Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.

Nie mam najmniejszej wątpliwości , że Bractwo Piusa X jest niebezpieczną sektą, która pod pozorem zachowania tradycji, przemyca treści niezgodne z Nauką Kościoła Świętego i Pisma Świętego. Tradycja jest tylko przykrywką, do wprowadzania zgubnych herezji.

Kościół Jest jeden Święty powszechny i Apostolski, założony przez Jezusa Chrystusa na Piotrze ,,Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego;''(Mt16.18-19).

Kościół jest jeden i zbudowany na Apostole Piotrze, a Bractwo Piusa X, powoduje rozłam w Kościele nie uznając Papieża, ani Soboru watykańskiego II!

Skoro lefebryści nie uznają postanowień II Soboru Watykańskiego, to nie powinni także uznawać postanowień I Soboru Watykańskiego ani Soboru Trydenckiego i pozostałych, czyli wszystkich 21 Soborów Kościoła Katolickiego, bo wszystkie zmieniały Pierwowzór czyli Tradycję!!!


Moja wiedza i opinia na temat Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jest wystarczająca, aby to stwierdzić, że ich postępowanie w stosunku do Kościoła i nas wiernych jest takie same lub podobne do postępowania sekt różnego rodzaju, szczególnie tych, które oddalają od Kościoła!
Ich metoda jest tożsama z nachodzeniem nas w domach przez świadków Jehowy. I dlatego lefebryści są uznawani przez wielu jako sekta rozbijająca Kościół katolicki i rodziny.

Znamienny jest też fakt, że schizmę zaczął francuski bp Marcel François Lefebvre, pociągając za sobą innych księży francuskich, mimo, że pracował w komisji przygotowawczej Drugiego Soboru Watykańskiego. Poza tym najpierw złożył swój podpis na dokumentach soborowych, a później z niewiadomych przyczyn wykręcał się kiepskimi argumentami w sprawie złożonego podpisu!

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie ma statusu kanonicznego w Kościele katolickim, zaś należący do niego Księża nie mogą pełnoprawnie wypełniać posługi kapłańskiej.
A prawdę mówiąc, funkcjonujące od prawie 50 lat Bractwo już dawno stało się de facto samodzielnym wyznaniem.

A najgorsze jest to że, Księża z Bractwa są nieposłuszni Bogu, łamiąc prawie wszystkie Przykazania Boże!
Oto dowody:

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
Bractwo Piusa X, z rytu trydenckiego zrobiło sobie bożka i i stawia go na piedestale, zaprzeczając obecności Jezusa na Mszy Świętej posoborowej i podważając ważność Tej Mszy Świętej. Posuwają się nawet do bluźnierstwa, przezywając i wyśmiewając Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w tym rycie.


2.Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno.
Kto wypowiadając imię Boże nie postępuje zgodnie z nakazem Bożym, nie jest godzien odwoływać się do Imienia Bożego: „Nie każdy, który Mi mówi «Panie, Panie» wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia Wolę Mojego Ojca, który Jest w Niebie” (Mt 7, 21).

3.Pamiętaj, abyś dzień Święty Święcił.
Kapłani z bractwa Piusa X, zachęcają do łamania tego Przykazanie,
namawiając wiernych do nie uczestniczenia we Mszy Św. Posoborowej.
Twierdzą zuchwale, że jeśli ktoś nie ma możliwości być na Mszy Św. Trydenckiej to niech sobie posiedzi w domu, bo Msza Święta posoborowa jest tylko protestancką ucztą. Odciągają wiernych od Sakramentów Św. i namawiają do łamania Tego Przykazanie Bożego.


4.Czcij ojca swego i matkę swoją.
Powodując rozłam w Kościele obrażają i nie czczą naszej Matki, jaką jest Kościół Święty, a także Ojca, Który ten Kościół założył!

5. Nie zabijaj!
Ucząc herezji i nawołując do nieprzestrzegania Przykazań Bożych, zabijają duszę, która jest nieśmiertelna.

7. Nie kradnij!
Kapłani z Bractwa łamią Te Przykazanie okradając wiernych przez następujące wyrafinowane formy:

-przez "podpuszczenie" do grzechu okradają człowieka z jedności i przyjaźni z Bogiem - to złodziejstwo podwójne: nie można zwrócić tego, co się ukradło...

-kradną dobre imię przez kłamliwe pomówienia, oszczerstwa,

-okradają człowieka z jego własnego rozwoju przez ogłupianie,

-odbierają drugiemu radość, najczęściej poprzez zawiść i zazdrość, wystarczy czasem parę słów, aby zgasić radość...

-sieją zgorszenie jest to forma kradzieży, kiedy drugi człowiek staje się gorszy niż był, to jest odebranie pewnych wartości: wiary w dobro, w drugiego człowieka, w miłość, we własne siły; jest to złodziejstwo bezinteresowne - spełniane w samej tylko intencji niszczenia dobra i szerzenia zła.


8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Ósme przykazanie Boże zobowiązuje człowieka do mówienia prawdy, zabiegania o nią, pielęgnowania jej, szanowania i świadczenia o niej. Katechizm Kościoła Katolickiego idąc za nauką Soboru Watykańskiego II podkreśla, że „z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami (…) nagleni są własną naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy” (KKK 2467, por. DWR 2).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że przykazanie to „zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem.

A tymczasem pasterze z bractwa głoszą nieprawdę i rzucają fałszywe oszczerstwa szczególnie na Świętego Papieża i nie uznają jego zasług i Świętości.

,,Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych - dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje», mówił Św. Jan Paweł II w Olsztynie 6 czerwca 1991 roku.

Zauważyłam też, że niektóre osoby związane z bractwem Piusa X, są agresywne, złośliwe, nieustępliwe, w komentarzach swoich używają przezwisk i epitetów. Są zamknięci na Prawdę i na przedstawiane dowody. Nie potrafią też samodzielnie myśleć i wyciągać logicznych wniosków. Działają jak zaprogramowane i bezwolne osoby. Nie można do nich nie w żaden sposób dotrzeć, są jak zamurowani betonem i nie przyswajają, żadnych argumentów. Jest to typowe zachowanie ludzi, którzy są w sekcie. Na tej podstawie wyciągam wniosek, że Kapłani, a przez ich naukę wierni, są poddawani zniewalającym socjotechnikom i praniu mózgu.

Kim zatem są Kapłani z bractwa Piusa X i czy należy ich słuchać, bez szkody dla duszy?
Czy Kapłan, który łamie prawie wszystkie Przykazanie Boże, może być wiarygodny?

Pan Jezus Powiedział, że fałszywych pasterzy poznamy po owocach i to są moje spostrzeżenia odnoście bractwa Piusa X.
A prawdę mówiąc, funkcjonujące od prawie 50 lat bractwo już dawno stało się de facto samodzielnym wyznaniem.

A oto cytaty niektórych komentarzy:

,,a jak to mawiał śp. ks. G. Hesse jak już musicie iść na NOM np. na ślubie znajomych to nigdy nie odpowiadajcie na niego: Amen."

