Unam Sanctam SK
Tobin, Cupich ako aj Muller predstavujú cirkev - sektu II. vatikánskeho koncilu, o ktorej Pavol VI. priznal, že je neviestkou babylonskou.
Herézy Pavla VI. o nekresťanských náboženstvách a jeho odpadlíctvo