwo OO. Franciszkanów, bo sięgające aż do kolebki Zakonu, ku Niepokalanie Poczętej. Właściwy też Zakonowi duch ubóstwa, oparty nie tyle na obliczeniach dochodów i rozchodów, ile raczej zdający się na Bożą Opatrzność przez Niepokalaną i udzielający każdemu wedle potrzeby – oto podstawa finansowa; wola zaś Niepokalanej – drogowskazem.
Dnia 2 stycznia 1922 roku uzyskała Milicja kanoniczną erekcję od Kardynała Wikarego Rzymu; w Polsce zaś pierwsza kanoniczna erekcja odbyła się niedawno w Poznaniu (13 XI 1923).

Ducha Milicji streszcza pokrótce Program MI, który zazwyczaj umieszczamy na końcu każdego numeru „Rycerza Niepokalanej”. Litery MI pochodzą z łacińskiej nazwy Milicji Niepokalanej: Milítia Immaculátæ i służą za międzynarodową skróconą jej nazwę.

Dwa zdania umieszczone na początku programu: „Ona zetrze głowę twoją” (Rdz 3, 15) i „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie” (Of. NMP) są też i celem Milicji. Dlatego też członkowie MI oddają się Niepokalanej bezgranicznie jako narzędzia w Jej ręku, by przez nich raczyła zdziałać to, co o Niej w tych zdaniach powiedziano.

Głową piekielnego węża to bez wątpienia obecnie masoneria. Nie mówię masoni, bo to ludzie nieszczęśliwi, ale ich dążności, ich organizacja skierowana przeciw Bogu i szczęściu dusz. – „Ona zetrze tę głowę”.

Członkami węża zaś to liczne najrozmaitsze herezje. I te wszystkie i „na całym świecie” zniszczyła, podając środki niezawodne do ich zgładzenia. I tu znowu nie napisano „heretyków”, ale „herezje” zniszczyła, bo tamtych kocha i bardzo miłuje jak najlepsza Matka i dlatego właśnie z ciemności fałszu i więzów zła ich wybawia druzgocąc potęgi piekła. Celem więc naszym jest: „Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej”. Stąd też do istoty MI należy zupełne, bezgraniczne i bezwarunkowe oddanie się na własność Niepokalanej, by raczyła z nami uczynić cokolwiek Jej się podoba i przez nas działać w innych (akt takiego poświęcenia znajduje się wraz z programem na dyplomiku).

Drugim warunkiem, albo raczej zewnętrznym znakiem tego oddania się Niepokalanej w życiu, śmierci i wieczności – to Cudowny Jej Medalik, który członkowie MI noszą na piersiach.

Stając się w ten sposób narzędziem w ręku Niepokalanej, co dzień gorącym westchnieniem modlą się do Niej słowami, które sama na Cudownym Medaliku objawiła: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, a pomni i na tych, których zbawienia pragną, dodają: „i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami”, wreszcie zaś dołączają i innych, których nawrócenie szczególnie na sercu im leży, albo szczegółowo albo ogólnie, np.: „i za poleconymi”, włączając w ten sposób wszystkich, którzy się ich modlitwie kiedykolwiek polecali, wymienianych w „Rycerzu” itd. – Potęga to modlitwy, która z tysięcy serc co dzień wzlata ku Niepokalanej.

Obok modlitwy praca. Najrozmaitsza wedle warunków i okoliczności każdego, ożywiana gorliwością, a kierowana roztropnością. Charakter jednak tej pracy jeden: pociągnąć dusze, jak najwięcej dusz, ku Niepokalanej. Ona je z grzechów oczyści, oświeci, wzmocni, rozpali miłością Serca Jezusowego i współbraci – uszczęśliwi, bo słusznie twierdzą święci, że niemożliwą jest rzeczą, by zginął ten, kto czci Maryję, że „miłość ku Matce Najśw. jest oznaką, przeznaczenia do nieba”.