,,@jestem07 - to śmierdzący, zgniły owoc błędów ks. Natanka.
Tak opętany, że nie przebiera w słowach.
Posoborowe..... Blokuj dziada.''

.,, ale pisałam Ci już, że diabeł dla uwiarygodnienia swoich niecnych zagrywek tak zadziała, że doprowadzi do nawrócenia karateki i Księdza. Tak jest z Medjugorje.''...

,,Medalik - Ale ty jesteś tępa!
Kto nienawidzi JPII.
Ty hipokrtko wskazujesz nam błędy? Nie potrafisz rozróznić błędów od prawdy a zabierasz się za ocenianie!
Czy PRZYTACZANIE CYTATÓW JPII to nienawiść?
Czy to, co dzisiaj mamy w Kościele to nie jest owoc pontyfikatu JPII.

Puknij się w czerep, to może cię oświeci.!''


,,......głównym korzeniem jest Bractwo św.Piusa X-go , natomiast Bractwo Kapłańskie Św. Piotra ma Mszę w rycie rzymskim natomiast również posłuszeństwo posoborowym faryzeuszom i wilkom w owczych skórach a więc też są w częściowej mocy synagogi szatana .''

A taki jest Status kanoniczny Bractwa Piusa X


1970 – (1 listopada) Powołanie stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie diecezjalnym.
1976 – (22 lipca) suspensa Marcela Lefebvre’a i zawieszenie działalności Bractwa.
1988
2 lipca – Jan Paweł II wydał motu proprio Ecclesia Dei, w którym[77]:
potwierdza ekskomunikę biskupów Bractwa (założyciela oraz czterech konsekrowanych przez niego biskupów). Kara nie obejmuje pozostałych duchownych FSSPX ani wiernych[78].
powołuje komisję Ecclesia Dei.
18 lipca – Powstanie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
1999 – Oświadczenie komisji Ecclesia Dei:

Nieważne są sakramenty pokuty i małżeństwa, wymagają one bowiem stosownej delegacji biskupa miejsca a tych kapłani FSSPX nie mają. Jeżeli jednak wierny szczerze nie wie o tej przeszkodzie, absolucja kapłana FSSPX jest ważna[79].

2003 – Oświadczenie komisji Ecclesia Dei[13]:
Kapłani FSSPX są ważnie wyświęceni, ale są suspendowani.
Msze sprawowane przez nich są ważne, choć czynione wbrew prawu kościelnemu,
Można wypełnić obowiązek niedzielny na mszy sprawowanej przez kapłana FSSPX,
Nie jest grzechem uczestnictwo we mszy w kaplicy FSSPX, gdy wierny nie czyni tego z chęci zdystansowania się od papieża, lecz z chęci uczestnictwa w mszy w rycie trydenckim.
Można złożyć skromną ofiarę na mszy.
2007
Benedykt XVI w liście do biskupów w sprawie motu proprio Summorum pontificum, wspominając przyczyny powstania motu proprio Ecclesia Dei, zwrócił uwagę na aktualny brak jedności pomiędzy Bractwem a papieżem[80]:

W tamtym momencie Papież chciał w taki sposób pomóc przede wszystkim Bractwu Świętego Piusa X w odnalezieniu pełnej jedności z Następcą Piotra, starając się uleczyć ranę, odczuwaną coraz boleśniej. Niestety, do tego pojednania dotąd nie doszło.

Papież traktuje sprawę Bractwa SPX jako wewnątrzkościelną[80]:

W ten sposób doszedłem do pozytywnych racji, które skłoniły mnie, aby niniejszym zaktualizować motu proprio wydane w 1988. Chodzi o osiągnięcie wewnętrznego pojednania w łonie Kościoła. Patrząc wstecz na rozłamy, które na przestrzeni wieków raniły Ciało Chrystusa, ciągle ma się wrażenie, że w krytycznych momentach rodzenia się podziałów odpowiedzialni za Kościół nie zrobili wystarczająco wiele, aby zachować lub osiągnąć pojednanie i jedność; odnosi się wrażenie, że zaniedbania w Kościele po części winne są temu, że te podziały mogły się utrwalić.

2008
4 czerwca 2008 komisja Ecclesia Dei przedstawiła Bractwu warunki[81] porozumienia ze Stolicą Apostolską. Warunki te zawierały się w pięciu punktach i zobowiązywały do:
odpowiedzi proporcjonalnej do hojności Papieża (sprawa dot. papieskiego dekretu Summorum Pontificum)

unikania wszelkiej publicznej działalności godzącej w szacunek do osoby Ojca Świętego i sprzecznej z kościelną miłością
unikania podawania się za magisterium wyższe od nauczania Ojca Świętego i ukazywania Bractwa jako będącego w opozycji do Kościoła
okazania woli uczciwego działania w pełnej kościelnej miłości i w szacunku dla autorytetu Wikariusza Chrystusa

Ostatni warunek narzucał Bractwu termin odpowiedzi do końca czerwca 2008.

Przełożony bractwa, bp Bernard Fellay, odpowiedział na ultimatum w dniu 26 czerwca 2008. W komunikacie serwisu Radia Watykańskiego[82] z tego samego dnia (26 czerwca 2008) zatytułowanym Fiasko dialogu z lefebrystami potwierdzono poprzednie przecieki prasowe dotyczące wystosowania przez komisję Ecclesia Dei do FSSPX listu w formie ultimatum. Radio Watykańskie powołując się na inne agencje prasowe powieliło informację, że biskup Fellay odrzucił warunki stawiane przez komisję Stolicy Apostolskiej.
Tymczasem rzecznik prasowy FSSPX – ks. Alaina Lorans, stwierdził, że wymagania postawione przez Stolicę Apostolską same w sobie nie są problemem[83] i powtórzył oficjalne stanowisko FSSPX, że Bractwo Świętego Piusa X nie ma ambicji stawiania się na miejscu magisterium wyższego od nauczania Ojca Świętego, nie pragnie też przeciwstawiać się Kościołowi[84].

2009
21 stycznia 2009 Benedykt XVI uwolnił od nałożonej w 1988 ekskomuniki obecnego przełożonego FSSPX Bernarda Fellaya oraz trzech innych biskupów – Alfonsa de Gallarety, Bernarda Tissier de Mallerais oraz Richarda Williamsona[85]. Zdjęcie ekskomuniki nie jest jednak równoznaczne z uwolnieniem od suspensy[86].
10 marca 2009 Benedykt XVI opublikował List Ojca Świętego do biskupów w sprawie zdjęcia ekskomuniki z czterech biskupów konsekrowanych przez abpa Lefebvre’a[87]:

... Fakt, że Bractwo św. Piusa X nie posiada statusu kanonicznego w Kościele, w ostatecznym rozrachunku nie jest umotywowany racjami dyscyplinarnymi, lecz doktrynalnymi. Dopóki Bractwo nie ma statusu kanonicznego w Kościele, także jego szafarze nie pełnią prawnie posług w Kościele. Tak więc trzeba dokonać rozróżnienia między płaszczyzną dyscyplinarną, dotyczącą osób jako takich, a obszarem doktrynalnym, dotyczącym posługi oraz instytucji. Precyzując to jeszcze raz: dopóki nie są wyjaśnione kwestie dotyczące doktryny, Bractwo nie ma żadnego statusu kanonicznego w Kościele, a jego szafarze – nawet jeśli została z nich zdjęta kara kościelna – nie pełnią w sposób uprawniony żadnej posługi w Kościele. ...

