Clicks152
Edward7

"Czyńczie sobie ziemie poddaną"czy, "Bądźcie poddani ziemi"

"Papież" spotyka się z rosnącym sprzeciwem duchowieństwa, komentatorów i świeckich za bezpośrednie zaprzeczanie Pismu Świętemu w celu wzmocnienia jego ideologicznego programu.
Wrześniowe przemówienia "Papieża" promujące jego „Pore Stworzenia” cytują teksty biblijne, ale interpretują je w sensie odwrotnym do „dosłownego znaczenia” cytowanych tekstów, zgodnie z zasadami interpretacji Papieskiej Komisji Biblijnej.

Eksperci oskarżają również "papieża" o rozpowszechnianie „brakujących ekofaszystowskich” teorii osiemnastowiecznego fatalisty populacji Thomasa Roberta Malthusa i dwudziestowiecznego antychrześcijańskiego historyka Lynna Townsenda White'a.

„Fałszywe przedstawianie Pism
W komentarzach dla Church Militant, doświadczony komentator watykański George Neumayr wybaczył "Papieżowi" „rutynowe przekręcanie Pisma Świętego, aby pasowało do jego ideologicznych celów”.
„Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę jego niewolniczy szacunek dla tendencyjnej współczesnej wiedzy biblijnej”.
wyjaśnił Neumayr, autor The Political Pape: Jak "papież" zachwyca liberalną lewicę i porzuca konserwatystów.
Neumayr przypomniał, że "papież" „przekręcił cud rozmnożenia chleba i ryb w socjalistyczną„ lekcję ”dzielenia się” - Bergoglio głosił o cudzie, mówiąc: „więcej niż rozmnażanie to dzielenie się”. W socjalizmie "papieża" egalitarna nędza musi być przedkładana nad nierówne bogactwo.

„Albo ostatnio [zaproponował] swoje maltuzjańskie spojrzenie na Genesis, które prowadzi go do przedstawiania człowieka nie jako władcy ziemi, ale jako jej niemal panteistycznego sługę”,
” - powiedział Neumayr.
Anglikański ksiądz i ekonomista Thomas Malthus, który opowiadał się za kontrolą populacji, „również myślał, że ziemia 'jęczała' pod ciężarem ludzkości”, napisał Neumayr w swojej kolumnie „The Malthusian Pope”: "Użyj COVID, aby zapytać o politykę anty-wzrostową ”.

W czwartek Bergoglio oświadczył: „Dziś słyszymy głos stworzenia, który zachęca nas do powrotu na należne nam miejsce w naturalnym, stworzonym porządku - abyśmy pamiętali, że jesteśmy częścią tej połączonej sieci życia, a nie jej panami”.

Ze swojego maltuzjańskiego sposobu myślenia z zadowoleniem przyjmuje gospodarcze przestoje, które nastąpiły po pojawieniu się COVID. Nieważne, jakie spustoszenie spowodowały one w ludzkim życiu na całym świecie. W socjalizmie "papieża" należy przedkładać egalitarną nędzę niż nierówne bogactwo ”-
napisał Neumayr.

Zakwestionowana „domena”
Dziesiątki wiernych katolików, a także anglikanów nawróconych na katolicyzm, o. Ed Tomlinson i o. David Palmer, zwrócili uwagę "Papieża" na jego błędną interpretację Pisma Świętego, cytując Genesis 1:26 - która opisuje, jak Bóg dał istotą ludzkim „panowanie” nad stworzeniem.
Bergoglio sugeruje, że świat po COVID powinien odejść od obecnych ekonomicznych systemów „niesprawiedliwości społecznej”

- To żenujące, prawda? Ojciec Palmer napisał na Twitterze; inni krytykowali "papieża" jako „panteistę”, wielu katolików cytowało Księgę Rodzaju 1:26 i 1:28 z Fco, zarzucając mu nawet „uwielbienie natury”.

„Oba teksty z Księgi Rodzaju nie mogą być jaśniejsze. Nawet jeśli postępowcy nienawidzą prostego znaczenia hebrajskiego czasownika radah - to wciąż znaczy„ rządzić ”lub„ mieć władzę nad ”-
powiedział badacz Biblii hebrajskiej z Uniwersytetu Cambridge Kościół wojujący. „To słowo królewskie - Psalm 72: 8, psalm koronacyjny Salomona, używa go do opisania panowania króla”.

" Ponadto, w Księdze Rodzaju 1:28, RADA jest połączona z hebrajskim kabaszem i oba są imperatywne. Kabasz ma znaczenie„ podmiot ”,„ ujarzmić ”,„ podbić ”lub„ krok ”. W Księdze Estery , to nawet oznacza „pogwałcenie” - zauważył, przesyłając zrzuty ekranu Church Militant z ostatecznym hebrajskim leksykonem Brown-Driver-Briggs.
Zrzut ekranu z Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon:


Uczony z Cambridge wyjaśnił również, że tłumaczenie w greckiej Septuagincie było równie mocne, gdy słowo „mieć panowanie” zostało przetłumaczone jako „pan” - czasownik zawierający słowo oznaczające „pan” - kyrios (κατακυριεύσατε) - i „poddać się” interpretowane z archo (ἄρχετε), czasownik oznaczający „rządzić”.

Nawet protestanccy fundamentaliści nie wypaczają Biblii tak, jak robi to ten "papież”" -
powiedział. „ Jest więcej niż oczywiste, że kochający Bóg, który stworzył ludzi, aby odzwierciedlały Jego obraz i podobieństwo, nie wzywa ich do gwałcenia lub niszczenia stworzenia, ale do panowania nad nim jako pasterze i administratorzy”.

