Clicks329
hu.news

Viganó érsek megválaszolja Brandmüller bíboros ellenvetéseit

Viganó érsek ellentmondott az AldoMariaValli.it (július 4) lapon megjelent Brandmüller bíboros állításainak, mely szerint a második vatikáni zsinat megegyezett a katolikus hagyományokkal, a "gyanú hermeneutikáját" pedig hagyjuk hátra.

Brandmüllert "legalisztikus hozzáállással" vádolja, ami egy olyan elvrendszer, mely szerint egy zsinat nem tévedhet.

Viganó azt mondja, hogy a második vatikáni zsinat forradalmárai a "zsinat" jelzőt használták fel, hogy másokra erőltessék eretnekségüket "rossz indulattal és felforgató célokkal".

Edward Schillebeecks (+2009) atyát idézi, aki a második vatikáni zsinat alatt az egyik legaktívabb teológus volt. Ő mondta azt a zsinat dokumentumaival kapcsolatban, hogy: "Most diplomatikusan mondjuk el, a zsinat után pedig a beleértett konklúziók jönnek".

Viganó ebből megállapítja, hogy a "gyanú hermeneutikáját" arra használják fel, hogy azokat rágalmazzák, akik "elítélik a konciliáris átverést", pedig "a papíron 'zsinat' van, de a tartalom mégsem az".

Szerinte a második vatikáni zsinat "egy ravasz átverés, amit a modernizmussal megfertőzött emberek csináltak, ők pedig erkölcsileg félre vannak vezetve".

Viganó észrevette, hogy amilyen a fa, olyan a gyümölcse. "Nem elég egy zsinati tavaszról beszélni, hogy elrejtsük a zord telet, ami megragadta az egyházat".

A neo-konzervatív érvet is felhozta: "a zsinat megváltoztatta hitünket". Viganó azzal zárja mondanivalóját, hogy ha ez igaz lenne, akkor a neo-konzervatívok vissza is mehetnének X. Piusz Katekizmusához vagy V. Piusz misekönyvéhez.

#newsPnubrlenlh