2 lipca 2009 – Papież wydał motu proprio Ecclesiae Unitatem, w którym samodzielną dotąd komisję Ecclesia Dei przenosi w struktury Kongregacji Nauki Wiary. Ponadto Benedykt XVI uzależnia przyznanie statusu kanonicznego od wyjaśnienia przez Bractwo kwestii doktrynalnych[88][89] oraz przypomina, że do czasu uregulowania statusu kanonicznego, kapłani Bractwa nie sprawują sakramentów zgodnie z prawem.
26 października 2009 rozpoczęły się rozmowy doktrynalne Stolicy Apostolskiej i Bractwa[17][18][19].
2011
14 września 2011 na spotkaniu przedstawicieli Bractwa (Bernard Fellay, Nikolaus Pfluger, Alain-Marc Nely) i Kongregacji Nauki Wiary (William Levada, Luis Ladaria Ferrer, Guido Pozzo) Stolica Apostolska przedłożyła Bractwu Preambułę doktrynalną, której akceptacja będzie oznaczała wierność Magisterium Kościoła[20][21]. Odpowiedź na dokument została złożona w grudniu[22][23], ale wstępnie została uznana za niewystarczającą[24].
2012
18 kwietnia 2012 – Stolica Apostolska potwierdziła, że otrzymała kolejną odpowiedź Bractwa na preambułę doktrynalną[90].

10 sierpnia 2012 – następuje rozłam w Bractwie Św. Piusa X. Powstaje Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X Ścisłej Obserwancji. Nowe bractwo zarzuciło Papieżowi Benedyktowi XVI bycie zwolennikiem wolności religijnej i ekumenizmu, natomiast biskupowi Bernardowi Fellayowi zbytnią uległość wobec Stolicy Apostolskiej[91]

2015
3 czerwca Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła że Przełożony Generalny Bractwa ma prawo do wydawania kar kanonicznych
1 września 2015 – Papież Franciszek udzielił Bractwu św. Piusa X jurysdykcji spowiedzi na czas trwania Roku Miłosierdzia, który trwał od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016. W ostatnim akapicie listu datowanego na dzień 1 września 2015 i skierowanego do abp. Seweryna (Rino) Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, Ojciec Święty napisał: (…) rozporządzam i postanawiam, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do sakramentu pojednania u kapłanów z Bractwa Św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie[28][29].
2016
2 lipca 2016 w paryskim kościele pw. św. Mikołaja bp Alfonso de Galarreta udzielił święceń kapłańskich diakonowi Abadowi Saburowi, który rozpocznie posługę dla wiernych rytu chaldejskiego. Podczas kazania bp de Galarreta powiedział, iż tegoroczne święcenia odbyły się za zgodą Watykanu: „Mam tu ze sobą pismo, które przekazał mi ks. bp Bernard Fellay, w którym Kongregacja Nauki Wiary mówi nam, że możemy udzielić święceń nie pytając o zgodę ordynariusza miejsca, wystarczy jedynie podać nazwiska wyświęconych, co oczywiście zrobimy. Oznacza to, że święcenia nie są ani schizmatyckie, ani nielegalne.”[30][31]
21 listopada 2016 – W liście apostolskim Misericordia et misera papież Franciszek przedłużył Bractwu na czas nieokreślony prawo do rozgrzeszania w sakramencie spowiedzi[32].
2017
4 kwietnia 2017 – w liście przewodniczącego Komisji Ecclaessia Deii prefekta Kongregacji Nauki i Wiary została przekazana wola papieża Franciszka, by „dać ordynariuszom możliwość delegowana władzy przyjmowania ślubów małżeńskich wiernym, którzy powierzyli się opiece duszpasterskiej bractwa”[94].

I jeszcze na koniec ciekawostka! Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.


(...),,Współpraca jest możliwa

Co do zasady pewna forma współpracy z modernistycznym papieżem jest zatem możliwa. Tymczasem odsuńmy nieco na bok zagadnienie rozmów Bractwa z Rzymem, aby zrozumieć fakt, który ma znaczenie fundamentalne dla całej tej dyskusji: Bractwo zawsze do pewnego stopnia współpracowało z posoborowymi papieżami. Trzy zasady pomogą doprecyzować, że tak właśnie ma się sprawa z papieżem Franciszkiem.

Pierwsza zasada brzmi: Bractwo uznaje papieża Franciszka za papieża
. O ile abp Lefebvre wykazywał pewną dozę tolerancji wobec poszczególnych sedewakantystów, o tyle zawsze odrzucał sedewakantyzm jako rozwiązanie dla bractwa kapłańskiego, które założył. Po dziś dzień kandydaci do święceń wyższych w Bractwie w wieczór poprzedzający święcenia muszą oświadczyć przed Najświętszym Sakramentem, że uznają aktualnego papieża za papieża.
Druga zasada mówi, że papież Franciszek jest papieżem Kościoła katolickiego. Oznacza to, że sprawuje on najwyższy urząd w instytucji, którą założył nasz Pan, Jezus Chrystus. Jako taki, papież nie decyduje i nie może decydować o celu (finality) tej instytucji. Kościół jest Kościołem niezależnie od jego osobistych odczuć w tym względzie. Jest to zapewne jedna z tych rzadkich sytuacji, gdy papież Franciszek mógłby zasadnie zapytać: „Kimże jestem, aby decydować?”2.
O tym właśnie należy pamiętać, gdy rozważamy pewne kierunki, w których papież Franciszek zdaje się prowadzić Kościół. Wydaje się na przykład, że chce on, aby Kościół był rzecznikiem ideologii ekologicznej w jej nowoczesnej, antyludzkiej formie, reprezentowanej przez takie osoby jak Jeffrey Sachs3 czy Paul Ehrlich4. Nie trzeba dodawać, że promowanie „celów zrównoważonego rozwoju”5 nie należy do misji Kościoła, zwłaszcza wtedy, gdy pociąga to za sobą drastyczne ograniczenie liczby ludności na świecie. Jest to prawdą niezależnie od tego, czy papież Franciszek wierzy, że stanowi to część misji Kościoła bądź też chce, aby część tej misji stanowiło.

Po trzecie wreszcie, zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej społeczności Kościoła katolickiego, którego widzialną głową jest papież Franciszek. Innymi słowy, są oni w realny sposób zjednoczeni z papieżem Franciszkiem (nie chodzi tu o papieża Franciszka wraz z jego „osobistym magisterium”, lecz o papieża Franciszka jako papieża). Uznają oni, że jest on sprawującą władzę głową Kościoła, umieszczają jego wizerunek w swoich kaplicach, wymieniają jego imię podczas Mszy świętej i w trakcie błogosławieństw. Wymienione akty nie są ani obłudnym pozerstwem, ani pustymi symbolami – wskazują one na rzeczywistą jedność, jaka istnieje między Bractwem a papieżem. Wskazują na to, że Bractwo, mając na względzie dobro Świętej Matki Kościoła, współpracuje – przynajmniej do pewnego stopnia – z papieżem Franciszkiem.(...)''


