Clicks933
csk.news
1

Kardinál: Tobin, Cupich By Mali Reprezentovať Cirkev - Nie Bidenova Strana

Čo je známe: 7. Mája napísal Kardinál Luis Ladaria, slabošský Prefekt Kongregácie pre Náuku Viery, list americkým biskupom, v ktorom presadzoval potratové sväté prijímanie.

Čo nie je známe: Niekoľko dní dozadu, 30. Apríla, sa s Ladariom stretli Kardináli Cupich (Chicago) a Tobin (Newark) - poprední zástancovia potratového svätého prijímania.

Kardinál Gerhard Müller sa na EWTN.com (13. Máj) vyjadril, že do Ríma prišli ako „členovia alebo predstavitelia Demokratickej [Potratovej] Strany“ - ale Müller povedal, že by mali byť „predstaviteľmi Ježiša Krista“.

Dodal, že pre biskupa nie je legitímne hrať mocenské hry v pozadí, a že vždy bolo „veľmi nesprávne“, keď sa biskupi dostali príliš blízko k politickému zriadeniu.

#newsBjtpwvnvgs

Unam Sanctam SK
Tobin, Cupich ako aj Muller predstavujú cirkev - sektu II. vatikánskeho koncilu, o ktorej Pavol VI. priznal, že je neviestkou babylonskou.
Herézy Pavla VI. o nekresťanských náboženstvách a jeho odpadlíctvo