Clicks47

Ostatnia prosta przed wyborami. Grzegorz Braun

szuirad1
www.youtube.com/watch Jak wesprzeć finansowo kampanię wyborczą? Przelew bankowy powinien być dokonany z wykorzystaniem następujących danych: - adresat przelewu: Konfederacja Wolność i Niepodleg…More
www.youtube.com/watch
Jak wesprzeć finansowo kampanię wyborczą? Przelew bankowy powinien być dokonany z wykorzystaniem następujących danych:
- adresat przelewu: Konfederacja Wolność i Niepodległość 00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26A
- numer rachunku bankowego adresata: 38 1020 1026 0000 1802 0395 5127
- tytuł przelewu:
* Darowizna; jestem obywatelem polskim, mieszkam w Polsce, na kampanię Korony
lub
* Darowizna; jestem obywatelem polskim, mieszkam w Polsce, na kandydata: Grzegorz Braun
- nadawca przelewu musi wpisać swój adres zamieszkania - brak adresu skutkuje zwrotem darowanej kwoty

Ustawowe zasady wsparcia kampanii wyborczej:
- wpłat może dokonywać wyłącznie
- osoba fizyczna
- na stałe zamieszkała w Polsce
- za pomocą przelewu bankowego z konta osobistego

Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Konfederacja Wolność i Niepodległość