01:33
Až 20 českých raketometů ostřelovalo Doněck
Immanuela Sophia
JSOU TO ZLOCINCI!
Josef Arimati
Já jsem to neschválil ani nevolil nikoho ve vládě.
U.S.C.A.E.
Modlitba za vlast ohroženou nemravností
Drazí přátelé v Kristu a Marii,
ve dnech od 8. do 14. srpna 2022 probíhá Prague Pride festival k oslavě hříchů do nebe volajících a zasluhujících si trest Boží.
Abychom usmířili Boha a Jeho Svatou Pannu a porazili nečistého Asmodea a jeho lidské následovníky, a abychom přispěchali na pomoc naší vlasti ohrožené nemravností, rozhodli jsme se obrátit …More
Modlitba za vlast ohroženou nemravností

Drazí přátelé v Kristu a Marii,

ve dnech od 8. do 14. srpna 2022 probíhá Prague Pride festival k oslavě hříchů do nebe volajících a zasluhujících si trest Boží.

Abychom usmířili Boha a Jeho Svatou Pannu a porazili nečistého Asmodea a jeho lidské následovníky, a abychom přispěchali na pomoc naší vlasti ohrožené nemravností, rozhodli jsme se obrátit modlitbou k Panně Marii a ke sv. Ritě z Cascie, aby zastavily tyto veřejné hříšníky a obrátily je k Bohu.

Modli se s námi každý den!

Matko ustavičné pomoci, ty nejlépe znáš úžasnou cenu duše. Víš, že každá duše je vykoupena krví tvého Božského Syna. Proto neodmítneš mou prosbu za obrácení ubohých veřejných hříšníků. Matko milosrdenství, ty víš o jejich bídě, o jejich bezbožném životě. Nezapomínej, že jsi útočiště hříšníků, že Bůh ti dal moc obrátit i nejzatvrzelejšího hříšníka! Moje úpěnlivé prosby zůstávají v jejich srdcích bez ozvěny. Pokud ty, dobrotivá Panno, nepomůžeš, budou padat hlouběji a hlouběji do propasti. Vypros jim účinnou milost, která jimi zatřese a přivede je k Bohu. A kdyby bylo třeba, pošli jim i nějaké soužení, aby vstoupili do sebe, zamysleli se nad sebou a udělali konec žalostné cestě bez Boha a proti Bohu. Nejlaskavější Přímluvkyně, už jsi obrátila hodně hříšníků na úpěnlivé prosby jejich příbuzných a přátel. Ať tě pohne i moje modlitba. Obrať veřejné hříšníky! Maria, pomoz! Prosím tě o to každou žilkou svého srdce. Matko milosrdenství, pomoz!

Amen.

Svatá Rito, poslušná dcero svých rodičů, milující manželko násilnického manžela, trpělivá matko dvou těžko zvladatelných dětí, obětavá sestro v klášterním společenství, dobrotivá spolutrpitelko milovaného Pána.

Znáš život a jeho bídu. Ty víš také o naléhavých problémech našich neklidných srdcí. Naše bezmezná důvěra ve Tvou mocnou přímluvu nás přivádí k tobě. Ty jsi zakusila mnoho utrpení a stala ses hodnou nosit na svém čele ránu trnové koruny.

Pomohla jsi bezpočtu lidí. V zoufalých a téměř beznadějných situacích jsi byla dobrotivou přímluvkyní těm, kdo tě prosili s vírou. Neopouštěj nás v našich potřebách: zastavení věřejných hříšníků a hříchů do nebe volajících.

Pomáhej nám, abychom šli s klidem a radostí cestou našeho životního povolání, a pomoz nám nést kříž společně s Kristem, aby nás dovedl do radosti nebe.

Amen.

Modlitbu se modlíme ve dnech od 8. do 14. srpna 2022.

Sdílej, prosím, tuto stránku dále!

Je důležité modlitbu sdílet, aby se ji modlilo co nejvíce věřících a tím více abychom Boha usmířili a drželi trestající ruku Boží před zaslouženými tresty. 🙏

Modlitba za vlast ohroženou nemravností
U.S.C.A.E.
nevymrie a dokonca nie je ani tak ateistickým ako sa traduje že údajne má byť len to dobré semiačko treba okopať a starať sa oň
Čechy, Morava a Slezsko nejsou ateistické!More
nevymrie a dokonca nie je ani tak ateistickým ako sa traduje že údajne má byť len to dobré semiačko treba okopať a starať sa oň

Čechy, Morava a Slezsko nejsou ateistické!
Hejhou
český debilizmus v akci...tento národ brzo vymře
Libor Halik
To není debilismus český, ale těch, kteří Čechům, Moravanům, Slovanům už 100 let vládnou a to nejsou Slované, i když si mnozí uměle počeštili svá příjmení i jména. Ani T.G. Masaryk nebyl cele Slovan, byl nemanželským dítětem služky a bankovního superboháče.
Immanuela Sophia
Tak se máme my Češi vzbouřit.Ale oni mic dobře vědí,už od Hitlera,že my tó neuděláme Proto na nás lámou dříví.
Jana V
Miroslav Dolejší, který jako skutečný politický vězeň protrpěl v režimních kriminálech a uranových lágrech osmnáct a půl roku
Jeho Analýza 17.Listopadu 1989
spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Analyza_17_listopadu_1989.pdf
Charta 77 byla od svého založení v roce 1977 koncipována , jako zednářská lóže .Funkce mluvčího je převzata ze sionistické organizace.
Chartu 77 řídilo přibližně 70 …More
Miroslav Dolejší, který jako skutečný politický vězeň protrpěl v režimních kriminálech a uranových lágrech osmnáct a půl roku