źródłoJedność wiary z papieżem Franciszkiem a kanoniczne uznanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

To nic, że głosi on nową ewangelię, że niszczy Kościół Święty, że niszczy rodziny,( zezwala na szybkie ,,rozwody Kościelne'', do miesiąca, bez niepotrzebnego przeciągania i badania.) nic to, że głosi herezje, że prowadzi ludzi na wieczne potępienie. Nawet Pismo Święte nie jest w stanie ich przekonać odnośnie fałszywego proroka na którego Św. Paweł rzucił podwójne przekleństwo:
6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!”
Widocznie bractwo św. Piusa X wie lepiej niż Św. Paweł. Ono fałszywego proroka gloryfikuje i żaden Św. Paweł , ani nawet Bóg nie będzie im mówił co mają robić i kogo słuchać.
Ono wie lepiej kto jest Święty , a kto nieświęty
. Co tam jakieś Pismo Święte będzie im mówiło jak rozpoznać fałszywego proroka!


Ewangelia według Św. Mateusza 7:15-23
15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
20 Tak więc po ich owocach poznacie ich.
21 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia Wolę Mojego Ojca, który jest w Niebie.
22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim Imieniu i w Twoim Imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim Imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?

23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

I na koniec jeszcze zamieszczam film Piotra M, z którym się całkowicie zgadzam.


Apel do Bractwa św. Piusa X.
Marcinek0700
Akurat to są herezje które potępił KS Skwarczyński i Pęziol i wielu innych kapłanów przestrzegali przed tymi zwiedzionymi pismami księgi prawdy.Wystarczy poczytać w internecie prawdę o tej bluźnierczej księdze .
Rzymski Katolik
To są kłamstwa i brednie opamiętaj się człowieku i wyjdź z tego modernizmu w którym tkwisz
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Rzymski Katolik
Ale co konkretnie jest kłamstwem i brednią. Proszę o dowód!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
@Posoborowe absurdy , @Elkam
Święty Jakub Apostoł, kieruje do was swoje słowo.

(Jk 3, 1-10)
,,Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto wkładamy koniom wędzidła do pysków, by nam …More
@Posoborowe absurdy , @Elkam
Święty Jakub Apostoł, kieruje do was swoje słowo.

(Jk 3, 1-10)
,,Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto wkładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało, i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić, i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać; to zło niepohamowane, pełne zabójczego jadu. Za jego pomocą wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi!''

A tu jeszcze od Św. Dawida Psalm 12


Wśród zakłamanego świata

12
1 Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.

2 Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.


3 Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.

4 Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.


5 Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»

6 Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich -
mówi Pan2: «Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda».
7 Słowa Pańskie to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone3.
8 Ty nas zachowasz, o Panie,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
9 Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,MATKA BOŻA: Odprawiajcie przed Tabernakulum wieczną adorację, aby złagodzić gniew Boży. Jeszcze trzyma Bóg swą opiekuńczą rękę nad ziemią, biada, jeżeli ją opuści! Świat nie chce poznać tej prawdy, ale ty ogłaszaj ją wszystkim. Odmawiajcie nieustannie różaniec! On może was jeszcze uratować. Nie pozostawiajcie Zbawiciela samego w Najświętszym Sakramencie w tej ciężkiej chwili! Zawsze przecież …More
,,MATKA BOŻA: Odprawiajcie przed Tabernakulum wieczną adorację, aby złagodzić gniew Boży. Jeszcze trzyma Bóg swą opiekuńczą rękę nad ziemią, biada, jeżeli ją opuści! Świat nie chce poznać tej prawdy, ale ty ogłaszaj ją wszystkim. Odmawiajcie nieustannie różaniec! On może was jeszcze uratować. Nie pozostawiajcie Zbawiciela samego w Najświętszym Sakramencie w tej ciężkiej chwili! Zawsze przecież znajdzie się ktoś, kto by na zmianę czuwał przed Tabernakulum. Księża powinni dać tutaj przykład, a lud będzie ich naśladował. Wiele dusz jest na to przygotowanych. Ta adoracja ochroni was przed oziębłością i będzie ratunkiem. Ja, Matka Zbawiciela, przyrzekam wam zwycięstwo. Poproszę aniołów aby błagali za was u Boga.
JEZUS: Kościół idzie własnymi drogami, przez co niektórzy czują się opuszczeni — ale to tylko przez krótki czas. Kościół będzie oczyszczony
i będzie swą czystością mnie przypominał, mnie, który jestem jak lilia. ...Pokora której nie znano, rozsyła swe światło. Ta siła pochodzi od Ducha Świętego i będzie przyjęta przez ludzi. Każdy rozpozna jak jest ona drogocenna i dom mój ogarnie nowy zapał. Tabernakulum pozostanie nienaruszone, w ten sposób ludzie odczuwający tęsknotę ducha znajdą swoją ojczyznę. Grzech roztopi się jak lód w powiewie południowego wiatru. Bruzdy wyryte w duszach uwidocznią się znowu. Oznajmiam wam radosną nowinę.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Moja wiedza i opinia na temat Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jest wystarczająca, aby to stwierdzić, że ich postępowanie w stosunku do Kościoła i nas wiernych jest takie same lub podobne do postępowania sekt różnego rodzaju, szczególnie tych, które oddalają od Kościoła!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
Bractwo Piusa X, z rytu trydenckiego zrobiło sobie bożka i i stawia go na piedestale, zaprzeczając obecności Jezusa na Mszy Świętej posoborowej i podważając ważność Tej Mszy Świętej. Posuwają się nawet do bluźnierstwa, przezywając i wyśmiewając Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w tym rycie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
51.1K
Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
(Mk 7, 1-13)
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze …More
(Mk 7, 1-13)
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście Przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie". I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże Przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie Słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie".
------------------------------
Obecni tradycjonaliści czynią podobnie. Walczą ze wszystkich sił o zachowanie tradycji , ale uchylają Przykazania Boże!

A nawet grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, który to grzech, może nigdy nie być odpuszczony , jeśli nie zdążą się nawrócić !
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bractwo grzeszy też przeciwko Duchowi Świętemu:

To są grzechy Przeciw Duchowi Świętemu
bractwo popełnia te zaznaczone na czerwono:

1) o Łasce Bożej rozpaczać;
2) przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć;
3) uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać;

4) bliźniemu łaski Bożej zazdrościć;
5) na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce;
6) rozmyślnie trwać w niepokucie.
pielgrzym55
Co za ściek bredni
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
@pielgrzym55
Proszę o konkrety. Co według ciebie jest brednią? Mogą być zamieszczone cytaty.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bractwo z fałszywym prorokiem zgadza się w kwestii nieprzestrzegania Przykazań Bożych!

Bergoglio:Przestrzeganie wszystkich 10 Przykazań Bożych jest grzechem - Szaleństwo ! 26,476 ...
Bergoglio :Przestrzeganie wszystkich 10 Przykazań Bożych jest grzechem - Szaleństwo !

