Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Świętego

Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Świętego: 1. Usunąć Świętego Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię na rękę, jak u protestantów, zamiast na język, mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. …More
30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię na rękę, jak u protestantów, zamiast na język, mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.

31. Po zapanowaniu Antypapieża rozwiązać synod biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały.

32. Dać najwyższą władzę Papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga.

33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie.

34. Rozkazać wszystkim podległym Papieżowi walczyć w Świętej Krucjacie dla rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii. Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: ZŁOTY WIEK POKOJU.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
131
6. Zaniechać przyjmowania Komunii Świętej na kolanach.
Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Świętej.
Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakimi są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane.
More
131

6. Zaniechać przyjmowania Komunii Świętej na kolanach.

Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Świętej.

Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakimi są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+
+
+
11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum.
Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy.
Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni.
Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on Święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty.
Za nim postawić co najmniej jedno …
More
+
+
+

11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum.

Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy.

Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni.

Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on Święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty.

Za nim postawić co najmniej jedno krzesło.

I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu.


Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+
+
+
2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak niejedzenie mięsa w piątki lub poszczenie.
Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się.
Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego.
Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.
More
+
+
+

2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak niejedzenie mięsa w piątki lub poszczenie.

Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się.

Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego.

Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.
pozostać_w_prawdzie_Chrystusa
Na tej stronie znajdziecie, gdzie w Polsce odbywają się msze trydenckie : sanctus.pl/index.php
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum.
Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy.

Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni.
Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on Święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty.
Za nim postawić co najmniej jedno krzesł…
More
11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum.

Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy.


Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni.

Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on Święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty.

Za nim postawić co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii.
Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich.
Zacząć podawać Komunię na rękę, jak u protestantów, zamiast na język, mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus.
Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich.
Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoł…
More
30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii.

Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich.

Zacząć podawać Komunię na rękę, jak u protestantów, zamiast na język, mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus.

Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich.

Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym.

Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.
pozostać_w_prawdzie_Chrystusa
Zgadza się. Jak pierwszy raz o tym przeczytałam, to byłam zszokowana. Te ,,nowoczesne" poprawki w Kościele, to wszystko było z góry zaplanowane przez wrogów Kościoła.
Anieobecny
To się dzieje...