„(…) Rażące stwierdzenie, że„ nie jesteśmy panami ”stworzenia, oznacza odrzucenie pierwszego zlecenia, które Bóg daje ludzkości i granie w bingo z tekstem biblijnym. Stąd jest śliska droga do panteizmu i ekofaszyzmu” , ostrzegł.

Korzenie błędnej interpretacji
Church Militant zapytał uczonego, czy mógłby wskazać źródło papieskiej błędnej interpretacji Księgi Rodzaju. "Prosty". Uczyliśmy tego nonsensu na kursach eko-teologii przez ostatnie dwie dekady - odpowiedział.
„Wraca do profesora Lynn White z Princeton
i jego artykułu naukowego z 1967 r. Zatytułowanego„ Historyczne korzenie naszego kryzysu ekologicznego ”. White obwinia Genesis 1 za antropocentryczny pogląd na stworzenie, w którym istnienie stworzenia dla człowieka - żeby je
eksploatacja-ować
-
wyjaśnił naukowiec z Cambridge.

„Inne religie, światopoglądy i mitologie, takie jak pogański animizm i panteizm, szanowały naturę, ale chrześcijaństwo oparte na jego żydowskim tekście dążyło do zniszczenia natury” (White).

„Co ciekawe, White twierdzi, że św. Franciszek z Asyżu był jednym z nielicznych, którzy„ zaproponowal pogląd na naturę i stosunek człowieka do niej ”, wprowadzając„ ideę równości wszystkich stworzeń ” ale , Św. Franciszek nigdy nie odrzucił ortodoksyjnej interpretacji Księgi Rodzaju ” - zauważył naukowiec.
„Jeśli teologia "papieża" jest skażona czytaniem Księgi Rodzaju White'a, można zobaczyć , jak "podbiera płaszcz" św. Franciszka - aczkolwiek w sposób, który obala ortodoksyjną teologię biblijną” - dodał.

Babel: „Marginalizuj” Boga
W rozmowie z Church Militant, badacz Starego Testamentu z Uniwersytetu Nottingham, dr Gavin Fernandes, wyjaśnił, w jaki sposób "papież" wywrócił do góry nogami narrację o Wieży Babel.
Podczas środowej audiencji generalnej ... powiedział: „Chcemy być panami ziemi… Pamiętam średniowieczne opisy tego 'syndromu Babel', który pojawia się, gdy nie ma solidarności”.
„Pomyśl o historii Wieży Babel”... „która opisuje, co się dzieje, gdy próbujemy dotrzeć do Nieba - to znaczy o naszym przeznaczeniu - ignorując nasz związek z ludzkością, stworzeniem i Stwórcą”.

„Problemem narracji Babel nie jest brak ludzkiej solidarności czy harmonii, ale jej nadmiar, w opozycji do Boga. Lekcja, którą wyciągamy z Babel, jest taka, że jedność i solidarność rodzaju ludzkiego nie może odbywać się kosztem marginalizacji Boga ”- podkreślił Fernandes.

„Dlatego Bóg musi ze złością rozproszyć tę ludzką wersję solidarności jako osobistą zniewagę wobec Niego
i dlatego zburzy kuźnię tej bezbożnej zgody - Jego jednoczącej mowy” - skomentował Fernandes(...)

„Dosłowne” vs. „Literalista
Watykan opublikował w 1993 r. Swój oficjalny dokument zatytułowany „Interpretacja Biblii w Kościele”, podkreślając, że „poszukiwanie dosłownego znaczenia Pisma jest podstawowym zadaniem egzegezy”.
„Nie tylko jest to uzasadnione, ale także absolutnie konieczne jest podjęcie próby zdefiniowania dokładnego znaczenia tekstów, które zostały stworzone przez ich autorów - co nazywa się sensem„ dosłownym ”” - zauważył dokument, ostrzegając, że „sens dosłowny nie należy go pomylić z „dosłownym” zmysłem, do którego przywiązani są fundamentaliści ”.
„Dosłowne znaczenie Pisma Świętego to, to, co zostało bezpośrednio wyrażone przez natchnionych ludzkich autorów. Ponieważ jest to owoc natchnienia, tego znaczenia pragnie również Bóg, jako główny autor” - stwierdza dokument papieski.

https://www.churchmilitant.com/search/category/247/world-news

Nowa religia , warsztaty pachamamy; www.swietostworzenia.pl
Laudato si ; „My wszyscy kochamy Matkę Ziemię, ponieważ to ona dała nam życie i chroni nas...” ” Przesłanie klimatologów i ekspertów jest jasne i natarczywe. Musimy działać zdecydowanie, aby położyć kres wszelkim emisjom gazów cieplarnianych najpóźniej w połowie wieku i zrobić jeszcze więcej. Stężenia dwutlenku węgla muszą znacznie spadać, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego wspólnego domu” „Od ochrony klimatu zależy nasze przetrwanie i dobrobyt”-„papież”.gloria.tv
Osoba która "dzierżawi tron Piotrowy" gdy mówi o stworzycielu , matce ziemi, to rzeczywistości mówi o pachamamie - gdyż mówił; Matka ziemia - "Ona dała nam życie", czyli promuje innego boga który nie jest Bogiem , promuje nową religie, stworzenia , natury , matki ziemi , pachamamy . Ci którzy go słuchają zmieniają wiarę i zapierają się Chrystusa.

„Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28)