59:03
tommy1
134
Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych (2 Sm 6-7)