Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Orędzia
722

Bóg Ojciec-Krzyczę Moim Głosem przez Moich Proroków, ale lekceważycie ich, ogłaszacie ich szalonymi. Och, ludzie! ... jesteś jak strusie, chowacie głowę w piasek, żeby mnie nie słuchać, wpadniesz do jeziora ognia! W swojej wolnej woli wybierzesz swój koniec ... wieczną śmierć! 20 kwietnia 2021

Czas na coś nowego dla dzieci Bożych! Tak mówi Pan: Otwórzcie serca przed Najwyższym, miejcie w nienawiści zło, a preferujcie dobro.

Ja jestem Pan, Bóg Izraela; dzisiaj wzywam mój lud z powrotem do Mnie. Szybko pokutujcie, ludzie, nie czekajcie dłużej; jest tylko jedna droga Pana i jedna jest Jego Słowem.

Stań nago przed Tym, który cię stworzył, oddaj Mu swoje serce, oddaj Bogu to, co należy do Boga, żyj na tej ziemi tęskniąc za sprawami Bożymi! Kochaj mnie tak, jak ja cię kocham, dotrzymuj mego świętego słowa, nie cudzołóż, czas bólu już się skończył.

Nawracajcie się, ludzie, nawracajcie się! Nie stawiajcie żadnych przeszkód na drodze Bożego powołania! Bądźcie prawdziwymi wielbicielami krzyża, podkreślajcie dzieła Boże! Niech twoja ofiara będzie wielka, nie oszczędzaj go, ofiaruj mu wszystko, daj mu tylko to, co najpiękniejsze, aby Bóg mógł dać ci życie w sobie.

Nie wahajcie się dłużej, czas wielkiego ucisku już jest na ziemi, stracicie życie, jeśli nie będziecie przestrzegać słowa Bożego. Mocno wierzcie w moje słowo, o ludzie. Nie ważcie się stawiać przeszkód na drodze Moich próśb; nie degradujcie swoich dusz.

Wybierz czystość, wyrzeknij się brudu tego świata, bądź w harmonii ze swoim Bogiem miłości. Nie bądźcie aroganccy, wy, którzy uważacie się za silnych tylko dlatego, że macie pieniądze; bo wszystko zostanie zmiecione jak plewa na klepisku. Życie jest tchnieniem, nie traćcie go, ludzie, nie ma drogi pośredniej, dajcie wszystko z siebie temu, który dał wam wszystko z siebie, abyście nie stracili życia.

Gniew diabła ciąży na zatwardziałej przez grzech rasie ludzkiej, która nie zdaje sobie sprawy, że jest kontrolowana przez szatana; czekając na szczepienie, aby uchronić się przed śmiercionośnym wirusem! Och ... moje biedne dzieci, jacy jesteście mali! Nie rozumiesz, nie chcesz słuchać mojego głosu, nie polegasz na życiu; wierzysz w człowieka i na nim polegasz, a zaniedbujesz moc swego Boga,
jedyny, który może cię uratować przed całą tą ruiną!
jedyny, który może cię uleczyć!
jedyny, który może dać ci życie w nieskończonej radości i nieskończonej miłości.

Och, ludzie! ... jesteś jak strusie, chowasz głowę w piasek, żeby mnie nie słuchać, wpadniesz do jeziora ognia! W swojej wolnej woli wybierzesz swój koniec ... wieczną śmierć!

Krzyczę Moim Głosem przez Moich Proroków, ale lekceważycie ich, ogłaszacie ich szalonymi, ale tak naprawdę wiecie, że są już w królestwie niebieskim, podczas gdy wy jesteście przeznaczeni do piekła za swoją niewierność wobec Mnie.

Moja Najświętsza Matko, Niepokalana, czuwa nad tym rodzajem ludzkim i zamyka wasze dzieci. Głosi światu prawdę, aby ludzie pokutowali, ale nadal nie jest mile widziany dla tych, którzy uparcie odrzucają miłosierdzie Nieba.

Miejcie litość, litość dla was, niewdzięczni ludzie! Idziesz tam, gdzie już nigdy więcej nie ujrzysz światła dziennego i wschodzącego o poranku słońca.

Święte Serca Jezusa i Maryi płaczą, są łzy wielkiego smutku z powodu utraty tych dzieci, które odrzucają swojego Boga Stwórcę. Waszą wizytówką jest grzech świata, wasza żądza jest waszym nowym Bogiem, biedne dzieci ... żegnajcie!

Nadszedł czas na coś nowego dla dzieci Bożych!