CÓRKA MARYI
211.2K

JEZUS: Egzekucje, eutanazja, aborcja są grzechem śmiertelnym

Execution, Euthanasia, Abortion and Suicide

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

piątek, 15 lipca 2011 roku, godz. 17.30

Moja córko, kiedy Moje dzieci odczuwają Miłość w sercach, mogą wtedy mieć pewność, że jestem obecny w ich duszach. Moja Miłość umocni Moje dzieci wtedy, gdy się tego będą najmniej spodziewać. Jest to prawda także w odniesieniu do zatwardziałych grzeszników, których zewnętrzna skorupa bardzo często ukrywa czułe serce.

Każdy człowiek na ziemi jest dzieckiem stworzonym przez Boga Ojca. Z tego powodu Światłość istnieje w każdym człowieku, choć może być ona bardzo słaba, kiedy dusze są przyciągane do ciemności. Niemniej jednak Moja Światłość jest ciągle obecna, ponieważ bez niej panowałaby całkowita ciemność, z którą oni by nie mogli funkcjonować. Kiedy dusze dochodzą do strasznego stanu ciemności, to bardzo często uciekają się do samobójstwa. Ponieważ w tym momencie, z powodu słabości duszy i umysłu, szatan kradnie dusze, przekonując je, by targnęły się na swoje życie. Wielu z Moich wyznawców nie rozumnie tego stanu, który taka ciemność może spowodować w duszy, dlatego muszą się mocno modlić za te dzieci, które znajdują się w stanie rozpaczy.

Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, jest zawsze miłosierny i zawsze będzie wspomagał te dusze, z których wiele cierpi do takiego stopnia, że ich umysły nie mogą normalnie rozumować. Grzech ciężki tylko wtedy może być popełniony, kiedy osoba w pełnej zdolności umysłowej ma jasne intencje, gdy ona lub on wie, że to, co czyni, jest złe. Tak więc, proszę, nie sądźcie, że takie dusze są całkowicie stracone, bo wielu nie wie, co czyni.

Wiedzcie, że Mój Ojciec nie akceptuje eutanazji i nie toleruje jej, ponieważ żaden człowiek nie może świadomie odbierać życia drugiemu. Nie można wskazać żadnej racji, która mogłaby to usprawiedliwić w Imię Mojego Ojca. Można wskazać na tolerancję wraz z argumentem humanitarnego traktowania, by usprawiedliwić ten czyn, ale nikt, poza Bogiem Wszechmogącym, nie może decydować o dacie śmierci, bo nie jest to prawem człowieka. Człowiek nigdy nie otrzyma prawa, by popełniać ten grzech śmiertelny.

Człowiek przytacza wszystkie wymówki, kiedy odbiera życie drugiemu, ale żadna z nich nie zostanie uznana za uprawnioną, w żadnych okolicznościach. To odnosi się do egzekucji, grzechu aborcji i eutanazji. Usiądźcie teraz, wy wszyscy, i zapamiętajcie – będziecie surowo sądzeni, jeżeli złamiecie najświętsze ze wszystkich przykazań Mojego Ojca: Nie zabijaj. Zapamiętajcie, że jest tylko jeden Bóg i tylko On może decydować, kiedy życie ma być zabrane. Złamiecie to przykazanie z pełną świadomością tego, co czynicie, a będziecie cierpieć męki piekielne na wieki.

Proszę, błagam was, nie uginajcie się pod naciskiem szatana, który nieustannie zachęca was do odbierania życia, tak by mógł kraść dusze, które inaczej należałyby do chwalebnego Królestwa Mojego Ojca.

Wasz Boski Zbawiciel
Nauczyciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…15-17-30-egzekucje-eutanazja-aborcja-i-samobojstwa
CÓRKA MARYI
Usiądźcie teraz, wy wszyscy, i zapamiętajcie – będziecie surowo sądzeni, jeżeli złamiecie najświętsze ze wszystkich przykazań Mojego Ojca: Nie zabijaj. Zapamiętajcie, że jest tylko jeden Bóg i tylko On może decydować, kiedy życie ma być zabrane. Złamiecie to przykazanie z pełną świadomością tego, co czynicie, a będziecie cierpieć męki piekielne na wieki.