MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
113. Jeżeli chodzi o mnie, czyli piszącego te słowa, na własne oczy widziałem siłę owej modlitwy w nawracaniu serc najbardziej zatwardziałych. W czasie misji widywałem dusze, na jakie nawet najstraszniejsze prawdy nie wywierały wrażenia, a które, za moją radą, zaczęły odmawiać Różaniec. Nawróciły się one i oddały całkowicie Bogu. Widywałem też ogromną różnicę między obyczajami parafian w miej…More
113. Jeżeli chodzi o mnie, czyli piszącego te słowa, na własne oczy widziałem siłę owej modlitwy w nawracaniu serc najbardziej zatwardziałych. W czasie misji widywałem dusze, na jakie nawet najstraszniejsze prawdy nie wywierały wrażenia, a które, za moją radą, zaczęły odmawiać Różaniec. Nawróciły się one i oddały całkowicie Bogu. Widywałem też ogromną różnicę między obyczajami parafian w miejscach, gdzie głosiłem rekolekcje: w tych parafiach, w których zanikło odmawianie Koronki i Różańca, ludzie powracali do dawnych grzechów. Inni, ponieważ to praktykowali, trwali w łasce Boga i postępowali w cnotach.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jaka w Niebie musi być radość, z nawrócenia grzesznika....
Ja sama obecnie jej doświadczam...
Jest to niesamowite uczucie szczęścia i ogromnej radości, widząc jak zniewolony człowiek przez złe duchy, który bluźnił, szydził, obrażał, wysyłał linki z piosenkami erotycznymi lub satanistycznymi(czuć było obecność złego ducha),przemienia się w pokornego baranka.
🙏 😇 😊
Przyznam się nieskromnie, …More
Jaka w Niebie musi być radość, z nawrócenia grzesznika....
Ja sama obecnie jej doświadczam...
Jest to niesamowite uczucie szczęścia i ogromnej radości, widząc jak zniewolony człowiek przez złe duchy, który bluźnił, szydził, obrażał, wysyłał linki z piosenkami erotycznymi lub satanistycznymi(czuć było obecność złego ducha),przemienia się w pokornego baranka.
🙏 😇 😊
Przyznam się nieskromnie, że modliłam się co dzień za niego, odmawiając tylko 1 dziesiątkę Różańca przed Najświętszym Sakramentem po Łacinie, także nie był to zbyt wielki wysiłek, ale owoce tej modlitwy są już widoczne. Bogu niech będą dzięki. Różaniec ma niesamowitą moc.
Nie ma jeszcze całkowitego nawrócenia, ale wierzę, że będzie wielkim Świętym.
Dziękujemy ci Mateńko, że dałaś nam taką Silną Broń, jaką Jest Różaniec Święty.

Zachęcam wszystkich wątpiących niedowiarków do korzystania z tej broni i to jak najczęściej. A także do modlitwy za dusze zniewolone lub opętane, które same nie mogą sobie pomóc. Ja takich omodlonych dusz, które się nawróciły mam już kilka na swoim koncie, nie jest to pojedynczy przypadek. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami nędznymi grzesznikami.