ľubica
modlime sa za našich nepriateľov: Modlitba za nepriateľov