--------------

Według nauki heretyka bergoglio, dusze, które przestrzegają wszystkie Przykazania Boże kurczą się, wedłu…More
Bractwo z fałszywym prorokiem zgadza się w kwestii nieprzestrzegania Przykazań Bożych!

Bergoglio:Przestrzeganie wszystkich 10 Przykazań Bożych jest grzechem - Szaleństwo ! 26,476 ...
Bergoglio :Przestrzeganie wszystkich 10 Przykazań Bożych jest grzechem - Szaleństwo !

--------------

Według nauki heretyka bergoglio, dusze, które przestrzegają wszystkie Przykazania Boże kurczą się, według niego jest to tchórzostwo i grzech przeciwko pamięci, wartości, cierpliwości i nadziei 😂 Nowa jakaś nauka, ale wielu się podoba takie nauczanie. Zachwycony jest tą nową nauką między innymi Elkam i Paweł P. Po co od siebie wymagać i się umartwiać, albo powstrzymywać swoje hucie? Super nauka ,,róbta co chceta'', wszyscy idą z butami do Nieba. Hulaj dusza piekła nie ma. To w takim razie Jezus niepotrzebnie Umarł na Krzyżu i to w takich strasznych męczarniach? Według nauki bergoglio pewnie tak. Bo nawet słyszałam jak powiedział, że Krzyż był porażką Jezusa ! 😡 🥶
,, Nie potrzeba być teologiem, ażeby zdać sobie sprawę kim tak naprawdę jest bergoglio!''

Bergoglio :Przestrzeganie wszystkich 10 Przykazań Bożych jest grzechem - Szaleństwo !
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
niewolnicaMaryi

Schizofrenia posoborowa

Wolę jeden powszechny Apostolski Kościół Chrystusa o jakim mowa w Credo niż pseudo Bractwo X "kystusa" gdzie się pluje m.in na Jana Pawła II
Schizofrenia posoborowa
niewolnicaMaryi
nie wiesz o czym piszesz...... kapłani Tradycji walczą o prawdziwą Ofiarę Mszy świętej , przodem do Boga , ta nowa Msza św. choć jest ważna bo Ofiarą jest Chrystus , ale ile jest obrażania Boga , kobiety w Prezbiterium , grzesznicy w Prezbiterium , Komunia Święta na stojąco i na ręce , gitary , klaskania i inne idiotyzmy ....... kapłani stoją tyłem do Boga , przepraszają Go odwróceni do Niego …More
nie wiesz o czym piszesz...... kapłani Tradycji walczą o prawdziwą Ofiarę Mszy świętej , przodem do Boga , ta nowa Msza św. choć jest ważna bo Ofiarą jest Chrystus , ale ile jest obrażania Boga , kobiety w Prezbiterium , grzesznicy w Prezbiterium , Komunia Święta na stojąco i na ręce , gitary , klaskania i inne idiotyzmy ....... kapłani stoją tyłem do Boga , przepraszają Go odwróceni do Niego plecami a przodem do obrażających .....
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
niewolnicaMaryi
Wiem o czym piszę, gdyż bractwo obraża nie tylko katolików chodzących na Msze Święte posoborowe, ale również Bożych Kapłanów, a także Samego Boga. Bractwo namawia do łamania Przykazań Bożych.
Bractwo nie walczy o prawdziwą Ofiarę Mszy Świętej, ale o zachowanie rytu
. Nie ważne co ma się w sercu, jakie grzechy ile pychy , najważniejsze aby zachowany był ryt, który dla bractwa …More
niewolnicaMaryi
Wiem o czym piszę, gdyż bractwo obraża nie tylko katolików chodzących na Msze Święte posoborowe, ale również Bożych Kapłanów, a także Samego Boga. Bractwo namawia do łamania Przykazań Bożych.
Bractwo nie walczy o prawdziwą Ofiarę Mszy Świętej, ale o zachowanie rytu
. Nie ważne co ma się w sercu, jakie grzechy ile pychy , najważniejsze aby zachowany był ryt, który dla bractwa stał się bożkiem. I co z tego że się kłaniają, klękają i składają rączki, jak z serca wylewa się jad i nienawiść do ludzi, a zwłaszcza do posoborowców. Większość przedsoborowców uważa się za lepszych i świętszych bo uczęszczają na Msze Święte trydenckie i z wielką pogardą patrzą na wszystkich pozostałych. Prawdy nie przyjmują o sobie, ale za to chętnie szerzą kłamstwa szczególnie dotyczące Świętego Papieża Jana Pawła II. Tu już nie ma żadnych hamulców, pomyje wylewa się całymi wiadrami. Tacy to są ,,święci'' przedsoborowcy.
niewolnicaMaryi
Sąd zostawmy Panu Bogu , mamy ten czas brat wyda brata ..... mnie też nie podobają się te ataki no ale cóż to jest czas oddzielenia ziarna od plew. Módlmy się powinniśmy trwać w miłości ....
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
niewolnicaMaryi
Nie bądźmy fałszywie pokorni!
Ostrzeganie przed wilkami nie jest osądzaniem. Jest raczej troską o zbawienie duszy i ratowaniem przed wiecznym potępieniem.
Ostrzeżenie przed wilkami i przed wrogami duszy jest konieczne, gdyż wielu nieświadomych, którzy dadzą się uwieść i zwieść są zagrożeni, utratą wiecznego zbawienia. Jeśli ktokolwiek by nas namawiał do łamania Przykazań Bożych…More
niewolnicaMaryi
Nie bądźmy fałszywie pokorni!
Ostrzeganie przed wilkami nie jest osądzaniem. Jest raczej troską o zbawienie duszy i ratowaniem przed wiecznym potępieniem.
Ostrzeżenie przed wilkami i przed wrogami duszy jest konieczne, gdyż wielu nieświadomych, którzy dadzą się uwieść i zwieść są zagrożeni, utratą wiecznego zbawienia. Jeśli ktokolwiek by nas namawiał do łamania Przykazań Bożych, to nie jest on wierzącym w Boga, tylko wilkiem w owczej skórze !!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
„Tak, wystarczy upokorzyć się, znosić cierpliwie swoje niedoskonałości: oto świętość prawdziwa”. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Człowiek nic Bogu nie da. Wyłączną własnością człowieka jest jego nędza, ale któż o tym myśli i gdzie się o tym mówi, skoro żyjemy w kulcie dobrego samopoczucia i nieustającej zabawy. Ciągle jak nie festyny to pikniki. A gdzie świat zaprosi ludzi na akcję Adoracji Pana Boga?'' Ks. M. Bąk
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wiara wyraża się w moralności, wiara bez moralności jest faryzejstwem.''
radiochrystusakrola.pl/audio_ks_marek_bak/
nihil quicquam
WIERZĘ W JEDEN ŚWIĘTY I APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ.
Nie ma kościoła bractwa, nie ma kościoła toruńskiego, łagiewnickiego, moherowego, i inszych. Kto Kościół Katolicki dzieli robi diabelską robotę. Zamiast bawić się w podziały trzeba robić wszystko, żeby przywrócić Mu pierwotną doskonałość. Najsłabszym elementem Kościoła jest to co ludzkie. I przez porównanie jeżeli w małżeństwie jest kryzys, …More
WIERZĘ W JEDEN ŚWIĘTY I APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ.
Nie ma kościoła bractwa, nie ma kościoła toruńskiego, łagiewnickiego, moherowego, i inszych. Kto Kościół Katolicki dzieli robi diabelską robotę. Zamiast bawić się w podziały trzeba robić wszystko, żeby przywrócić Mu pierwotną doskonałość. Najsłabszym elementem Kościoła jest to co ludzkie. I przez porównanie jeżeli w małżeństwie jest kryzys, wszystko się sypie, to mam wziąć drugą kobietę i mówić ta pierwsza była taka owaka? Czy mam zrobić wszystko, by odbudować, poskładać na nowo moje małżeństwo przez nawrócenie się i proszenie o pomoc Pana Boga?
Quas Primas
Ksiądz Bańka o wypowiedzi ks. Kneblewskiego
youtube.com/watch?v=8DYe8fxwM6c
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas

Proszę posłuchać prawdy na temat SWII Bożego Kapłana Ks. Romana Kneblewskiego, który też jest obrońcą Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim.
Po wsze czasy! [Tuba Cordis 19 VII A.D. 2021]
od 13.minuty
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas, nie wiesz o tym, że nieprzestrzeganie Przykazań Bożych jest grzechem śmiertelnym?
A czy wiesz o tym?
,,Nieważne są sakramenty pokuty i małżeństwa, wymagają one bowiem stosownej delegacji biskupa miejsca a tych kapłani FSSPX nie mają. Jeżeli jednak wierny szczerze nie wie o tej przeszkodzie, absolucja kapłana FSSPX jest ważna
[79].,,
Quas Primas
Nie pouczaj mnie, bo nie masz racji.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas
Proszę o dowód, że nie mam racji.
Jota-jotka
,,Nieważne są sakramenty pokuty i małżeństwa, wymagają one bowiem stosownej delegacji biskupa miejsca a tych kapłani FSSPX nie mają. Jeżeli jednak wierny szczerze nie wie o tej przeszkodzie, absolucja kapłana FSSPX jest ważna[79].,,

Szczerze nie wie ?...🥴
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Andre Ob, Weronika...S, seku26
Na potwierdzenie, że Księża z bractwa odciągają od Sakramentów Świętych i od Kościoła Świętego wypowiedź Ks. Bańki.
Ks. Bańka z Bractwa św. Piusa X namawia do grzechu śmiertelnego. Riposta Ks. prałata Kneblewskiego
Quas Primas
Piękna i KATOLICKA wypowiedź księdza Bańki, natomiast księdzu Kneblewskiemu ,wychowanemu na NOM-ie, trudno jest zrozumieć to, o czym mowa. Przykład podany przez księdza niegodności mszy jest co najmniej dziwny. Nota bene, Memento Mori bezczelnie kłamie, że Ks. Bańka namawia do grzechu śmiertelnego. Tylko baran wymyśli taki tytuł.
Quas Primas
Ksiądz Bańka o wypowiedzi ks. Kneblewskiego, z którą zgadzam się w 100%.
youtube.com/watch?v=8DYe8fxwM6c
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas,
Tylko bez epitetów! Ks. Kneblewski, jako jeden z nielicznych jest Bożym Kapłanem i mówi prawdę!
Ks. Bańka, albo sam jest zwiedziony, albo jest wilkiem w owczej skórze. Namawia wiernych do nieuczestniczenia w Niedzielnej Mszy Świętej, a jest to grzech śmiertelny. Łamane jest
3 Przykazanie Boże!
Dodatkowo jest zwolennikiem oglądania Mszy Św. przez internet i klękania przed obrazem …
More
Quas Primas,
Tylko bez epitetów! Ks. Kneblewski, jako jeden z nielicznych jest Bożym Kapłanem i mówi prawdę!
Ks. Bańka, albo sam jest zwiedziony, albo jest wilkiem w owczej skórze. Namawia wiernych do nieuczestniczenia w Niedzielnej Mszy Świętej, a jest to grzech śmiertelny. Łamane jest
3 Przykazanie Boże!
Dodatkowo jest zwolennikiem oglądania Mszy Św. przez internet i klękania przed obrazem bestii, jakim jest ekran monitora lub telewizor.
Nie ma się co okłamywać taka jest prawda. Niektórzy boją się prawdy jak diabeł Święconej Wody.
Quas Primas
Ty i Twoja prawda!!! Nie rozśmieszaj mnie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas
Ty i Twoja prawda!!! Nie rozśmieszaj mnie.
-------------
To nie jest moja prawda, tylko Prawda Boża. Łamanie Przykazań Bożych jest grzechem Śmiertelnym!
Tu trzeba by raczej gorzko zapłakać, nad swoją niewiedzą.
Andre Ob
Prawie wszystko w tym artykule to są półprawdy. Ludzie co skrobałeś ten artykuł może zanim coś się napisze to trzeba trochę poczytać i mieć wiedzę na dany temat. Po treści tego pseudo artykułu wynika że jesteś ignorantem x3. Poczytaj lub posłuchaj np. ks Natanka i skonfrontuj że swoimi wypocinami
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
seku26 ,,A jeśli chodzi o uczestnictwo we Mszy Świętej posoborowej to abp Lefebvre nie namawiał do opuszczania jej jeśli ktoś nie miał możliwości uczestnictwa we Mszy Świętej Wszechczasów. Trzeba wiedzieć, że Msza Święta została nam podmieniona, okrojona, sprotentantyzowana. Abp Lefebvre namawiał tylko jeśli ktoś idzie już na Nową Mszę Świętą to żeby odmawiał modlitwy, które były od wieków. …More
seku26 ,,A jeśli chodzi o uczestnictwo we Mszy Świętej posoborowej to abp Lefebvre nie namawiał do opuszczania jej jeśli ktoś nie miał możliwości uczestnictwa we Mszy Świętej Wszechczasów. Trzeba wiedzieć, że Msza Święta została nam podmieniona, okrojona, sprotentantyzowana. Abp Lefebvre namawiał tylko jeśli ktoś idzie już na Nową Mszę Świętą to żeby odmawiał modlitwy, które były od wieków. Zabraniał przyjmowania Pana Jezusa na rękę.''
------------
Ale obecni niektórzy Kapłani z bractwa namawiają do tego.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
seku26
Zgadzam się całkowicie z tym co mówi w swoim filmie Piotr M. Apel do Bractwa św. Piusa X. youtube.com/watch?v=u3F0zFn3Ysw
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Andre Ob
Proszę o konkrety. Co jest niezgodne z prawdą?
seku26
Jeśli ktoś nie ma wyboru to oczywiście lepiej jest uczestniczyć w Novus Ordo niż w ogóle. Jednak trzeba wiedzieć, że prawdziwie Katolicka Msza to Msza Święta Wszechczasów. Wiem i rozumiem, że trudno to pojąć kiedy większość z nas od najmłodszych lat uczęszczała na Mszę św posoborową, ja też. Tylko nam zabrano Korzenie, naszą Perełkę. dajmy szansę Duchowi Świętemu aby pomógł nam Ją odkryć.. …More
Jeśli ktoś nie ma wyboru to oczywiście lepiej jest uczestniczyć w Novus Ordo niż w ogóle. Jednak trzeba wiedzieć, że prawdziwie Katolicka Msza to Msza Święta Wszechczasów. Wiem i rozumiem, że trudno to pojąć kiedy większość z nas od najmłodszych lat uczęszczała na Mszę św posoborową, ja też. Tylko nam zabrano Korzenie, naszą Perełkę. dajmy szansę Duchowi Świętemu aby pomógł nam Ją odkryć.. Kochani Katolicy:)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
seku26
Ja też chodzę na Msze Święte w Rycie trydenckim, ale do Kościoła, nie do bractwa.
MementoMori+++
@seku26 Tak tak, "wiem i rozumiem " proszę wybaczyć ale trudno to pojąć to tobie a nie innym. Podobnie myśleli Żydzi , Bóg jest tam gdzie jest własne wyobrażenie Boga, Bóg to taki który daje ziemską władze i powodzenie i dobrobyt, myśleli również że Bóg substancjalnie nie może być w takim Panu Jezusie którego ukrzyżowano "bo co to za Bóg". "To trudno pojąć " bierze się może nie z ignorancji …More
@seku26 Tak tak, "wiem i rozumiem " proszę wybaczyć ale trudno to pojąć to tobie a nie innym. Podobnie myśleli Żydzi , Bóg jest tam gdzie jest własne wyobrażenie Boga, Bóg to taki który daje ziemską władze i powodzenie i dobrobyt, myśleli również że Bóg substancjalnie nie może być w takim Panu Jezusie którego ukrzyżowano "bo co to za Bóg". "To trudno pojąć " bierze się może nie z ignorancji ale z niewiedzy o życiu Pana Jezusa i Ewangelii w zamroczeniu "dokumentami Kościoła" które się ograniczają tylko do tego co powiedział Marcel Lefebre.

