Clicks1.2K
csk.news
1

Dusno v Ríme? Vatikán sa opäť zbláznil: „Muži sa vynárajä z temnoty“

Vatikánska akadémia pre život na čele s homosexualistom Arcibiskup om Vincenzom Paglia, zverejnili dňa 22. júla 4 200-slovný dokument o koronavíruse.

Phil Lawler ho na stránkach CatholicCulture.com nazýva „rosiahly“ a „sentimentálny“ a poznamenáva, že nespomína Boha, Krista, Ducha Svätého, Cirkev, sviatosti, modlitbu, lásku, dokonca ani slovo „kresťan“. Kľúčové slovo „solidarita“ sa použilo 13-krát.

Príklad: Covid-19 “nás pripravil o bujaré objatie, láskavé podávanie rúk, náklonnosť bozkov [ !] a zmenil vzťahy na strašné interakcie medzi cudzincami, neutrálnu výmenu bez individuality zahalenej v anonymite ochranných prostriedkov.

Diakon Nick Donnelly povedal pre ChurchMilitant.com, že tento text si zaslúži Nietzscheho „pretože, pokiaľ o to ide“, Boh je mŕtvy. Nasledujúce vyhlásenie z dokumentu nazýva Luciferiánske popieranie ľudského pôvodu ako stvorenia Božie a ich nadprirodzený osud v nebi:

„Vychádzame z noci tajomného pôvodu [...] Príliš neskoro sa učíme prijímať temnotu [?], z ktorej sme prišli a ku ktorej sa nakoniec vraciame.

#newsCxtsfubtao

zaba
Vstřícnost založená na tom, že jsme děti Boží a on nás učí, jak se máme k sobě chovat bude nahrazena novým vztahovým rámcem, protože tomu původnímu se přestalo věřit. Dnes i církev solidárně s ostatními hledá nové propojení, které by bylo přijatelné pro všechny- patrně nový světový řád a nové světové náboženství. Toto zapření aktéra dějin spásy odstartuje skonání věků, jak jsme dnes slyšeli v …More
Vstřícnost založená na tom, že jsme děti Boží a on nás učí, jak se máme k sobě chovat bude nahrazena novým vztahovým rámcem, protože tomu původnímu se přestalo věřit. Dnes i církev solidárně s ostatními hledá nové propojení, které by bylo přijatelné pro všechny- patrně nový světový řád a nové světové náboženství. Toto zapření aktéra dějin spásy odstartuje skonání věků, jak jsme dnes slyšeli v evangeliu 17. neděle.