Ponieważ zaś Niepokalana obiecała udzielić wiele łask tym, którzy Jej medalik będą nosić; toteż jakoby kulkę w walce używają go członkowie MI, by dusze Niepokalanej zyskiwać, pewni, że im szczerej i głębiej królestwo Niepokalanej opanuje świat, tym bardziej zamieniał się on będzie na – raj na ziemi. Łącznikiem pomiędzy rozsianymi po całej Polsce członkami MI jest obecnie „Rycerz Niepokalanej”.

Rycerz Niepokalanej
Ewelina Anna
@Pascendis Dominicis Gregis Bardzo dziękuję.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
@Ewelina Anna Ja też (na razie po cichu) czuje się członkiem Milicji. Dlatego udostępniam tutaj artykuły św. Maksymiliana, bo raz mało się o nim mówi, dwa kategoryzuje się go do obozu w Auschwitz, a reszta cichosza bo poprawność tu obowiązuje.
Nie długo te artykuły będę rozsyłał do znajomych: zarówno osób świeckich jak i duchownych. Ciekawy jestem ich reakcji i zainteresowania.
Pole…More
@Ewelina Anna Ja też (na razie po cichu) czuje się członkiem Milicji. Dlatego udostępniam tutaj artykuły św. Maksymiliana, bo raz mało się o nim mówi, dwa kategoryzuje się go do obozu w Auschwitz, a reszta cichosza bo poprawność tu obowiązuje.
Nie długo te artykuły będę rozsyłał do znajomych: zarówno osób świeckich jak i duchownych. Ciekawy jestem ich reakcji i zainteresowania.
Polecam ci w sześciu częściach kazanie ks. Karola Sthelina FSPPX pt. "Przez Maryje do Jezusa". Tu ks. Sthelin opowiada o sytuacji na Filipinach, a właściwie jej spoganieniu i trudnościach z głoszeniem Ewangelii jakie spotykało tam Milicje Immaculatae i wyjaśnia też okoliczności dlaczego Filipiny spotkało ostatnie trzęsienie ziemi. Oto link:
cz. 1: www.youtube.com/watch
cz. 2: www.youtube.com/watch
cz. 3: www.youtube.com/watch
cz. 4: www.youtube.com/watch
cz. 5: www.youtube.com/watch
cz. 6: www.youtube.com/watch

Filmy są dość długie, tak więc w wolnym czasie, możesz sobie posłuchać, bo warto.
Ewelina Anna likes this.
Ewelina Anna
@Pascendis Dominicis Gregis Nie wiedziałam. Ale to wezwanie praktykowałam przy Różańcu z intencjami Milicji... na wyczucie. Prawie czuję się członkiem. A przynajmniej wiernym od dawna, sympatykiem, choć nie znałam formacji. Jednak już gdzieś ktoś zwrócił mi na nią uwagę. I ten symbol czasem przewija się jako logo u bardzo sensownych ludzi tu i tam.
@Ewelina Anna Z tego co mi wiadome, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X trzymają się mocno idei św. Maksymiliana, czyli modlą się o nawrócenie grzeszników, nawracają tych, którzy nie znają Boga na wiarę katolicką, modlą się za masonów.
W tych obecnych Milicjach, którym narzucono ducha Soboru Vaticanum II, zmieniono ideę św. Maksymiliana, gdzie Milicja bardziej stała się instytucją charytatywną, …More
@Ewelina Anna Z tego co mi wiadome, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X trzymają się mocno idei św. Maksymiliana, czyli modlą się o nawrócenie grzeszników, nawracają tych, którzy nie znają Boga na wiarę katolicką, modlą się za masonów.
W tych obecnych Milicjach, którym narzucono ducha Soboru Vaticanum II, zmieniono ideę św. Maksymiliana, gdzie Milicja bardziej stała się instytucją charytatywną, która pomaga niż, która walczy i ofiaruje się dla Niepokalanej.
Ewelina Anna
Chyba by się przydała mocna formacja takiej Milicji, dzisiaj zwłaszcza.
Ewelina Anna likes this.