Křídlový oltář s Posledním soudem Lucas Cranach, cca 1524 Matouš 25,31-46 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny …More
Křídlový oltář s Posledním soudem
Lucas Cranach, cca 1524

Matouš 25,31-46

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
ovce postaví po pravici a kozly po levici.
Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘
Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘
Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘
On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘
A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“
U.S.C.A.E.
svätým Petrom nebola založená bola založená Bohočlovekom Ježišom Kristom ktorý zveril jej vedenie Petrovi a nástupcom každá iná má ľudského zakladateľa okrem jednej jedinej Pravej Katolíckej a Apoštolskej tá má Bohoľudského zakladateľa môže Kristus za to že človek zneužíva slobodnú vôľu na zlo? však On to trpí Anjelom tým padlým to je riziko slobody že ju rozumné stvorenie otočí proti Stvoriteľov…More
svätým Petrom nebola založená bola založená Bohočlovekom Ježišom Kristom ktorý zveril jej vedenie Petrovi a nástupcom každá iná má ľudského zakladateľa okrem jednej jedinej Pravej Katolíckej a Apoštolskej tá má Bohoľudského zakladateľa môže Kristus za to že človek zneužíva slobodnú vôľu na zlo? však On to trpí Anjelom tým padlým to je riziko slobody že ju rozumné stvorenie otočí proti Stvoriteľovi a tým aj proti sebe

sám Pán Ježiš Kristus Cirkev nenazval Petrovou ale svojou
Martina Bohumila Lutherová
Ano to je ono - tím svědčíme zda jsem přijímali Krista v jiných lidech.
Díky za vklad. A onen den příjde v hodinu,kdy se nenadáme......
Martina Bohumila Lutherová
Kozly/berany/ po levici....ČEHO ASI více zplodila římská církev -
údajně založená sv. Petrem - více kozlů- beranů či ovcí?
Nebo co?
U.S.C.A.E.
synovia Agar čiže aj mohamedáni a to ako fyzicky sú araby tak aj plnením otrockého prekonaného zákona o čom písal svätý Pavol budú súdený Synom Ženy predpovedanej už v Genesis Syn Ženy narodený pod zákonom oslobodil od bremena mozaismu a ona bola slobodnejšia ako pramatka Eva lebo Evu diabol zviedol Našu Vládkyňu Najsvätejšiu Pannu Máriu NIKDY