Clicks328
hu.news
2

A Vatikán dönt az érvénytelen keresztségről

A Hittani Kongregáció augusztus 6-án kiemelte, hogy voltak olyan keresztségek, melyeket a következő szavakkal hajtottak végre:

"Az apa, az anya, a keresztapa, a keresztanya, a nagyszülők, a családtagok, a barátok, a közösség nevében megkeresztellek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében".

A Hittani Kongregáció megállapította augusztus 6-án, hogy a többes számot használó keresztségek érvénytelenek, az ilyen liturgikus visszaélésnek alávetett gyerekeket pedig újra meg kell keresztelni.

Kép: © Matthew Doyle, CC BY-NC, #newsFncrxnocyu

actiocatholica.hu
Ajánlom mindenkinek elolvasásra az 1Kor 1,10-19 ahol esetünkben a 13. vers a lényeg:
"10Kérlek titeket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan ugyanazt mondjátok, és ne legyen köztetek pártoskodás, hanem legyetek tökéletesen egyek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban.
11Azt a hírt kaptam ugyanis felőletek, testvéreim, Klóé házanépétől, hogy viszálykodások …
More
Ajánlom mindenkinek elolvasásra az 1Kor 1,10-19 ahol esetünkben a 13. vers a lényeg:
"10Kérlek titeket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan ugyanazt mondjátok, és ne legyen köztetek pártoskodás, hanem legyetek tökéletesen egyek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban.
11Azt a hírt kaptam ugyanis felőletek, testvéreim, Klóé házanépétől, hogy viszálykodások vannak köztetek.
12Arról beszélek, hogy közületek mindenki ilyeneket mond: »Én Pálé vagyok«, »Én Apollóé«, »Én Kéfásé«, »Én pedig Krisztusé«.
13Talán részekre oszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették meg értetek, vagy Pál nevében vagytok megkeresztelve?
14Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt,
15nehogy valaki azt mondhassa, hogy az én nevemben vagytok megkeresztelve.
16Még Sztefanász házanépét is megkereszteltem; ezenkívül nem tudom, hogy másvalakit megkereszteltem volna.
17Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, nem szavak bölcsességével, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse.
18Mert a kereszt igéje azoknak, akik elvesznek, oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje.
19Mert írva van: »Elpusztítom a bölcsek bölcsességét, és az okosak okosságát megsemmisítem«.
"
actiocatholica.hu
Az Egyház hagyományos tanítása szerint a Keresztség, mint szentség érvényes kiszolgáltatásához szükséges:
1./ Érvényes anyag,
2./ Érvényes forma,
3./ A kiszolgáltató megfelelő "jogosítvánnyal" rendelkezzen,
4./ A szándék, hogy azt tegye, amit az Egyház tesz: