Stano Kobella
21.5K

Dve nové pandémie prichádzajú

13. júna 2021 - EWM

Vpravde verím, že dve nové pandémie prichádzajú, udejúc sa zároveň. Covid-19 je prvá pandémia. Je to zahrievacie kolo, skúšobný beh, beh nasucho predtým ako príde druhá a tretia.

Druhá pandémia:

Dňa 28. apríla 2021 po obede som sedel nečinne, nič nerobiac, keď sa náhle nasledujúce slová začali opakovať v mojom duchu: "Hazmatové obleky! Hazmatové obleky! Hazmatové obleky!" (to sú tie skafandre)

Rýchlo som si pozrel zbierku v mojom počítačovom archíve, kde som si uložil všetky fotky z pandémie Eboly, ktorá zasiahla viacero afrických krajín v 2014. A celkom isto, že od zdravotníckych pracovníkov v prednej línii na tamtých miestach sa vyžadovalo nosenie úplného ochranného vybavenia alebo Hazmatove obleky. Potom som si pozrel Sharleninu víziu č.272 (viď linky nižšie) a ona videla, že keď dorazí druhá pandémia/vírus, kvôli tomu že bude taký nákazlivý a taký smrteľný, od zdravotných pracovníkov bude vyžadované nosiť kompletné ochranné vybavenie alebo Hazmatové oblečenie. Tvárové masky a ďalšie osobné ochranné pomôcky budú neužitočné proti tomuto vírusu. (tak ako proti každému vírusu) Bude to podobné Covid-19, ale bude to omnoho smrteľnejšie. Sadhu Sundar Selvarajovi bolo ukázané, že to zaútočí na dýchací systém; spôsobí to vysokú telesnú teplotu a horúčky prepuknú v celom tele, obzvlášť v oblasti hrudníka. Ktokoľvek sa nainfikuje, bude do pár dní mŕtvy. Preženie sa to celým svetom zabijúc milióny. Doktori a vedci nebudú môcť proti tomu pomôcť. Sadhu dokonca povedal, že to spraví to, že Covid-19 bude vyzerať ako detská hra. Nadôvažok, John Paul Jackson varoval, že keď nás zasiahne prvá pandémia (Covidu-19), budú to zväčša len obavy a potom keď príde ďalšia, tá bude veľmi vážna. O pár dní neskôr, po získaní tohto zjavenia, naslúchal som rozhovoru Stana Johnsona s Davidom Philipsom z podcastu v Prorockom klube datovanom na 6. mája 2021. Rozprávali sa o ich nedávnych snoch o druhom víruse. David Philips povedal, že by mal byť 10-násobne horší ako Covid-19. Biblia vraví v 2. Korinťanom 13:1: "pri ústach dvoch či troch svedkov bude každé slovo ustálené."

Verím, že Covid-19, pre globálnu elitu, už prebehol na svojom kurze. Poslúžil svojmu účelu, aby presvedčil ľudí o potrebe vziať si toxické vakcíny, o potrebe kolapsu globálnej ekonomiky, o potrebe zavedenia autoritárskej, tyranskej svetovej vlády v systéme šelmy, atď. Teraz by nemalo dlho trvať, keď vypustia druhú pandémiu/vírus, ktorý pôjde s povinnými vakcínami s omnoho ospevovanejšími vakcinačnými pasmi na Covid-19. Tí ktorí si to nevezmú, stratia mnoho, vrátane vypnutia ich telefónnych čísel. A nedlho potom - predpovedám, že by sme mali vidieť väčšiu pandémiu spojenú s povinnými vakcínami s implantovateľným RFID čipom alebo s tetovaním kvantovými bodkami Billa Gaťesa; ktoré je Značka Šelmy (Zjavenie 13:16-18). Satan a jeho prisluhovači z globálnej elity iba napĺňajú biblické proroctvo, obzvlášť z knihy Zjavenia. Sú len Božím nástrojom skúšania a súdu, obzvlášť na rebelujúcich, skazených a nekajúcnych. Biblia vraví: "PÁN učinil všetky veci pre seba; veru, dokonca i skazených pre ten deň zlého (Príslovia 16:4). Ja tvorím svetlo, a tvorím temnotu: tvorím pokoj, a tvorím zlo: Ja PÁN činím všetky tieto veci. (Izaiáš 45:7)"

Biblia nám vraví, že tu budú "nákazy" v posledných dňoch. Varovania od Sharlene, Sadhu Sundara Selvaraja, Johna Paula Jacksona a mnohých ďalších strážcov, sú dokonale konzistentné s tým, čo nám môže povedať Biblia. Takže, priblížme sa všetci k Bohu bližšie, než kedykoľvek predtým, pretože dni pred nami začnú byť veľkou vyzvou pre nás všetkých.

wordpress.com/…-israels-knesset-michael-the-archangel-in-command/
z3news.com/…worse-than-coronavirus-pandemic-sweep-whole-world/
themostimportantnews.com/…t-the-next-pandemic-will-involve-sores-on-the-skin
themostimportantnews.com/…led-there-is-a-pandemic-that-is-going-to-be-coming

Tretia plandémia:

Počas posledných pár rokov som mal sny a vízie o ľuďoch, ktorí vyzerali ako zombie, podobní útočiaci na iných ľudí. Nikdy som si nevedel reálne pospájať bodky, až dokým som si neprešiel cez nasledujúce prorocké varovania:

444prophecynews.com/covid-19-vaccinations-mean-death-esther-eagle/
444prophecynews.com/vaccines-warnings-pile-up-watchman333/
444prophecynews.com/the-virus-turned-them-into-zombies-suzanna-carter/
444prophecynews.com/zombie-apocalypse-daughterofgod/
youtube.com/watch?v=bTy8JeyAFfk
youtube.com/watch?v=UBV1oLSqXoo
youtube.com/watch?v=kmXDp9M8i6Y
youtube.com/watch?v=lSfRegJE5uE
youtube.com/watch?v=vk2FaGe8gD0

Prichádza sem veľmi vážna nemoc, neurologicky poškodzujúca mozog a ovplyvní niektorých ľudí po celom svete, ktorí si vzali aspoň jednu injekciu vakcíny na Covid-19. Nezáleží na tom, ktorú značku si vzali. Zdravotnícki úradníci to nazvú mozgová nemoc - ale v skutočnosti to bude zombie apokalypsa. Verím, že sa to bude diať v rovnakom čase, keď vypustia hore zmienenú druhú pandémiu/vírus. Keď väčšina z nás si čítala cez zdroje alternatívnych správ, tieto vakcíny obsahujú démonskú mRNA nanotechnológiu od padnutých anjelov, ktorá ničí prirodzený imunitný systém osoby, ničí mozgovo-nervovo-svalový systém osoby, modifikuje DNA osoby na hybridnú neľudskú, preprogramúva bunky človeka, aby sa stal továrňou, ktorá konštantne produkuje syntetické spike proteíny 24/7 tj. neprestajne, následkom toho sa človek stáva super rozširovateľom. Mám podozrenie, že tieto injekcie tiež obsahujú démonskú technológiu tmavej hmoty/čiernej mazľaviny. Malo by to trvať niekoľko mesiacov, kým sa objavia prejavy mozgovej nemoci v živote osoby. Každopádne však, tu je niekoľko znakov, ktoré si treba všímať:

1 - kovová chuť (nahlasovací systém CDC VAERS vraví, že toto sa prevažne deje, dokonca už za pár hodinách po vzatí si injekcie)
2 - kuchynské magnety sa prichytávajú na mieste vpichu vakcíny, ale už zakrátko sa prichytávajú na ktorúkoľvek časť tela, videá že sa toto deje sú po celom internete, dobrý znak toho, že DNA bola upravená. (na produkciu častíc)
3 - kovový, sírový telový zápach akoby od zmoknutého psa
4 - vypadávanie vlasov
5 - pokožka sivne (so znakmi malomocenstva alebo gangrény)
6 - násilné, agresívne správanie spojené s nadľudskou silou (démonské posadnutie)
7 - svižní, rýchli a agilní (čiperní)
8 - rozmazané videnie
9 - zakrvavené oči s vystupujúcimi žilami
10 - vystupujúce kŕčové žily objavujúce sa po celom tele
11 - psychóza, mentálne a emočné zmeny, výrazná strata rozpoznávacej funkcie a viditeľné zmeny osobnosti (záhadná mozog ničiaca nemoc bola zdokumentovaná aj v Kanade)
12 - hryzavé pohyby (nutkanie pohrýzť iných ľudí a jesť ich mäso)
13 - veľmi ťažké ich zložiť, keď začnú útočiť na druhých

Podľa Kerry Anny Giddensovej v horeuvedených videách, zaočkovaní ľudia sa doslovne stávajú kráčajúcimi magnetmi vysielajúcimi rádiové vlny a sú plní kovov. Ona vraví, že najprv tu bude čiastočná zombie apokalypsa, predtým ako sa odohrá úplna počas súženia, keď si ľudia vezmú Značku Šelmy. Môžu ich pohnať, aby zaútočili na iných ľudí, keď zapnú CERN v spojení so všetkým týmto prichádzajúcim chemtrailsovým sprejovaním a 5G sieťami mobilných telefónov.

Biblické verše nižšie vravia, že keď budú zakladať NWO Systém Šelmy v posledných dňoch, oni (padnutí anjeli=železo) sa pokúsia zmiešať ich semeno s ľuďmi (hlinou), ale to nebude dobre fungovať, spôsobí to mutáciu, zombifikáciu, atď.

A štvrté kráľovstvo (Nový svetový poriadok) bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať. 41 A že si nohy a prsty videl čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa: kráľovstvo bude rozdelené, bude v ňom z pevnosti železa tak, ako si videl železo pomiešané s blatistou hlinou. 42 A prsty nôh čiastočne zo železa a čiastočne z hliny: kráľovstvo bude zčasti mocné, zčasti krehké. 43 A že si videl železo, pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať ľudským semenom, ale spolu držať nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou. (Daniel 2:40-43).

Vezmite prosím horeuvedené k Pánovi, aby ste dostali viac informácií.

Šalom,
EWM

444prophecynews.com/2-new-pandemics-are-coming-ewm/
Public domain
Mira393
Stano to už nebude(se nestane)....příjde válka
Stano Kobella
oboje sa stane Mirka