Clicks578
pl.news

Franciszek przyznaje wielkiemu manipulatorowi superzwierzchnictwo nad Zakonem Maltańskim

Franciszek interweniuje w trwającą konstytucyjną reformę [= zniszczenie] dawniej suwerennego Zakonu Maltańskiego, dając więcej władzy kardynałowi Silvano Tomasiemu (81), specjalnemu delegatowi Franciszka do Zakonu.

W liście z 25 października Franciszek przyznaje Tomasiemu "wszelkie uprawnienia konieczne do podejmowania decyzji we wszystkich kwestiach, które mogą się pojawić w celu realizacji powierzonego mu mandatu". Obejmuje to zwykłe zarządzanie Zakonem, nawet odstępując, jeśli to konieczne, od obowiązującej Karty Konstytucyjnej i obowiązującego Kodeksu Maltańskiego.

Tomasi zwoła najbliższą nadzwyczajną kapitułę generalną w wybranym przez siebie terminie i będzie jej przewodniczył. On także zadecyduje o składzie kapituły i jej procedurze.

Grafika: Villa Malta - Aventino © Giorgio Minguzzi, CC BY-SA, #newsDtnlvrvilz