CÓRKA MARYI
Usiądźcie teraz, wy wszyscy, i zapamiętajcie – będziecie surowo sądzeni, jeżeli złamiecie najświętsze ze wszystkich przykazań Mojego Ojca: Nie zabijaj. Zapamiętajcie, że jest tylko jeden Bóg i tylko On może decydować, kiedy życie ma być zabrane. Złamiecie to przykazanie z pełną świadomością tego, co czynicie, a będziecie cierpieć męki piekielne na wieki.