Clicks24
vi.news

Cảnh sát Ailen BẮT CÓC một người đàn ông vào giữa đêm

Người đàn ông ghi lại một cuộc đột kích của cảnh sát vào nhà thờ St PiusX ở Athlone, Ireland, đã bị bắt trong đêm 2/3. Tên ông ấy là Patrick.

Cảnh sát nói với ông ta rằng họ quan tâm đến sức khỏe của ông và sẽ đưa ông ta đi để nhận được "hỗ trợ y tế". Họ khăng khăng rằng việc họ xông vào nhà thờ vào ngày 25 tháng 4 là "đúng luật." Patrick bị bắt cóc lúc 3 giờ sáng (!) và được thả lúc 6 giờ sáng.

Hai đứa con bị sốc của ông ta đã phải vào trung tâm nuôi dưỡng vào lúc nửa đêm. Patrick bị buộc tội thách thức chế độ Covid của bang và quay phim lại hành động của cảnh sát.

#newsPcycdhdvrg