CÓRKA MARYI
997

JEZUS: Pamiętajcie, dzieci, by dostrzec wszystkie znaki, które są wokół was – wiele wojen, brak pieniędzy, brak jedzenia, brak opieki zdrowotnej ...

JESUS: Remember, children, to see the signs all around you, the multitude of wars, lack of money, lack of food, lack of healthcare

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

piątek, 8 lipca 2011 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, zdaję sobie sprawę, że to Dzieło bardzo cię męczy i potrzebujesz odpocząć przez następny tydzień, ale wysłuchaj, co mam do powiedzenia.

Powiedz Moim dzieciom, aby się przebudziły i zobaczyły zamęt w świecie, w którym mnożą się kryzysy finansowe. Powiedz im, że choć za zanurzanie się w długach w części była odpowiedzialna chciwość ludzi, to kryzys bankowy został celowo zaplanowany przez jeden światowy porządek.

Wielu będzie się uśmiechać, czytając to Orędzie, i kwestionować ten fakt, ale powinni także wiedzieć, że jeśli nie powstaną w obronie swoich praw, to zostaną zmuszeni do przyjęcia znamienia bestii, aby mieć dostęp do własnych pieniędzy.

Nowa światowa waluta zostanie zaprezentowana niewierzącemu światu
Pewna społeczność niewierzących jest zdeterminowana, aby wprowadzić jedną nową światową walutę mającą na celu kontrolowanie was. Gdy tak się stanie, będą się starać pozbawić was pożywienia. Jeżeli Moje dzieci nie uznają teraz tej rzeczywistości, pozostaną bezbronne pod kontrolą nowego porządku świata, prowadzonego przez siły masońskie.

Przygotujcie się teraz, Moje dzieci, bo choć Ostrzeżenie nawróci miliony, włączając w to tych wiernych jednemu światowemu porządkowi, nie będzie to wystarczające dla zatrzymana tych złych niewolników szatana i antychrysta. Bez kontroli nad waszymi pieniędzmi trudno będzie wam bronić prawa do własności, żywności i zdrowia – tych trzech rzeczy, którymi będą rozporządzać, jeśli nie zaczniecie głośno wyrażać swojego sprzeciwu.

Powstrzymajcie waszych przywódców w ich zamysłach. Nie pozwólcie, by was tyranizowali. Jeśli wystarczająco wielu z was jest świadomych tych nikczemnych, potwornych planów, to możecie ostrzec innych.

Planujcie teraz swoje zapasy żywności
Planujcie teraz swoje zapasy żywności. Wyhodujcie i kupcie nasiona, które pomogą wam utrzymać się przy życiu. Kupujcie srebrne lub złote monety, aby móc nabyć niezbędne rzeczy. Co najważniejsze, znajdźcie miejsca, gdzie będzie można spotykać się w grupie, aby sprawować Najświętszą Ofiarę Mszy, bo z czasem wasze kościoły zostaną spalone.

Służalcy szatana są jak mrówki, mnożą się na tysiące
Nigdy nie przyjmujcie znamienia, chipu bestii. Módlcie się, módlcie się, aby zapewnić waszym domom szczególne błogosławieństwa i ochronę przed armią, która będzie się starać wyprowadzić was z waszych domów. Służalcy szatana są jak mrówki, mnożą się na tysiące z godziny na godzinę. Wy, Moje dzieci, musicie się modlić, aby zapobiec i zwalczyć serie okrucieństw planowanych przez nowy porządek świata, który ślini się na okoliczność przejęcia kontroli nad światem.

Zaplanujcie posiadanie błogosławionych świec w swoim domu. Zgromadźcie je już teraz, bo one zapewnią wam światło ochrony. Musicie planować już teraz, jeśli nie chcecie stać się niewolnikami tej ohydnej doktryny.

Kupcie palniki gazowe, koce, żywność suszoną i w puszkach, tabletki do oczyszczania wody, świece oraz obrazy religijne, by mogły pomóc wam i waszym rodzinom przetrwać Wielką Karę, która nastąpi po Ostrzeżeniu.

Modlitwy już osłabiają siłę oddziaływania Wielkiej Kary, ale wy, Moje dzieci, musicie mieć się na baczności przez cały czas. Przez to, że podczas przygotowań wykażecie się roztropnością, będziecie w stanie przetrwać wielkie bombardowanie, które jest planowane, a które będzie gorsze niż to, co spotkało żydów za rządów sługi szatana, Hitlera.

Weźcie sobie do serca to ostrzeżenie. Bo przygotowując się z wyprzedzeniem, zaoszczędzicie sobie oburzenia, a wywołanie go jest planowane przez nowy porządek świata.

Wy, którzy jesteście uwikłani w nowy porządek świata, posłuchajcie Mnie teraz. Nawróćcie się. Przyjmijcie Ostrzeżenie jako to, co ono wam przynosi – szansę, aby odwrócić się od szatana i ognia piekielnego.

Rada dla sług Kościoła
Moi wyświęceni słudzy, muszę was poinformować o tym, abyście utkwili teraz swój wzrok we Mnie i modlili się do Ducha Świętego, by pomógł wam zachować wszelką czujność i ostrożność, abyście rozpoznali fałszywego proroka, kiedy pojawi się wśród was.

Wtedy będziecie potrzebowali łączyć się w grupy, abyście mogli mieć pewność, że Moje dzieci będą w stanie w czasie prześladowań otrzymywać Najświętszą Eucharystię.

Ręka Mojego Ojca jest gotowa opaść teraz z wielką siłą na nikczemnych, aroganckich przywódców banków oraz wschodnich i zachodnich mocarstw, którzy planują w tajemnicy, w jaki sposób będą dążyć do przejęcia kontroli nad wami wszystkimi.

Mój Ojciec Przedwieczny zniszczy wszystko, co z tego wyniknie, by zapobiec prześladowaniom Swoich dzieci. On na to nie pozwoli. Pamiętajcie, dzieci, Bóg, Ojciec Przedwieczny, chce chronić was wszystkich.

Jego cierpliwość się teraz skończyła. Będzie czekał do ostatniej chwili, by przyjąć tych, którzy zwrócą się do Niego o przebaczenie. Jednak musi teraz powstrzymać te okrutne reżimy przed zadawaniem okrucieństwa reszcie Jego stworzenia. Czyni to ze względu na miłość do Swoich dzieci.

Wy, którzy mówicie, że Bóg Ojciec nie może się gniewać, ponieważ kocha wszystkie Swoje dzieci, to wiedzcie. Tak, jest zagniewany, a Jego Gniew jest słuszny ze względu na diabelską niesprawiedliwość, którą wyrządza się Jego umiłowanej rodzinie. Kiedyś na nowo zjednoczy wszystkie Swoje dzieci, aby żyły w końcu w pokoju przez całą wieczność.

Pamiętajcie, dzieci, by dostrzec wszystkie znaki, które są wokół was wiele wojen, brak pieniędzy, brak jedzenia, brak opieki zdrowotnej, i przyznać, że to jest dzieło złego ducha. To nie jest dzieło Boga, Ojca Przedwiecznego. On już dłużej nie będzie tolerował takiego zachowania. Bądźcie wdzięczni, że On podejmuje działanie, bo jeśliby go nie podjął, Jego stworzenie zostałoby zniszczone. A on nie pozwoli, by to się stało.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel ludzkości
Odkupiciel świata

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
Eternal Father will prevent New World Order from final persecution of His Children

____________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Orędzia o światowych szczepieniach

I POSŁUCHAJ:

To są OBOZY ŚMIERCI, nie żadne szpitale!

WSTRZĄSAJĄCE: Szpitale w USA to umieralnie. Relacja pielęgniarki. Garstka kadry medycznej posiada sumienie.