przeciwherezjom
Czy ktoś wie, czy Radio Maryja było łaskawe o tym fakcie poinformować??
Weronika-S.
Fatima oblężona, a 14 maja Franciszek modli się z masońskim Najwyższym Komitetem Ludzkiego Braterstwa o ustanie urojonego koronawirusa.
pomiary
No to widać z Kim się walczy.