Clicks610
štefan161
12

To: Jeremiah - Hlas volajícího na poušti

Som rád, že aj do tohto tmavého kúta internetu s názvom gloria zasvietilo svetlo evanjelia.
"Každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, bude spasený."
V kresťanskom ponímaní podľa Skutkov svatých apoštolov 9:14---A má aj tu moc od najvyšších kňazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno
Meno Pána Ježiša Krista. Nikoho iného. On je cesta, pravda, život i jediný príhovorca.
Roberto 55
Pre katolikovje prihovorca aj Panna Maria, vsetci svati v nebi, anjeli.
Samozrejme spaseny boli vsetci iba skrze nasho Pana Jezisa Krista a nikoho ineho.
Roberto 55
a bez zasvatenia Ruska sa nic nepohne...
agnesino
tovika
Bergoglio jistě zřídí nějakou komisi, která se usnese, že se zavedou kurzy asertivity pro kněze , ministranty a věřící.
agnesino
No títo dvaja mi prídu asertivny ukážkovo...keby im odsekol hlavy ešte poďakujú 🧐
Kallistratos
Ježíše agnesino bičovali a křižovali.... A jak to bylo se Štěpánem? „Pane, odpusť jim tento hřích!“ připadají vám asertivní? 😉
tovika
Zřejmě se budeme do budoucna muset trénovat, abychom dokázali reagovat v takových situacích...
zaba
pro Kallistratos: Až budeme muset svědčit, protože to jinak nešlo, tak je to naše povinnost, jenomže zde dochází k situaci, kdy jsme dlouhodobě vystavili Pánovu věc i naše země naprosté devastaci řízeným průnikem cizích kulturních prvků (třeba Islám, kulturní levicové tendence na univerzitách humanitního zaměření, papežství ve stylu New Age.....), to vše podporováno zodpovědnými činiteli. Je …More
pro Kallistratos: Až budeme muset svědčit, protože to jinak nešlo, tak je to naše povinnost, jenomže zde dochází k situaci, kdy jsme dlouhodobě vystavili Pánovu věc i naše země naprosté devastaci řízeným průnikem cizích kulturních prvků (třeba Islám, kulturní levicové tendence na univerzitách humanitního zaměření, papežství ve stylu New Age.....), to vše podporováno zodpovědnými činiteli. Je pravda že oni chudáci u oltáře jsou již bezmocní, ale jejich bezmoc by měla aktivovat moc zodpovědných, aby toto skončilo, je to jejich velká vina a naše odpovědnost na ně tlačit, aby tak učinili (volby).

Dle mého názoru je ale již pozdě a na toho islámského černouška bych se nezlobil (islám je ve své podstatě fanatismem), ale o to více bych přestal věřit našemu politickému a kulturnímu prostředí, které toto dopustilo a stále to podporuje (dokonce i papež). Nezbývá než se rychle utéci pod ochranu Nejvyššího a podívat se na sebe a vést k tomu i mé bližní, aby se Jeho ochrana na nás mohla vztahovat (činit pokání za své hříchy nikoli hříchy Země nebo bližních).
Kallistratos
V době monarchie to bylo snažší. Lidé řešili své vlastní životy intenzivněji a zodpovědnost byla jaksi společensky kvantována :) Nyní chce každý radit všem a dělat si patent na rozum v jakémsi údělu rovnostářství. Nejlépe radit papežovi, prezidentům a nebo je přímo obesílat, kárat, doporučovat jako jeden exkomunikovaný kněz. Inu, díl svobody... Ovšem díl vlastní nezodpovědnosti a možná i …More
V době monarchie to bylo snažší. Lidé řešili své vlastní životy intenzivněji a zodpovědnost byla jaksi společensky kvantována :) Nyní chce každý radit všem a dělat si patent na rozum v jakémsi údělu rovnostářství. Nejlépe radit papežovi, prezidentům a nebo je přímo obesílat, kárat, doporučovat jako jeden exkomunikovaný kněz. Inu, díl svobody... Ovšem díl vlastní nezodpovědnosti a možná i osobního selhání.
tovika
Dnes jsou ale někteří kněží a biskupové exkomunikováni za to, co před sto lety bylo autentickým katolicismem.
Dada Miluška
Modlime sa za našich biskupov, ktorí majú onlain dohodovať s Matovičom, ako budeme testovaní pred vstupom do kostola,nech ich vedie Duch Svätý, aby sa dohodli na tom, že to nie je správne čo Matovič včera predviedol.No je to na zaplakanie Toto sa nedeje nikde na svete len na Slovensku..Veď to už ľudia nezvládnu tento teror. Stále nám kňazi hovoria musíme počúvať biskupov , je to nariadenie budú …More
Modlime sa za našich biskupov, ktorí majú onlain dohodovať s Matovičom, ako budeme testovaní pred vstupom do kostola,nech ich vedie Duch Svätý, aby sa dohodli na tom, že to nie je správne čo Matovič včera predviedol.No je to na zaplakanie Toto sa nedeje nikde na svete len na Slovensku..Veď to už ľudia nezvládnu tento teror. Stále nám kňazi hovoria musíme počúvať biskupov , je to nariadenie budú pokuty. Vporiadku, musíme sa chrániť sami seba aj iných,ale veď to robíme aj v obchodoch a pred obchodmi sa nemusíme testovať, ale pri vstupe dokostla musíme mať urobený test-zatial vyhlásili, že každé 3 týždne a majú byť určené kostoly, kde sa bude testovanie konať.Biskupi, kňazi a iné zasvätené osoby na Slovensku spojte sa, postavte sa proti pripravovanému teroru, chráňte si svoje Vám zverené ovečky. Len Vy nás môžete ochrániť v mene nášho milovaného Pána Ježiša Krista.Amen.
zaba
I kněží a biskupové jsou povinni vycházet z doktríny našeho Pána (apoštolské učení), pokud tak nečiní, tak nejsme z logiky věci povinni poslechnout takové znásilňovatele Kristova odkazu. Vytřeste prach z obuvi a orientujte se podle jiných biskupů a kněží určitě jsou v katolické církvi ještě tací, kteří si zachovali soudnost, se kterou obsluhují Pánovo království.