Dla Pana Boga w Najświętszej Ofierze nie było żadnych przeszkód zewnętrznych, gdyby tak było znaczyło by to że przeszkody są większe niż absolutna miłość i sprawiedliwość Boża. Przyglądając się Życiu Pana Jezusa i świętej rodziny :

1. Dla Pana Boga nie było przeszkody aby narodzić się w ubogim żłobku/ stajni wśród zwierząt : "Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." Łk 2 7

Łatwo można pozornie odebrać Boga innym i ograniczać do siebie, mówiąc że "większość w NOM nie uczestniczy w prawdziwej Mszy świętej". Na Mszy świętej NOM Bóg jest obecny substancjalnie jednak nie ma dla Niego miejsca w tych którzy pojmują Boga przez formę tj ryt. Bóg nie ma w nich miejsca bo oni są tymi gospodami , zadowalają się gospodami, a nie Bogiem w ubogiej stajence gdzie zapewne były zwierzęta i różne nieczystości. W każdym bądz razie była bieda.

2. Na świecie do każdego człowieka nic nie należy prócz grzechu. Własne życie, wiara, rozum, wolna wola, inni ludzie, świat , miłość są darowane od Boga. A między świętym Bogiem a najświętszym człowiekiem na ziemi jest przepaść jak między niebem a otchłanią. Motywem dla Pana Boga była jedynie miłość że postanowił przyjść na ten świat splugawiony grzechami ludzi , a ludzie którzy plugawią się i innych grzechami to nie są tylko ludzie uczestniczący na NOM ale wszyscy ludzie w tym zwolennicy Bractwa. Dlatego skąd postawa zbytniej pewności i zuchwałości własnego zbawienia w stosunku tych którzy uczestniczą na Mszy NOM i deprecjonowanie wiary tych ludzi ?

3. Człowiek był upodlony grzechem, a Pan Jezus postanowił to ciało "gorsze niż anielskie" przyjąć i złączyć ze swoim Bóstwem we Wcieleniu . Patrząc oczami pseudo tradsa moża by to uznać za profanacje i nadużycie liturgiczne że jak święty Bóg mógł przyjąć ludzkie ciało, gdy tymczasem na świecie widziało się ludzi splamionych grzechami , wojnami, nieczystością, bałwochwalstwem. Żydzi do dziś nie mogą tego przełknąć

4. I Pan Jezus tak dalej szedł tą drogą aż do swej świętej Męki i Zmartwychwstania głosząc Ewangelię czyli dobrą nowinę. Pokonał miłością wszelkie przeszkody, trudności, zło, śmierć.

Wniosek taki że obdzierając Najświętszą Ofiarę z tego wszystkiego dochodzi się do absrudu pod płaszczykiem "Obrony Tradycji" , ale obrony tradycji takiej jak Żydzi przejawiają . Że oni lepiej wiedzą gdzie Bóg jest , twierdząc że Boga nie ma w ukrzyżowanym Ciele Chrystusa. W dodatku robienie przeszkód dla Boga z formy rytu, a nawet nadużyć które się oszczerczo rozszerza na założenia NOM utożsamiając każdą Mszę NOM z nadużyciami zamykając usta Bogu a także pozbawiając Go tam istnienia, jest przez coraz większą liczbę zwolenników Bractwa głównym fundamentem obrony "Tradycji" tylko jakiej ?Żydowskiej ?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Seku26,
Proszę posłuchać prawdy na temat SWII Bożego Kapłana Ks. Romana Kneblewskiego, który też jest obrońcą Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim.
Po wsze czasy! [Tuba Cordis 19 VII A.D. 2021]
od 13.minuty
seku26
Bractwo św Piusa X ratuje Tradycje Kościoła, tu są napisane oszczerstwa i bzdury. Kościół Katolicki nie może zaprzeczyć sobie sam a tak działo się na SW II. Nastąpiło zerwanie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Abp Marcel Lefebvre był wierny odwiecznej Nauce Kościoła Katolickiego. Przykre jest to, że Katolicy tego jeszcze nie dostrzegają.
seku26
A jeśli chodzi o uczestnictwo we Mszy Świętej posoborowej to abp Lefebvre nie namawiał do opuszczania jej jeśli ktoś nie miał możliwości uczestnictwa we Mszy Świętej Wszechczasów. Trzeba wiedzieć, że Msza Święta została nam podmieniona, okrojona, sprotentantyzowana. Abp Lefebvre namawiał tylko jeśli ktoś idzie już na Nową Mszę Świętą to żeby odmawiał modlitwy, które były od wieków. Zabraniał …More
A jeśli chodzi o uczestnictwo we Mszy Świętej posoborowej to abp Lefebvre nie namawiał do opuszczania jej jeśli ktoś nie miał możliwości uczestnictwa we Mszy Świętej Wszechczasów. Trzeba wiedzieć, że Msza Święta została nam podmieniona, okrojona, sprotentantyzowana. Abp Lefebvre namawiał tylko jeśli ktoś idzie już na Nową Mszę Świętą to żeby odmawiał modlitwy, które były od wieków. Zabraniał przyjmowania Pana Jezusa na rękę.
MementoMori+++
Źródłem łaski na Mszy świętej jest niewidzialny Bóg obecny na Mszy świętej a nie uczynki innych ludzi! Msza święta to nie jest spektakl magiczny gdzie kapłani swoimi praktykami boga wyczarowują ! Mszy świętej nikt nie podmienił bo źródłem tej Mszy świętej jest nadal niezmienny sakramentalnie obecny Bóg !

