Radek33
1653
BeatkaS
Zaczynam od dziś :) Bardzo dziękuje za dodanie! Zachęcam wszystkich do dołączenia! Prośmy Pana Boga przez wstawiennictwo Ks. Jerzego o łaskę zatrzymania lawiny kowidowych absurdów i powrotu do normalności!