Clicks25
szuirad1
1

Św. Franciszek Antoni Fasani 29 listopada.

Syn Giuseppe Fasaniego i Isabeli della Monaca przyszedł na świat w Lucerze na południowym wschodzie Włoch, a na chrzcie świętym otrzymał cztery imiona – Donato Antonio Giovanni Nicola (Donat Antoni Jan Mikołaj), lecz zwykle wołano na niego Giovanelli. Po przedwczesnej śmierci ojca wychowaniem zajął się ojczym, który stanął na wysokości zadania i młodemu Giovanelliemu, gdy rozpoznał w nim zdolności, zapewnił nie tylko dobre wychowanie w domu, ale możliwość kształcenia we franciszkańskiej szkole przyklasztornej.

Od najmłodszych lat Święty miał okazję poznać i umiłować ducha franciszkańskiego, bowiem jeszcze przed rozpoczęciem nauki był ministrantem u ojców franciszkanów konwentualnych. Do tej właśnie reformowanej gałęzi zgromadzenia św. Franciszka wstąpił – już w wieku czternastu lat, będąc przekonanym, iż jest to odpowiednia dla niego droga służby Bogu. Przybrał wówczas imiona dwóch wielkich franciszkanów – św. Franciszka i św. Antoniego. Po odbyciu nowicjatu w słynnym sanktuarium św. Michała na Monte san Angeli oraz studiów filozoficzno-teologicznych i uzyskaniu doktoratu otrzymał święcenia kapłańskie w Asyżu w roku 1705.

Cała jego kapłańska droga naznaczona była rozlicznymi i cichymi zasługami dla zbawienia dusz. Święty pełnił rozmaite funkcje w ramach życia zakonnego: był profesorem filozofii i teologii, rektorem seminarium, przełożonym konwentu, a nawet całej prowincji. Nie ustawał... pch24.pl/sw-franciszek-antoni-fasani/
szuirad1
Św Saturnin, biskup 29 listopada brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-29c.php3