Tradycja Kościoła Katolickiego w tym m.in św. Tomasz z Akwinu nadmieniają że łaska Boża …More
Źródłem łaski na Mszy świętej jest niewidzialny Bóg obecny na Mszy świętej a nie uczynki innych ludzi! Msza święta to nie jest spektakl magiczny gdzie kapłani swoimi praktykami boga wyczarowują ! Mszy świętej nikt nie podmienił bo źródłem tej Mszy świętej jest nadal niezmienny sakramentalnie obecny Bóg !

Tradycja Kościoła Katolickiego w tym m.in św. Tomasz z Akwinu nadmieniają że łaska Boża działa ex opere operatio i żaden kapłan tego nie przyćmi swoimi haniebnymi zachowaniami . Dlaczego zwolennicy Bractwa św. Piusa X tego nie chcą widzieć ? Czemu negują w tym jakże ważnym względzie ten fakt i tą prawdę Tradycji i do niej nie nawiązują w ogóle? Czy nie po to aby święcić i czcić szczyt Drogi Krzyżowej Najświętszą Ofiarę w "świętym spokoju" ? Swoją postawą taką postawę właśnie wydają się reprezentować. A św, Jan od Krzyża w „Droga na górę Karmel” cz II czynna noc ducha rozdział 5 pisał:

Oto promień słońca pada na szklaną taflę. Jeżeli szkło jest pokryte warstwą brudu i matowe, promienie słońca nie będą go mogły prześwietlić całkowicie i przeniknąć swoim światłem, tak, jakby się to stało, gdyby szkło było zupełnie czyste i przezroczyste. I tym mmiej je prześwietli, im mniej będzie czystsze. Zależy to więc nie od promieni, tylko od szkła. Bo jeśli będzie całkowicie czyste, promienie tak je prześwietlą i na wskroś przenikną, że będzie samo jak promienie i takim samym światłem będzie świeciło. Ściśle mówiąc, szkło chociaż lśni blaskiem słońca, jest czymś zupełnie innym od niego, ale można powiedzieć, że jest promieniem czy blaskiem słońca przez uczestnictwo. Dusza więc jest jak tafla szklana przenikana, albo lepiej się wyrażając, zamieszkana przez owo boskie światło bytu Bożego, będące w niej przez swą naturę. Gdy zatem dusza zrobi miejsce, czyli usunie z siebie szelką zasłonę i brud stworzeń, co dokonywa się przez doskonałe zjednoczenie jej woli z wolą Bożą ( bo kochać, to starać się dla miłości Boga wyrzec się i ogołocić ze wszystkiego co nie jest Bogiem)- natychmiast zostaje prześwietlona i przeobrażona w Boga. Udziela jej wtedy Bóg swego bytu nadprzyrodzonego w takiej mierze, iż wydaje się ona samym Bogiem i posiada to, co On sam.
Zjednoczenie to dokonywa się wtedy, gdy Bóg wyświadcza duszy tę nadprzyrodzoną łaskę, że wszystko co Bóg i dusza posiada, staje się jednym w przemianie uczestniczącej. Dusza wydaje się wtedy być więcej Bogiem niż duszą i w rzeczy samej jest Bogiem przez uczestnictwo, choć oczywiście jej byt naturalny jest tak odrębny od bytu Bożego jak i przed zjednoczeniem, podobnie jak owa tafla szklana jest czymś innym niż promień, który ją prześwietla.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ze wszystkich papieży posoborowych bractwo zaakceptowało tylko franciszka, który głosi herezje i wyznaje satanizm. Potwierdzam co mówi Piotr w swoim filmie, że niektórzy kapłani z bractwa są wilkami w owczej skórze i odciągają ludzi od Kościoła i od Sakramentów Świętych.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Weronika no chociaż w jednym się zgadzamy, ja też jestem zła , że bractwo zamiast Świętego Jana Pawła II, zaakceptowało fałszywego proroka i satanistę , który uznaje kult paciamamy i wszelkie zboczenia oraz morderstwa dzieci nienarodzonych, i namawia wszystkich do przyjmowania zastrzyku śmierci.
seku26
Św Pius V wydał bullę gdzie jasno stwierdza na Soborze Trydenckim, że Msza Święta, którą doprecyzował a która była już wieki wcześniej jest nie do ruszenia po wszeczasy. To jest oficjalny dokument Kościoła Katolickiego. A więc podmieniono Mszę św, jej istotę z ofiary na ucztę, okrojono z wielu modlitw, zabrano ciszę i skupienie na rzecz uczuciowej muzyki. To jest fakt. Oczywiście nadal zachodzi …More
Św Pius V wydał bullę gdzie jasno stwierdza na Soborze Trydenckim, że Msza Święta, którą doprecyzował a która była już wieki wcześniej jest nie do ruszenia po wszeczasy. To jest oficjalny dokument Kościoła Katolickiego. A więc podmieniono Mszę św, jej istotę z ofiary na ucztę, okrojono z wielu modlitw, zabrano ciszę i skupienie na rzecz uczuciowej muzyki. To jest fakt. Oczywiście nadal zachodzi Konsekracja, Pan Jezus jest obecny tylko jak obrażany! Z resztą i tak każdy kto będzie chciał trwać nadal w KK to zacznie uczęszczać na Mszę św Wszechczasów, innej nie będzie, zobaczycie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
seku26,
Zgadzam się z Tobą, że Msza Święta została nam podmieniona i odarta z Sakrum. Ale nawet taka Msza Święta jest ważna, dochodzi w Niej do Przeistoczenia i na Takiej Mszy Św. też jest Sprawowana Przenajświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa. Wszystko przepowiedziało nam Pismo Święte, w którym jest mowa także o wilkach w owczych skórach którzy, niszczą nam wiarę, głoszą herezje i odciągają ludzi …More
seku26,
Zgadzam się z Tobą, że Msza Święta została nam podmieniona i odarta z Sakrum. Ale nawet taka Msza Święta jest ważna, dochodzi w Niej do Przeistoczenia i na Takiej Mszy Św. też jest Sprawowana Przenajświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa. Wszystko przepowiedziało nam Pismo Święte, w którym jest mowa także o wilkach w owczych skórach którzy, niszczą nam wiarę, głoszą herezje i odciągają ludzi od Sakramentów Świętych. A których należy się strzec i innych ostrzegać przed nimi. Są oni zarówno w Kościele jak i w bractwie. Ukazałam prawdę na temat bractwa, zresztą potwierdza to też znany Youtuber Piotr M. w swoim ostatnim filmie.
Apel do Bractwa św. Piusa X. youtube.com/watch?v=u3F0zFn3Ysw