Clicks40

Ja Som Ten

Ja Som Ten – 27. apríla 2021 - Ježišove slová k nám

Ja Som Ten, O Ktorom to všetko je, Okrem Mňa nie je Žiaden iný a ani Nikdy nebude, len zvodcovia, vlci v ovčích šatách. Som Jediná Cesta, Pravda a Život. Som Jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Som Ten, Ktorý Volá hriešnikov k Pokániu z Lásky. Zaplatil Som Výkupné, S Mojou Krvou, na Kríži za všetkých z Lásky. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Kajajte sa a odvráťte sa od všetkých vašich skazených ciest, pretože nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Hľadajte Život a Nie smrť. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Kajajte sa! Buďte Uzmierení a v Pokoji so Mnou, Princom Pokoja.

V tomto svete nebude Žiaden Pokoj bezo Mňa, iba virvar. Ja Som Ten, Ktorého Oni Nenávideli a mnohí aj dnes stále Nenávidia. Nič nového, kvôli Mne budete aj vy nenávidení, prenasledovaní a niektorí zabití. Nebojte sa skazených, ktorí môžu zabiť iba vaše telo, ale Bojte sa Mňa, buďte v Bázni a Úcte ku Mne, preto Kto Som a preto Čo Dokážem Urobiť. Ja Som Ten, Ktorý Rozhodne o vašom Osude na Konci a Koniec to oznámi.

Ja Som Ten, Ktorý vás Miluje a Stará sa o vás, narozdiel od satana. ten prišiel len kradnúť, zabíjať a ničiť. je otcom všetkých lží a zvábil mnohých preč Odo Mňa so všetkými jeho lžami, úkladmi a prázdnymi sľubmi. To všetko je márnosť a zapríčiňuje to len sklamanie, pretože jestvuje cesta, ktorá sa mnohým zdá správna, ale jej koniec vedie len k Večnému Zatrateniu, pretože to je satanova cesta. Buďte Rozumní a Nie pochabí.

Nasledujte Ma, jedine Moju Cestu a Nebudete Sklamaní a Nebude to Márne. Moja Cesta je Jediná Cesta, ktorá Vedie k Večnému Životu. Ja Som Ten, ktorý vás Volá, pretože Mám Plán a Účel s vami. Nasledujte Ma vo Viere, každý krok Cesty, až do úplného Konca. Berte si postupne deň za dňom, postupne krok za krokom. Ja Som Ten, Ktorý vás Osobne Oboznamuje a Vedie, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli, Potešiteľní Mi a Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva.

Som Ten, Pred Ktorým sa Skloní každé koleno a každý jazyk Vyzná, že Ja Som Pán. Som Kráľ Slávy (Glórie). Budem Oslavovaný Naveky Vekov, pretože Som Ten, Všemohúci, Ten Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde, v Zasľúbenom Čase s Veľkou Silou a Veľkou Slávou.

Som Ten, V Ktorého Veríte a Ktorého Musíte Poznať Reálne a Uctievať v Duchu a v Pravde, pretože mnohí Ma Vyznávajú len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko Odo Mňa. Buďte v Jednote so Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde. Je to voľba.

youtube.com/watch?v=QZrtuMjg4Xs
Public domain