Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks63
vi.news

Tổng Giám mục Viganò trở lại Ý: Việc xưng tội không còn khả thi

Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò hiện đang lái xe vòng quanh miền Bắc nước Ý, ông nói với Robert Moynihan (InsideTheVatican.com, ngày 26 tháng 2).

Viganò nói rằng người Ý sợ coronavirus, và các kệ trong siêu thị đang dần trống rỗng.

Ông đi xưng tội và chỉ được nhận vì ông là linh mục. Đối với các tín hữu, cánh cửa của các nhà thờ đã đóng lại.

Cá nhân, ông ngày càng bị thu hút bởi thánh lễ Latin và cử hành Thánh lễ sau Matins và Lauds lúc 7:30 theo Nghi thức gốc Ambrosian của Tổng giáo phận Milan nơi anh sinh ra.

Anh ta cầu nguyện cho Francis "để ông có thể trở thành Peter" [từ ngữ lạ], ăn năn với bất kỳ thiếu sót nào, và xác nhận với những người anh em của mình về đức tin của mọi thời đại.

#newsNcinbeuyhc