Jeho Analýza 17.Listopadu 1989

spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Analyza_17_listopadu_1989.pdf

Charta 77 byla od svého založení v roce 1977 koncipována , jako zednářská lóže .Funkce mluvčího je převzata ze sionistické organizace.
Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí .Jejich jádrem bylo 42 mluvčích , kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali.
Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami , navzájem spoutanými rodinnými , příbuzenskými a podobnými svazky ( zájmové a finanční nevyjímaje).
Jsou to především rodiny :
Havlových ,Dienstbierových , Šabatových , Němcových , Paloušových , Hromádkových , Rumlových , Marvanových , Šternových , atd.
Všechny tyto rozvětvené rodiny jsou komunisté , nebo jejich potomci a Židé .
Po roce 1989 všechny ústavní instituce ovládly židovské rodiny . Všechny důležité pozice , všechny organizační struktury řídí zednářské spolky , tedy židozednářské organizace.
Jana V
Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí byl postaven v roce 1650, pouhé dva roky po skončení Třicetileté války na připomínku vítězného boje se Švédy, kteří se na podzim roku 1648 snažili obsadit Prahu a Staré město, ale nakonec se jim to nepovedlo a Švédové odtáhli. Na památku tohoto vítězství byl o dva roky později vztyčen tento Mariánský sloup s Pannou Marií na vrcholu, jenž měla …More
Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí byl postaven v roce 1650, pouhé dva roky po skončení Třicetileté války na připomínku vítězného boje se Švédy, kteří se na podzim roku 1648 snažili obsadit Prahu a Staré město, ale nakonec se jim to nepovedlo a Švédové odtáhli. Na památku tohoto vítězství byl o dva roky později vztyčen tento Mariánský sloup s Pannou Marií na vrcholu, jenž měla okolo hlavy 12 hvězd a stála nohou na poraženém drakovi, což byl odkaz na Bibli a 12. kapitolu Zjevení sv. Jana. Dne 3. listopadu 1918 byl sloup stržen skupinou údajně českých aktivistů, pro které Mariánský sloup představoval symbol právě zanikající rakouské monarchie. Jenže, tento výklad je úplně mylný.
Franz Sauer organizoval tzv. Žižkovský poplach, což byla akce s cílem strhnout Mariánský sloup na Staroměstském
náměstí. Stržení sloupu kvůli Habsburkům však bylo pouze záminkou, protože Mariánský sloup měl jinou, a to okultní funkci. Tato posvěcená stavba umístěná na Staroměstském náměstí, které mělo a má židovský původ mimochodem, stála nad hluboko umístěným talmudickým místem, kde se v podzemí nachází “herešav”, to je zdroj energie jámy pražského Mah’ralu, což je temná energie Kabalah používaná pro otevírání Mah’ralu. Mariánský sloup byl však vysvěcen po vztyčení a tryskalo z něho světlo, které vnímaly citlivé osoby jako teplo. Tento sloup však blokoval funkci Mah’ralu v podzemí, blokoval temnou energii herešav, temné světlo, které proudí z černého slunce, které uctívají zednáři.

Franz Sauer nemohl o této funkci Mariánského sloupu nic vědět, jeho zasvěcení na 13. stupni svatavy nebylo dostatečně vysoké k tomu, aby měl znalosti o skutečné funkci sloupu, ale to nebylo nutné, protože svoji práci vykonal a stržení sloupu zorganizoval a řídil. Jistě jste si všimli, že v poslední době se globalistické strany v ČR postupně sbližují se Sudetoněmeckým landsmančaftem, ale i s Habsburky v rámci projektu Panevropy podle tezí Richarda von Coudenhove Kalergiho. Současný šéf ODS Petr Fiala se počátkem 90. let angažoval v projektu Panevoropy a osobně se setkal s Ottou von Habsburkem. O tom jsme už také v minulosti psali. Takže si najednou řeknete, když se čeští politici v Praze sbližují se Sudeťáky a Habsburky, proč je tedy na magistrátu v Praze takový brutální a alergický odpor proti navrácení Mariánského sloupu na původní místo?

Mariánský sloup na připomínku ubránění Prahy před Švédy vadil hlavně židům na Starém městě, protože ze sloupu tryskala energie

No, je to přece jasné, že oni jsou zasvěceni do problematiky a na magistrátu a vědí moc dobře, že nejde o symbol Habsburků, ale že Mariánský sloup fungoval od roku 1650 jako zářič, resp. tzv. “maják” v astrální rovině. Po připojení do projektoru jsou zářiče, tedy majáky, vidět v temnotě na stovky kilometrů. Tryská z nich oslňující světlo, ze kterého jde teplo a tyto majáky odhání temné síly v astrální rovině od přístupu k jámě Mah’ralu, což je trhlina v časoprostoru s funkcí brány.